Polscy architekci i urbaniści w Syrii. Wybrane projekty

  • Dodaj recenzję:
  • 4223
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Joanna Klimowicz
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Polscy architekci i urbaniści w Syrii. Wybrane projekty

rok wydania: 2019
ilość stron: 162
ISBN: 978-83-7814-871-5
oprawa: miękka

Opis

W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane, zrealizowane i niezrealizowane na terenie Syrii, projekty architektoniczne i urbanistyczne opracowane przez polskich specjalistów. Kraj ten od roku 2011 jest nieustannie niszczony działaniami wojennymi, które prowadzone są we wszystkich jego rejonach. W wielu przypadkach trudno jest dziś jednoznacznie stwierdzić, czy obiekty realizowane przez polskich urbanistów i architektów przetrwały działania wojenne.

Przedstawione w opracowaniu materiały projektowe są zbiorem dokumentów udostępnionych przez autorów wybranych dzieł. Projekty te stanowią tylko część wszystkich, które powstały w Syrii. Są to materiały, które udało się przywieźć naszym specjalistom do kraju. Dzięki licznym spotkaniom i rozmowom autorki książki z autorami projektów powstała możliwość przybliżenia działalności naszych rodaków w Syrii. Przedstawione w książce materiały niejednokrotnie są jedynymi, jakie pozostały autorom po opracowanych projektach. Część z wybranych przez autorkę projektów, stanowiących własność autorów, jest jedynym zachowanym egzemplarzem. Materiały źródłowe były bazą do stworzenia katalogu i digitalizacji prac udostępnionych na potrzeby naukowe. Większość zdjęć obrazujących zrealizowane projekty została zrobiona przez autorkę podczas licznych podróży do Syrii, w latach 2002–2007, jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych.

Wyniki rozmów przeszły najśmielsze oczekiwania, ponieważ wynikło z nich, że w prawie każdym zakątku Syrii Polacy realizowali swoje projekty i na stałe wpisali się w krajobraz tamtejszych miast. Niestety, nie wszystkie dokumenty udało się odnaleźć, nie do wszystkich osób udało się dotrzeć z racji nieubłaganego upływu czasu. Nie wszystkie materiały projektowe udało się autorom przewieźć do Polski. Dlatego przybliżenie tego tematu wydaje się być istotne z punktu widzenia historii architektury i polskich osiągnięć poza granicami kraju.

Spis treści

1. WSTĘP / 9
1.1. Przedmiot pracy / 14
1.2. Metoda pracy / 15
1.3. Zakres pracy / 19
1.4. Stan badań i dostępna literatura / 19

2. WYBRANE CZYNNIKI KULTUROWE, SPOŁECZNE I KLIMATYCZNE SYRII / 22
2.1. Wybrane czynniki kulturowe i społeczne / 22
2.2. Wybrane czynniki klimatyczne / 36

3. WYBRANE PRZYKŁADY PROJEKTÓW POLSKICH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW W SYRII / 43
3.1. Damaszek i okolice / 49
3.1.1. Damaszek (Dimaszq) / 49
3.1.2. Douma / 64
3.1.3. Adra / 71
3.2. Homs (Hims) / 74
3.3. Hama / 88
3.4. Dżabla (Jableh) / 98
3.5. Latakia / 101
3.6. Aleppo (Halab) / 117
3.7. Al Tabaqah, Al Thawrah – dziś znany jako As-Saura / 139

Wnioski / 146
Tabelaryczne zestawienie miast, projektów i autorów / 152
Indeks nazwisk / 154
Bibliografia / 156
Spis ilustracji / 160