Pokolenie Z jako wyzwanie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje, media społecznościowe i crowdsourcing

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5319
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  • Autor: Olga Ławińska, Anna Korombel
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-7193-941-9

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Pokolenie Z jako wyzwanie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje, media społecznościowe i crowdsourcing

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ilość stron: 141
ISBN: 978-83-7193-941-9
oprawa: miękka

Spis treści
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI PRZEZ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWA – UJĘCIE TEORETYCZNE

Rozdział 1 Kim jest pokolenie Z? Cechy i wartości przedstawicieli pokolenia Z

Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem i jego wiedzą w mediach społecznościowych

Rozdział 3 Crowdsourcing przykładem procesu przekształcania klientów z pasywnych odbiorców produktów w aktywnych współtwórców wartości

Rozdział 4 Oczekiwania pokolenia Z wobec cech menedżerów i warunków pracy

 

CZĘŚĆ II BUDOWANIE RELACJI Z POKOLENIEM Z PRZEZ WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 5 Metodyka badań własnych

Rozdział 6 Zachowania przedstawicieli pokolenia Z w mediach społecznościowych

Rozdział 7 Zaangażowanie przedstawicieli pokolenia Z w rozwój przedsiębiorstw za pośrednictwem crowdsourcingu

Rozdział 8 Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec cech i kompetencji ich potencjalnych bezpośrednich przełożonych (menedżerów)

Rozdział 9 Wnioski z badań własnych

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków