Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce

  • Dodaj recenzję:
  • 4587
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Dariusz Świsulski
  • szt.
  • Cena netto: 57,05 zł 78,75 zł 59,90 zł

Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce

rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61163-73-2
ilość stron: 624
format: 17x 24,6 cm
oprawa: twarda


Recenzenci
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki
im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE / 7
Słowo wstępne Krzysztofa Kluszczyńskiego / 7
Słowo wstępne Bolesława Orłowskiego / 9
Słowo wstępne Przemysława Ziemby / 10
Słowo wstępne Henryka Monkosa / 11

WSTĘP / 13

1. SZKOLNICTWO / 17
Początki polskiego szkolnictwa technicznego / 17
Politechnika Lwowska / 23
Politechnika Gdańska / 28
Politechnika Wrocławska / 44
Politechnika Warszawska / 53
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / 70
Politechnika Krakowska / 94
Politechnika Śląska / 103
Politechnika Poznańska / 110
Politechnika Łódzka / 115
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / 118
Politechnika Częstochowska / 125
Politechnika Białostocka / 136
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu / 138
Politechnika Świętokrzyska / 143
Wojskowa Akademia Techniczna / 147
Politechnika Lubelska / 157
Politechnika Rzeszowska / 164
Uniwersytet Zielonogórski / 167
Politechnika Koszalińska / 170
Politechnika Opolska / 174
Akademia Morska w Gdyni / 177
Akademia Morska w Szczecinie / 189
Akademia Marynarki Wojennej / 191
Szkoła Zawodowa w Elblągu / 196
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy / 197
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / 200
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu / 201
Szkolnictwo średnie / 202

2. ZASŁUŻENI ELEKTRYCY / 217
Metody upamiętnienia wybitnych elektryków / 217
Stanisław Olszewski / 218
Karol Franciszek Pollak / 219
Michał Doliwo-Dobrowolski / 220
Roman Dzieślewski / 222
Gabriel Narutowicz / 224
Ignacy Mościcki 233
Stanisław Bieliński / 252
Jan Szczepanik / 253
Roman Podoski 254
Mieczysław Pożaryski / 256
Kazimierz Idaszewski / 258
Jan Obrąpalski / 260
Alfons Hoffmann / 262
Stanisław Fryze / 265
Włodzimierz Krukowski / 267
Kazimierz Szpotański / 269
Janusz Groszkowski / 271
Józef Węglarz 278
Lucjan Nehrebecki / 278
Eugeniusz Jezierski / 280
Paweł Jan Nowacki / 281
Czesław Jaworski / 283
Stanisław Szpor / 285
Stanisław Andrzejewski / 287
Władysław Pełczewski / 288
Zbigniew Białkiewicz / 289

3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA ELEKTRYKÓW / 291
Początki działalności stowarzyszeniowej / 291
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 297
Oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich / 311
Inne organizacje elektryków / 335
Konferencje i wystawy elektrotechniczne / 342

4. ELEKTROENERGETYKA / 365
Zarys historii polskiej energetyki / 365
Elektrownie województwa dolnośląskiego / 374
Elektrownie województwa kujawsko-pomorskiego / 376
Elektrownie województwa lubelskiego / 379
Elektrownie województwa lubuskiego / 381
Elektrownie województwa łódzkiego / 381
Elektrownie województwa małopolskiego / 393
Elektrownie województwa mazowieckiego / 395
Elektrownie województwa opolskiego / 408
Elektrownie województwa podkarpackiego / 409
Elektrownie województwa podlaskiego / 413
Elektrownie województwa pomorskiego / 414
Elektrownie województwa śląskiego / 420
Energetyka województwa świętokrzyskiego / 444
Elektrownie województwa wielkopolskiego / 446
Elektrownie województwa zachodniopomorskiego / 449
Sieci elektroenergetyczne / 451

5. PRZEMYSŁ / 459
Rozwój polskiego przemysłu elektrotechnicznego / 459
Produkcja maszyn i aparatów elektrycznych / 461
Produkcja sprzętu oświetleniowego / 469
Produkcja kabli i przewodów / 476
Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego UNITRA / 480
Elektromontaż / 492
Inne przedsiębiorstwa / 500
Rzemiosło / 511
Przetwórstwo miedzi i aluminium / 514

6. TRAKCJA ELEKTRYCZNA / 539
Tramwaje i trolejbusy 539
Elektryfikacja linii kolejowych / 554
Tabor kolejowy / 574

INDEKS AUTORÓW – PROJEKTANTÓW / 585
BIBLIOGRAFIA / 589
Książki, publikacje w wydawnictwach zbiorowych i inne dokumenty / 589
Strony internetowe / 606
O AUTORZE / 621