Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5292
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Tadeusz Głowacki

  • szt.
  • Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł

Pomiary geometrii w górnictwie, energetyce i ochronie środowiska

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-7493-215-8
ilość stron: 216
format: 17x24
oprawa: miękka

Opis

Książka, którą dostaje Czytelnik do ręki, poświęcona jest geodezji: nauce o pomiarach Ziemi, a także obiektów powstałych na jej powierzchni i ich wzajemnym przestrzennym rozmieszczeniu. Uwzględniane są obiekty naturalne i sztuczne – zachodzące zmiany wymiarów rejestruje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

To dzięki pomiarom geodezyjnym (bezpośrednim i pośrednim) jest możliwa nie tylko analiza zmian geometrii mierzonych elementów, lecz także określenie deformacji w czasie i opracowanie na tej podstawie prognoz.

Na przykładach pochodzących z obszarów polarnych opisano zmiany środowiskowe i ich konsekwencje w odniesieniu do lodowców. W rozdziale poświęconym geometrii i deformacji obiektów wysmukłych została wyeksponowana natomiast rola pomiarów geodezyjnych w energetyce. Z kolei badania przeprowadzone na dawnych terenach górniczych i pogórniczych dotyczące deformacji powierzchni i przypuszczalnych prognoz ujawniły istotę pomiarów geodezyjnych w górnictwie.

Prezentowaną monografią może się zainteresować każdy niezależnie od poziomu wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, geodezji, ochrony środowiska, mechaniki, inżynierii środowiska, energetyki czy górnictwa.

Nauka rozwija się nieprzerwanie – stanowi proces ciągły, który wpływa na postrzeganie przez nas świata. Przeprowadzanie pomiarów geometrii, chociażby w opisanych obszarach, również przyczynia się do poznawania zmian w naszym otoczeniu.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Wstęp
1.2. Teza naukowa
1.3. Struktura monografii

Rozdział 2. Geodezja jako nauka na pograniczu wielu dziedzin
2.1. Osnowy geodezyjne
2.2. Metody pomiarowe
2.2.1. Historyczne metody pomiarowe
2.2.2. Aktualnie stosowane metody pomiarowe

Rozdział 3. Podstawy matematyczne; przegląd literatury przedmiotu
3.1. Prawo przenoszenia błędów średnich wartości oczekiwanych
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
3.3. Przykłady zastosowania prawa przenoszenia błędów średnich wartości oczekiwanych i metody najmniejszych kwadratów
3.4. Obliczenia konstrukcji sieci geodezyjnych
3.5. Dokładność położenia punktów
3.6. Metody odporne
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Pomiary geometrii w ochronie środowiska
4.1. Lodowiec Werenskioldbreen (Spitsbergen)
4.1.1. Otoczenie i podłoże Werenskioldbreen
4.1.2. Materiały źródłowe wykorzystane w dysertacji
4.1.3. Opracowanie danych kartograficznych i pomiarowych do analiz przemieszczenia czoła lodowca
4.1.4. Opracowanie wyników analiz geometrii czoła lodowca
4.1.5. Geometria moreny czołowej lodowca
4.1.6. Podsumowanie pomiarów lodowca Werenskioldbreen
4.2. Badania geometrii innych obszarów lodowcowych
4.2.1. Peckbreen (Svalbard)
4.2.2. La Perouse Glacier i Gulch Glacier (Nowa Zelandia)
4.2.3. Vatnajokull (Islandia)
4.2.4. Pomiary termowizyjne na obszarach polarnych
4.3. Podsumowanie analiz geometrii obszarów polarnych

Rozdział 5. Pomiary geometrii w energetyce
5.1. Budowle wysmukłe
5.1.1. Chłodnie kominowe
5.1.2. Elektrownie wiatrowe
5.1.3. Kominy przemysłowe
5.1.4. Czynniki powodujące odkształcenia
5.1.5. Kontrolne pomiary geodezyjne budowli wysmukłych
5.1.6. Główne założenia dotyczące osnowy i warunków pomiarowych
5.1.7. Metody pomiarowe
5.1.8. Analiza wychylenia i skręcenia osi geometrycznej budowli wysmukłej
5.1.9. Analiza deformacji fundamentu budowli wysmukłej
5.1.10. Analiza geometrii i zmian kształtu powłoki budowli wysmukłej
5.1.11. Analiza geometrii powłoki chłodni hiperboloidalnej
5.1.12. Analiza geometrii wieży turbiny wiatrowej
5.1.13. Analiza geometrii komina przemysłowego
5.2. Podsumowanie analiz i pomiarów geometrii obiektów wysmukłych

Rozdział 6. Pomiary geometrii w górnictwie
6.1. Pomiary geodezyjne w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym
6.2. Deformacje powierzchniowe
6.2.1. Obszary analiz i zakres danych
6.2.2. Kopalnia Konrad w Iwinach
6.2.3. Kopalnia WK Thorez i Zakłady Górnicze Julia w Wałbrzychu
6.2.4. Inne kopalnie znajdujące się na badanym obszarze
6.2.5. Geodezyjne pomiary deformacji terenu
6.2.6. Prognoza deformacji
6.2.7. Weryfikacja teorii
6.2.8. Podsumowanie pomiarów bezpośrednich
6.3. Analizy zmian ukształtowania terenu przy użyciu zobrazowań satelitarnych
6.3.1. InSAR
6.3.2. Poziomy wód gruntowych
6.3.3. Analiza deformacji w punktach pomiarowych
6.3.4. Podsumowanie pomiarów pośrednich
6.4. Prognoza deformacji resztkowych
6.4.1. Problem czasu ujawniania deformacji
6.4.2. Wypiętrzanie powierzchni terenu
6.5. Podsumowanie pomiarów i prognoz przemieszczeń

Rozdział 7. Zakończenie

Bibliografia