Pomiary elektryczne i elektroniczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3854
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Michał Cedro, Daniel Wilczkowski
  • Cena netto: 61,90 zł 65,00 zł

Pomiary elektryczne i elektroniczne
Seria: Technik elektryk i elektryk

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 520
ISBN: 978-83-206-1997-3
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony pomiarom elektrycznym i elektronicznym. Opisano w nim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania pomiarów, z pomiarami wielkości elektrycznych (w tym m.in. z techniką wykonywania pomiarów, narzędziami i przyrządami pomiarowymi, a także opracowaniem wyników pomiarów) oraz z pomiarami elementów, układów i urządzeń elektronicznych (w tym m.in. elektronicznych elementów i układów analogowych oraz elektronicznych układów cyfrowych). Na końcu każdego podrozdziału zamieszczono przykładowe ćwiczenie dotyczące danego zagadnienia oraz pytania i polecenia kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.22./2018

Spis treści
Od autorów / 15
1. BHP podczas wykonywania pomiarów elektrycznych / 17
1.1. Zagrożenia wynikające z działania prądu elektrycznego na organizm ludzki / 17
1.1.1. Wprowadzenie / 17
1.1.2. Przyczyny porażeń prądem elektrycznym / 17
1.1.3. Czynniki decydujące o stopniu porażenia prądem elektrycznym / 18
1.1.4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez organizm człowieka / 19
1.1.5. Pośrednie działanie prądu elektrycznego / 21
1.1.6. Ćwiczenie / 21
1.1.7. Sprawdzenie wiadomości / 22
1.2. Zasady BHP podczas wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych / 22
1.2.1. Wprowadzenie / 22
1.2.2. Przepisy BHP / 23
1.2.3. Ćwiczenie / 24
1.2.4. Sprawdzenie wiadomości / 25
1.3. Zasady BHP w zakresie montażu układów elektronicznych / 26
1.3.1. Wprowadzenie / 26
1.3.2. Przed przystąpieniem do pracy / 26
1.3.3. Organizacja stanowiska pracy / 27
1.3.4. Wykonywanie montażu urządzeń elektronicznych / 28
1.3.5. Ćwiczenie / 30
1.3.6. Sprawdzenie wiadomości / 30
1.4. Zasady BHP w zakresie wykonywania połączeń w układach elektronicznych / 31
1.4.1. Wprowadzenie / 31
1.4.2. Wykonywanie połączeń elektrycznych / 32
1.4.3. Wykonywanie połączeń mechanicznych / 35
1.4.4. Ćwiczenie / 37
1.4.5. Sprawdzenie wiadomości / 38
1.5. Zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym prądem elektrycznym / 39
1.5.1. Wprowadzenie / 39
1.5.2. Postępowanie podczas ratowania porażonych prądem elektrycznym / 39
1.5.3. Ćwiczenie / 43
1.5.4. Sprawdzenie wiadomości / 44
1.6. Test kontrolny / 44

2. Pomiary wielkości elektrycznych / 48
2.1. Technika wykonywania pomiarów / 48
2.1.1. Wprowadzenie / 48
2.1.2. Podział i rodzaje wykonywanych pomiarów / 48
2.1.3. Sposób dokonywania pomiarów / 49
2.1.4. Ćwiczenie / 52
2.1.5. Sprawdzenie wiadomości / 53
2.2. Opracowanie wyników pomiarów / 53
2.2.1. Wprowadzenie / 53
2.2.2. Notowanie wskazań mierników / 54
2.2.3. Opracowanie dokonanych pomiarów / 55
2.2.4. Wykresy i prezentacja wyników pomiarów / 55
2.2.5. Ćwiczenie / 56
2.2.6. Sprawdzenie wiadomości / 57
2.3. Narzędzia pomiarowe i ich właściwości / 58
2.3.1. Pojęcia ogólne / 58
2.3.2. Podział narzędzi pomiarowych / 59
2.3.3. Od pomiaru do wyniku / 59
2.3.4. Właściwości przyrządów pomiarowych / 60
2.3.5. Ćwiczenie / 62
2.3.6. Sprawdzenie wiadomości / 62
2.4. Rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych / 63
2.4.1. Podział przyrządów pomiarowych / 63
2.4.2. Analogowe przyrządy pomiarowe / 64
2.4.3. Cyfrowe przyrządy pomiarowe / 66
2.4.4. Mierniki cęgowe / 67
2.4.5. Ćwiczenie / 68
2.4.6. Sprawdzenie wiadomości / 68
2.5. Oznaczenia i symbole na miernikach / 69
2.5.1. Wprowadzenie / 69
2.5.2. Mierniki analogowe / 69
2.5.3. Multimetry cyfrowe / 70
2.5.4. Ćwiczenie / 71
2.5.5. Sprawdzenie wiadomości / 72
2.6. Pomocniczy sprzęt pomiarowy / 73
2.6.1. Wprowadzenie / 73
2.6.2. Transformator / 73
2.6.3. Autotransformator / 75
2.6.4. Stycznik / 75
2.6.5. Rezystor suwakowy / 76
2.6.6. Rezystor dekadowy / 77
2.6.7. Kondensator dekadowy i indukcyjność dekadowa / 78
2.6.8. Przekładnik prądowy / 79
2.6.9. Ćwiczenie / 80
2.6.10. Sprawdzenie wiadomości / 81
2.7. Zakres pomiarowy i klasa dokładności miernika / 81
2.7.1. Wprowadzenie / 82
2.7.2. Zakres pomiarowy / 82
2.7.3. Klasa dokładności / 83
2.7.4. Ćwiczenie / 83
2.7.5. Sprawdzenie wiadomości / 84
2.8. Rozszerzanie zakresu pomiarowego miernika / 85
2.8.1. Wiadomości ogólne o miernikach i ich zakresach pomiarowych / 85
2.8.2. Rozszerzanie zakresu pomiarowego miernika prądu za pomocą bocznika / 85
2.8.3. Rozszerzanie zakresu pomiarowego napięcia za pomocą posobnika / 87
2.8.4. Rozszerzanie zakresu pomiarowego za pomocą przekładników / 88
2.8.5. Przekładniki napięciowe / 88
2.8.6. Przekładniki prądowe/ 89
2.8.7. Ćwiczenia / 92
2.8.8. Sprawdzenie wiadomości / 95
2.9. Włączanie mierników w obwód elektryczny / 95
2.9.1. Wprowadzenie / 95
2.9.2. Włączanie woltomierza w obwód / 96
2.9.3. Włączanie amperomierza w obwód / 97
2.9.4. Włączanie omomierza w obwód / 97
2.9.5. Włączanie watomierza w obwód / 98
2.9.6. Włączanie miernika częstotliwości w obwód / 100
2.9.7. Włączanie fazomierza w obwód / 101
2.9.8. Włączanie licznika energii elektrycznej w obwód / 101
2.9.9. Ćwiczenie / 104
2.9.10. Sprawdzenie wiadomości / 104
2.1. Szacowanie wartości wielkości mierzonej / 105
2.10.1. Wprowadzenie / 105
2.10.2. Szacowanie wartości prądu i napięcia / 106
2.10.3. Szacowanie wartości mocy / 111
2.10.4. Ćwiczenie / 113
2.10.5. Sprawdzenie wiadomości / 113
2.11. Obliczanie wartości wielkości mierzonej na podstawie wskazań miernika / 116
2.11.1. Wprowadzenie / 116
2.11.2. Stała miernika i wynik pomiaru / 116
2.11.3. Ćwiczenie / 117
2.11.4. Sprawdzenie wiadomości / 118
2.1.2 Odczytywanie wskazań miernika cyfrowego / 118
2.12.1. Wprowadzenie / 118
2.12.2. Budowa mierników cyfrowych / 119
2.12.3. Zasada działania mierników cyfrowych / 119
2.12.4. Opis funkcjonalny mierników cyfrowych / 120
2.12.4.1. Opis funkcji pomiarowych / 120
2.12.4.2. Odczytywanie wskazań mierników cyfrowych / 122
2.12.5. Ćwiczenie / 123
2.12.6. Sprawdzenie wiadomości / 124
2.13. Dokładność pomiaru / 125
2.13.1. Wprowadzenie / 125
2.13.2. Błąd bezwzględny i poprawka / 125
2.13.3. Błąd względny / 126
2.13.4. Błąd graniczny / 126
2.13.5. Ćwiczenie / 127
2.13.6. Sprawdzenie wiadomości / 127
2.14. Błędy i niepewności pomiarowe / 128
2.14.1. Wprowadzenie / 128
2.14.2. Błędy przyrządów wskazówkowych / 128
2.14.3. Wyznaczanie błędów przyrządów cyfrowych / 130
2.14.4. Błąd metody / 130
2.14.5. Niepewność pomiaru / 131
2.14.6. Ćwiczenie / 131
2.14.7. Sprawdzenie wiadomości / 132
2.15. Bezpośredni pomiar napięcia stałego / 132
2.15.1. Wprowadzenie / 132
2.15.2. Pomiar napięcia stałego woltomierzem / 133
2.15.3. Ćwiczenie / 133
2.15.4. Sprawdzenie wiadomości / 134
2.16. Pomiary napięcia z zastosowaniem dzielnika napięcia / 134
2.16.1. Wprowadzenie / 134
2.16.2. Ćwiczenie / 135
2.16.3. Sprawdzenie wiadomości / 136
2.17. Nastawianie i odczytywanie żądanych wartości napięcia stałego / 137
2.17.1. Wprowadzenie 137
2.17.2. Układ jednostopniowy / 137
2.17.3. Układ dwustopniowy równoległy / 138
2.17.4. Układ dwustopniowy szeregowy / 138
2.17.5. Ćwiczenie / 139
2.17.6. Sprawdzenie wiadomości / 142
2.18. Pomiary bezpośrednie i pośrednie prądu stałego / 142
2.18.1. Wprowadzenie / 142
2.18.2. Bezpośredni pomiar prądu stałego / 143
2.18.3. Pośredni pomiar prądu stałego / 143
2.18.4. Ćwiczenie / 144
2.18.5. Sprawdzenie wiadomości / 145
2.19. Nastawianie i odczytywanie żądanych wartości natężenia prądu stałego / 145
2.19.1. Wprowadzenie / 146
2.19.2. Układ jednostopniowy / 146
2.19.3. Układ dwustopniowy / 146
2.19.4. Ćwiczenie / 147
2.19.5. Sprawdzenie wiadomości / 149
2.20. Badanie źródeł prądu stałego / 149
2.20.1. Wprowadzenie / 150
2.20.2. Rezystancja wewnętrzna źródła prądu stałego / 150
2.20.3. Siła elektromotoryczna źródła prądu stałego / 150
2.20.4. Pojemność elektrochemicznego źródła prądu stałego / 151
2.20.5. Ćwiczenie / 152
2.20.6. Sprawdzenie wiadomości / 154
2.21. Badanie układów połączeń rezystorów – wyznaczanie rezystancji zastępczej / 155
2.21.1. Wprowadzenie / 155
2.21.2. Połączenie szeregowe rezystorów / 156
2.21.3. Połączenie równoległe rezystorów / 156
2.21.4. Połączenie mieszane rezystorów 157
2.21.5. Ćwiczenie / 158
2.21.6. Sprawdzenie wiadomości / 160
2.22. Sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki (prawa Ohma i praw Kirchhoffa) / 161
2.22.1. Wprowadzenie / 161
2.22.2. Prawo Ohma / 162
2.22.3. Pierwsze prawo Kirchhoffa / 162
2.22.4. Drugie prawo Kirchhoffa / 163
2.22.5. Ćwiczenie / 164
2.22.6. Sprawdzenie wiadomości / 166
2.23. Pomiar rezystancji metodą bezpośrednią / 167
2.23.1. Wprowadzenie / 167
2.23.2. Omomierz szeregowy / 168
2.23.3. Omomierz równoległy / 168
2.23.4. Ćwiczenie / 169
2.23.5. Sprawdzenie wiadomości / 170
2.24. Pomiar rezystancji metodami technicznymi / 170
2.24.1. Wprowadzenie / 170
2.24.2. Układ poprawnie mierzonego napięcia / 171
2.24.3. Układ poprawnie mierzonego prądu / 171
2.24.4. Ćwiczenie / 172
2.24.5. Sprawdzenie wiadomości / 173
2.25. Pomiar rezystancji metodami porównawczymi / 174
2.25.1. Wprowadzenie / 174
2.25.2. Metoda porównawcza prądowa / 174
2.25.3. Metoda porównawcza napięciowa / 175
2.25.4. Ćwiczenie / 175
2.25.5. Sprawdzenie wiadomości / 176
2.26. Pomiar rezystancji metodami mostkowymi / 177
2.26.1. Wprowadzenie / 177
2.26.2. Mostek Wheatstone’a / 177
2.26.3. Mostek Thomsona / 180
2.26.4. Ćwiczenie / 183
2.26.5. Sprawdzenie wiadomości / 185
2.27. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego / 186
2.27.1. Wprowadzenie / 186
2.27.2. Bezpośredni pomiar mocy / 186
2.27.3. Pomiar pośredni z wykorzystaniem rezystora wzorcowego i woltomierza / 188
2.27.4. Ćwiczenie / 188
2.27.5. Sprawdzenie wiadomości / 190
2.28. Badanie wpływu napięcia na natężenie prądu – wykres I = f(U) elementów liniowych i nieliniowych (warystor i termistor) / 190
2.28.1. Wprowadzenie / 190
2.28.2. Warystory – elementy nieliniowe / 191
2.28.3. Termistory – elementy nieliniowe / 193
2.28.4. Ćwiczenie / 195
2.28.5. Sprawdzenie wiadomości / 200
2.29. Regulacja i pomiar napięcia przemiennego / 201
2.29.1.Wprowadzenie / 201
2.29.2. Pomiary i zmiana wartości napięć w energetyce / 201
2.29.3. Pomiary i zmiana wartości napięć w przemyśle i laboratorium / 204
2.29.4. Ćwiczenie / 207
2.29.5. Sprawdzenie wiadomości / 210
2.30. Regulacja i pomiar prądu przemiennego / 211
2.30.1. Wprowadzenie / 211
2.30.2. Od czego zależy wartość prądu przemiennego? / 212
2.30.3. Pomiar i regulacja prądu przemiennego / 214
2.30.4. Ćwiczenie / 216
2.30.5. Sprawdzenie wiadomości / 220
2.31. Pomiary indukcyjności własnej metodami techniczną, rezonansową i innymi / 220
2.31.1. Wprowadzenie / 220
2.31.2. Pomiary indukcyjności własnej metodą techniczną / 221
2.31.3. Pomiary indukcyjności własnej metodą rezonansową / 223
2.31.4. Pomiary indukcyjności własnej metodą bezpośrednią miernikiem RLC / 224
2.31.5. Pomiary indukcyjności własnej metodą porównawczą / 224
2.31.6. Ćwiczenie / 225
2.31.7. Sprawdzenie wiadomości / 228
2.32. Pomiary pojemności metodami techniczną, rezonansową i innymi / 228
2.32.1. Wprowadzenie / 228
2.32.2. Pomiary pojemności metodą techniczną / 230
2.32.3. Pomiary pojemności metodą rezonansową / 231
2.32.4. Pomiary pojemności metodą bezpośrednią miernikiem RLC / 232
2.32.5. Pomiary pojemności metodą porównawczą / 232
2.32.6. Ćwiczenie / 233
2.32.7. Sprawdzenie wiadomości / 235
2.33. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych prądu przemiennego / 236
2.33.1. Wprowadzenie / 236
2.33.2. Prądy, napięcia i moce w obwodach prądu przemiennego / 237
2.33.3. Ćwiczenie / 240
2.33.4. Sprawdzenie wiadomości / 242
2.34. Badanie szeregowego obwodu RLC (rezonans napięć) / 243
2.34.1. Wprowadzenie / 243
2.34.2. Szeregowy obwód RLC / 243
2.34.3. Częstotliwość rezonansowa / 244
2.34.4. Zależność napięcia na cewce i kondensatorze od częstotliwości napięcia zasilania / 245
2.34.5. Ćwiczenie / 246
2.34.6. Sprawdzenie wiadomości / 248
2.35. Badanie równoległego obwodu RLC (rezonans prądów) / 248
2.35.1. Wprowadzenie / 249
2.35.2. Częstotliwość rezonansowa / 249
2.35.3. Zależność prądu cewki i kondensatora od częstotliwości napięcia zasilania / 250
2.35.4. Rezonans prądów w obwodzie z elementami rzeczywistymi / 252
2.35.5. Ćwiczenie / 253
2.35.6. Sprawdzenie wiadomości / 254
2.36. Badanie obwodów trójfazowych połączonych w gwiazdę i w trójkąt/ 255
2.36.1. Wprowadzenie / 255
2.36.2. Prądy, napięcia i połączenia odbiorników w obwodach trójfazowych prądu przemiennego /257
2.36.2.1. Połączenie obwodu trójfazowego w gwiazdę / 257
2.36.2.2. Połączenie obwodu trójfazowego w trójkąt / 258
2.36.3. Ćwiczenie/ 260
2.36.4. Sprawdzenie wiadomości / 262
2.37. Pomiary mocy czynnej w obwodach trójfazowych / 263
2.37.1. Wprowadzenie / 263
2.37.2. Układy pomiaru mocy czynnej stosowane w obwodach trójfazowych prądu przemiennego / 264
2.37.3. Ćwiczenie / 267
2.37.4. Sprawdzenie wiadomości / 270
2.38. Pomiary mocy biernej w obwodach trójfazowych / 271
2.38.1. Wprowadzenie / 271
2.38.2. Układy pomiaru mocy biernej stosowane w obwodach trójfazowych prądu przemiennego / 272
2.38.3. Ćwiczenie / 274
2.38.4. Sprawdzenie wiadomości / 276
2.39. Pomiary za pomocą oscyloskopu / 277
2.39.1. Wprowadzenie / 277
2.39.2. Budowa oscyloskopu analogowego / 277
2.39.3. Zasada działania oscyloskopu analogowego / 278
2.39.4. Obsługa oscyloskopu analogowego / 279
2.39.5. Oscyloskopy cyfrowe / 280
2.39.6. Podstawowe pomiary oscyloskopem / 282
2.39.7. Ćwiczenie / 285
2.39.8. Sprawdzenie wiadomości / 287
2.40. Testy kontrolne / 288
2.40.1. Test kontrolny nr 1 / 288
2.40.2. Test kontrolny nr 2 / 291
2.40.3. Test kontrolny nr 3 / 294
2.40.4. Test kontrolny nr 4 / 297
2.40.5. Test kontrolny nr 5 / 300
2.40.6. Test kontrolny nr 6 / 303

3. Pomiary elementów, układów i urządzeń elektronicznych / 307
3.1. Pomiary parametrów diod półprzewodnikowych / 307
3.1.1. Wprowadzenie / 307
3.1.2. Rodzaje i parametry diod półprzewodnikowych / 307
3.1.2.1. Diody prostownicze / 309
3.1.2.2. Diody elektroluminescencyjne LED / 311
3.1.2.3. Diody Zenera / 314
3.1.2.4. Fotodiody / 315
3.1.2.5. Inne diody półprzewodnikowe / 316
3.1.3. Ćwiczenie / 317
3.1.4. Sprawdzenie wiadomości / 319
3.2. Pomiary parametrów półprzewodnikowych elementów przełączających / 320
3.2.1. Wprowadzenie / 320
3.2.2. Rodzaje i parametry półprzewodnikowych elementów przełączających / 320
3.2.2.1. Dynistor / 321
3.2.2.2. Diak / 321
3.2.2.3. Tyrystor / 322
3.2.2.4. Triak / 324
3.2.3. Ćwiczenie / 326
3.2.4. Sprawdzenie wiadomości / 330
3.3. Pomiary parametrów elementów optoelektronicznych / 330
3.3.1. Wprowadzenie / 330
3.3.2. Rodzaje elementów optoelektronicznych i ich parametry / 331
3.3.2.1. Fotorezystor / 331
3.3.2.2. Fototranzystor / 332
3.3.2.3. Fototyrystor / 334
3.3.2.4. Transoptor / 334
3.3.2.5. Fotoogniwo / 336
3.3.3. Ćwiczenie / 337
3.3.4. Sprawdzenie wiadomości / 342
3.4. Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych i unipolarnych / 342
3.4.1. Wprowadzenie / 343
3.4.2. Rodzaje tranzystorów i ich parametry / 343
3.4.2.1. Tranzystory bipolarne BJT / 343
3.4.2.2. Tranzystory polowe (unipolarne) FET / 346
3.4.2.3. Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką IGBT / 349
3.4.3. Ćwiczenie / 350
3.4.4. Sprawdzenie wiadomości / 356
3.5. Pomiary w układach prostowniczych / 356
3.5.1. Wprowadzenie / 356
3.5.2. Rodzaje i parametry prostowników / 357
3.5.2.1. Prostowniki jednofazowe jedno- i dwupulsowe / 357
3.5.2.2. Prostowniki trójfazowe trzy- i sześciopulsowe / 359
3.5.2.3. Prostowniki sterowane / 362
3.5.3. Ćwiczenie / 362
3.5.4. Sprawdzenie wiadomości / 363
3.6. Pomiary w układach powielaczy napięcia / 364
3.6.1. Wprowadzenie / 364
3.6.2. Rodzaje i parametry powielaczy napięcia / 365
3.6.2.1. Symetryczny podwajacz napięcia / 365
3.6.2.2. Niesymetryczny podwajacz napięcia / 365
3.6.2.3. Wielostopniowy powielacz napięcia / 366
3.6.3. Ćwiczenie / 367
3.6.4. Sprawdzenie wiadomości / 369
3.7. Pomiary w układach stabilizatorów / 369
3.7.1. Wprowadzenie / 369
3.7.2.Rodzaje i parametry stabilizatorów napięcia / 370
3.7.2.1. Prosty stabilizator zbudowany na diodzie Zenera / 370
3.7.2.2. Stabilizator szeregowy z tranzystorem regulującym / 371
3.7.2.3. Stabilizator równoległy / 371
3.7.2.4. Stabilizatory impulsowe / 372
3.7.2.5. Stabilizatory elektroniczne trójkońcówkowe (monolityczne) / 373
3.7.3. Parametry stabilizatorów napięcia / 373
3.7.4. Ćwiczenie / 374
3.7.5. Sprawdzenie wiadomości / 375
3.8. Pomiary w układach kształtujących przebiegi elektryczne / 376
3.8.1. Wprowadzenie / 376
3.8.2. Podstawowe pojęcia / 377
3.8.3. Układy kształtujące przebiegi elektryczne / 378
3.8.3.1. Układ całkujący / 378
3.8.3.2. Układ różniczkujący / 381
3.8.3.3. Układy ograniczające napięcie / 382
3.8.4. Ćwiczenie / 385
3.8.5. Sprawdzenie wiadomości / 387
3.9. Pomiary w układach zasilaczy / 388
3.9.1. Wprowadzenie / 388
3.9.2. Budowa zasilaczy sieciowych / 389
3.9.2.1. Zasilacz impulsowy / 389
3.9.2.2. Zasilacz liniowy (tradycyjny) / 390
3.9.2.3. Zasilacz bezprzerwowy UPS / 391
3.9.3. Parametry zasilaczy / 391
3.9.4. Ćwiczenie / 392
3.9.5. Sprawdzenie wiadomości / 394
3.10. Pomiary w układach wzmacniaczy / 395
3.10.1. Wprowadzenie / 395
3.10.2. Budowa wzmacniaczy elektronicznych / 395
3.10.2.1. Wzmacniacze z tranzystorami bipolarnymi / 396
3.10.2.2. Wzmacniacze z tranzystorami unipolarnymi / 401
3.10.3. Parametry wzmacniaczy/ 402
3.10.4. Ćwiczenie / 402
3.10.5. Sprawdzenie wiadomości / 403
3.11. Pomiary w układach ze wzmacniaczem operacyjnym / 404
3.11.1. Wprowadzenie / 404
3.11.2. Układy pracy wzmacniaczy operacyjnych / 405
3.11.2.1. Wzmacniacz odwracający / 405
3.11.2.2. Wzmacniacz nieodwracający / 406
3.11.2.3. Wzmacniacz sumujący / 407
3.11.2.4. Wzmacniacz odejmujący / 408
3.11.2.5. Wtórnik napięcia / 409
3.11.3. Parametry wzmacniaczy operacyjnych / 410
3.11.4. Ćwiczenie / 410
3.11.5. Sprawdzenie wiadomości / 411
3.12. Pomiary w układach filtrów częstotliwościowych/ 411
3.12.1. Wprowadzenie / 412
3.12.2. Układy filtrów częstotliwościowych / 413
3.12.2.1. Filtr dolnoprzepustowy / 413
3.12.2.2. Filtr górnoprzepustowy / 414
3.12.3. Filtry aktywne / 415
3.12.3.1. Filtry aktywne dolnoprzepustowe / 415
3.12.3.2. Filtry aktywne górnoprzepustowe / 416
3.12.4. Parametry filtrów częstotliwościowych / 416
3.12.5. Ćwiczenie / 417
3.12.6. Sprawdzenie wiadomości / 418
3.13. Pomiary w układach generatorów / 419
3.13.1. Wprowadzenie / 419
3.13.2. Układy generatorów / 420
3.13.2.1. Generator RC i CR / 420
3.13.2.2. Generator LC z dzieloną pojemnością – Colpittsa / 421
3.13.2.3. Generator LC z dzieloną indukcyjnością – Hartleya / 423
3.13.2.4. Generator LC Meissnera / 424
3.13.2.5. Generator przebiegu prostokątnego i trójkątnego / 425
3.13.3. Zastosowanie generatorów / 426
3.13.4. Parametry generatorów / 426
3.13.5. Ćwiczenie / 426
3.13.6. Sprawdzenie wiadomości / 430
3.14. Badanie bramek logicznych / 431
3.14.1. Wprowadzenie / 431
3.14.2. Algebra Boole’a / 431
3.14.3. Bramki logiczne / 433
3.14.4. Ćwiczenie / 434
3.14.5. Sprawdzenie wiadomości / 438
3.15. Synteza układów kombinacyjnych / 438
3.15.1. Wprowadzenie / 438
3.15.2. Dwójkowy system zapisu liczb / 439
3.15.3. Realizacja układów logicznych na bramkach / 440
3.15.4. Minimalizacja funkcji logicznych / 441
3.15.5. Ćwiczenie / 445
3.15.6. Sprawdzenie wiadomości / 445
3.16. Badanie konwerterów kodów / 446
3.16.1. Wprowadzenie / 446
3.16.2. Kodery / 447
3.16.3. Dekodery / 448
3.16.4. Ćwiczenie / 449
3.16.5. Sprawdzenie wiadomości / 451
3.17. Badanie multiplekserów / 451
3.17.1. Wprowadzenie / 452
3.17.2. Łączenie multiplekserów / 452
3.17.3. Realizacja funkcji logicznych / 453
3.17.4. Ćwiczenie / 454
3.17.5. Sprawdzenie wiadomości / 456
3.18. Badanie demultiplekserów / 457
3.18.1. Wprowadzenie / 457
3.18.2. Łączenie demultiplekserów / 458
3.18.3. Ćwiczenie / 458
3.18.4. Sprawdzenie wiadomości / 460
3.19. Badanie przerzutników / 461
3.19.1. Wprowadzenie / 461
3.19.2. Najczęściej stosowane przerzutniki / 462
3.19.3. Sposoby wyzwalania przerzutników / 464
3.19.4.. Parametry przerzutników / 464
3.19.5 Dwójka licząca / 465
3.19.6. Ćwiczenie / 465
3.19.7. Sprawdzenie wiadomości / 469
3.20. Badanie liczników asynchronicznych / 470
3.20.1. Wprowadzenie / 470
3.20.2. Budowa liczników asynchronicznych modulo K / 470
3.20.3. Liczniki asynchroniczne w technologii scalonej / 472
3.20.4. Realizacja liczników mod K na układzie 7490 / 473
3.20.5. Licznik dwudekadowy na układzie 7490 / 474
3.20.6. Ćwiczenie / 475
3.20.7. Sprawdzenie wiadomości / 476
3.2.1 Badanie liczników synchronicznych / 477
3.21.1. Wprowadzenie / 477
3.21.2. Zasada działania liczników synchronicznych / 477
3.21.3. Liczniki synchroniczne w technologii scalonej / 478
3.21.4. Ćwiczenie / 479
3.21.5. Sprawdzenie wiadomości / 482
3.22. Badanie rejestrów / 483
3.22.1. Wprowadzenie / 483
3.22.2. Rejestry równoległe / 484
3.22.3. Rejestry szeregowe / 484
3.22.4. Rejestry scalone / 485
3.22.5. Ćwiczenie / 487
3.22.6. Sprawdzenie wiadomości / 488
3.23. Badanie scalonych układów cyfrowych / 489
3.23.1. Wprowadzenie / 489
3.23.2. Minialarm domowy / 489
3.23.2.1. Tablica prawdy – określenie wartości wyjścia układu w zależności od stanu wejść /489
3.23.2.2. Metoda Karnaugha i jej reguły / 491
3.23.2.3. Od wzoru do schematu elektrycznego / 492
3.23..3 Ćwiczenie / 497
3.23.4. Sprawdzenie wiadomości / 498
3.24. Testy kontrolne / 499
3.24.1. Test kontrolny nr 1 / 499
3.24.2. Test kontrolny nr 2 / 502
3.24.3. Test kontrolny nr 3 / 506
3.24.4. Test kontrolny nr 4 / 509

Bibliografia / 512
Źródła ilustracji / 513
Rozwiązania testów kontrolnych


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl