Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - rys historyczny ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5236
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Bohdan Lewicki
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 978-83-249-6771-1

  • szt.
  • Cena netto: 18,95 zł 19,90 zł

Prace Naukowe ITB
Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - rys historyczny

ebook PDF

 

rok wydania: 2009
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 94
ISBN 978-83-249-6771-1

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2 MB

Opis

Przedmiotem publikacji są europejskie normy projektowania konstrukcji z betonu i konstrukcji murowych, w tym również normy polskie, oraz ich integracja z Eurokodami. Omówiono inicjatywy międzynarodowych organizacji dotyczące europejskiej integracji norm projektowania konstrukcji (CEB/FIB - Europejski Komitet Betonu, CIB W23 „Ściany nośne”, ISO TC 98 „Podstawy projektowania konstrukcji”). Opisano proces integracji normalizacyjnej państw bloku radzieckiego. W rozdziale poświęconym Eurokodom omówiono dyrektywę 89/106/EWG oraz mandat udzielony CEN, a także zaprezentowano ogólną koncepcję Eurokodów. W dalszej części pracy przedstawiono rys historyczny dotyczący kształtowania się norm projektowania konstrukcji w różnych państwach europejskich. W rozdziale „Integracja z Eurokodami Polskich Norm projektowania konstrukcji” uwypuklono wiodącą rolę w dziele integracji Instytutu Techniki Budowlanej, jego publikacje, konferencje oraz udział w pracach CEN.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 7
Oznaczenia i symbole / 9

1. Uwagi wstępne / 11

2. Europejska integracja norm projektowania konstrukcji / 13
2.1. Inicjatywy międzynarodowych organizacji / 13
a) CEB/FIP – Europejski Komitet Betonu / 13
b) CIB W23 „Ściany nośne” / 21
c) ISO TC 98 „Podstawy projektowania konstrukcji” / 23
2.2. Integracja normalizacyjna bloku radzieckiego / 24
2.3. Eurokody / 29

3. Kształtowanie się norm projektowania konstrukcji / 33
3.1. Pierwszy polski podręcznik żelbetu / 33
3.2. Europejskie normy projektowania konstrukcji / 36
3.3. Polskie „Przepisy” Ministra Robót Publicznych / 43
3.4. Polskie Normy projektowania konstrukcji / 46
a) konstrukcje z betonu / 47
b) konstrukcje murowe / 54
c) niezawodność konstrukcji / 56

4. Integracja z Eurokodami Polskich Norm projektowania konstrukcji / 57
4.1. Wdrażanie Eurokodów do praktyki polskiej / 57
a) konstrukcje z betonu / 57
b) konstrukcje murowe / 60
c) niezawodność konstrukcji / 62
4.2. Polski wkład do integracji europejskich norm projektowania konstrukcji / 66
a) budownictwo z prefabrykatów wielkowymiarowych / 67
b) betony lekkie / 68
c) bezbelkowe żelbetowe konstrukcje szkieletowe / 69

5. Era Eurokodów / 71
a) ustalenia krajowe / 71
b) organizacje międzynarodowe / 71
c) działalność krajowa / 73

6. Przywołane publikacje / 77

Aneks osobisty Naukowa Grupa L / 85