Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady obliczeniowe

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 219
  • Producent: MASTA
  • Autor: Wojciech Zalewski

  • szt.
  • Cena netto: 71,43 zł 75,00 zł

Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady obliczeniowe

rok wydania: 2001, wydanie pierwsze, dodruk 2014
ilość stron: 216
ISBN: 83-913895-4-5
format: 24,5x16,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Książka "Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne" składa się z dwóch części: pierwszej - "Podstawy teoretyczne" i drugiej - "Przykłady obliczeniowe".

Część pierwsza stanowi monograficzne opracowanie na temat pomp ciepła zawierające podstawy teoretyczne działania różnego rodzaju pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sprężarkowych, sorpcyjnych i termoelektrycznych. Podano w niej podstawowe informacje o stosowanych i wprowadzanych do stosowania czynnikach roboczych. Omówiono niskotemperaturowe źródła ciepła pod kątem możliwości wykorzystania ich w pompach ciepła. Ze względu na skalę zastosowań najwięcej miejsca poświecono sprężarkowym pompom ciepła. Opisano ich główne elementy składowe: wymienniki ciepła, sprężarki i elementy dławiące. W sposób ogólny zaprezentowano zakres produkcji polskich producentów pomp ciepła.
W pracy przedstawiono także schematy konstrukcyjne i omówiono działanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach sorpcyjnych. Podano podstawowe dane techniczne typoszeregu bromolitowych pomp i transformatorów ciepła.
Krótko scharakteryzowano niskotemperaturowe systemy ogrzewania pomieszczeń jako najbardziej odpowiednie dla pomp ciepła. Wspomniano również o układach biwalentnych stosowanych w systemach ogrzewania budynków.
Rozdział końcowy zawiera przykłady zastosowań pomp ciepła. Pokazano schematy instalacji wykorzystujących pompy ciepła w klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sporcie. Dokładniej opisano kilka wybranych, sprężarkowych i sorpcyjnych instalacji z pompami ciepła powstałych w kraju w ostatnim czasie, podając ich podstawowe dane techniczno-ekonomiczne.

W drugiej części pracy -"Przykłady obliczeniowe"- dokonano analizy porównawczej kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą różnych systemów grzewczych w oparciu o aktualne ceny urządzeń i nośników energii oraz przedstawiono zależności służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników stosowanych w pompach ciepła. Szczególne zainteresowanie czytelnika powinien wzbudzić rozdział dotyczący metod obliczeniowych gruntowych wymienników ciepła: poziomych i pionowych. Ostatni rozdział zawiera przykłady obliczeniowe różnych systemów ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła typu grunt-woda i powietrze-powietrze.

Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów i inżynierów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem pomp ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>


Spis treści
PRZEDMOWA
OZNACZENIA
1. WSTĘP
2. PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE POMP CIEPŁA
2.1. Podział pomp ciepła
2.2. Zastosowanie pomp ciepła
3. WYBRANE ZAGADNIENIA Z TERMODYNAMIKI
4. SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA
4.1. Parowe urządzenia sprężarkowe
4.1.1. Obiegi pomp ciepła na wykresach T-s i log p-h
4.1.2. Współczynniki wydajności
4.1.3. Czynniki robocze
4.1.4. Układy wielostopniowe
4.2. Gazowe urządzenia sprężarkowe
5. SORPCYJNE POMPY CIEPŁA
5.1. Zasada działania
5.2. Zespoły sorpcyjne
6. TERMOELEKTRYCZNE POMPY CIEPŁA
6.1. Podstawy teoretyczne
6.2. Wymienniki ciepła
6.3. Straty energetyczne
7. INNE RODZAJE POMP CIEPŁA
7.1. Strumienicowa pompa ciepła
7.2. Pompa ciepła wykorzystująca efekt wirowy (Ranque’a)
7.3. Chemiczna pompa (transformator) ciepła
7.4. Pompa ciepła wykorzystująca efekt elektrodyfuzji
8. DOBÓR POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI
9. ŹRÓDŁA CIEPŁA
9.1. Odnawialne żródła ciepła
9.2. Sztuczne żródła ciepła (ciepło odpadowe)
10. ELEMENTY SPRĘŻARKOWYCH I SORPCYJNYCH POMP CIEPŁA
10.1. Sprężarkowe pompy ciepła
10.1.1. Wymienniki ciepła
10.1.2. Sprężarki
10.1.3. Elementy dławiące i regulacyjne
10.1.4. Opis konstrukcji pomp ciepła producentów krajowych
10.2. Sorpcyjne pompy ciepła
11. AKUMULACJA CIEPŁA
11.1. Podział akumulatorów energii cieplnej
11.2. Rodzaje akumulatorów cieplnych
11.2.1. Zasobniki ciepła jawnego
11.2.2. Zasobniki ciepła utajonego
12. SYSTEMY OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ
12.1. Systemy ogrzewania powietrznego
12.2. Systemy ogrzewania wodnego120
12.3. Systemy ogrzewania powietrza w pomieszczeniach
12.3.1. Grzejniki konwektorowe
12.3.2. Ogrzewanie podłogowe
12.3.3. Ogrzewanie ścienne
12.3.4. Ogrzewanie sufitowe
13. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POMP CIEPŁA
13.1. Sprężarkowe pompy ciepła
13.1.1. Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej
13.1.2. Obiekty sportowe
13.1.3. Cele przemysłowe i komunalne
13.2. Sorpcyjne pompy ciepła
13.3. Termoelektryczne pompy ciepła
13.4. Dane techniczno-ekonomiczne wybranych instalacji z pompami ciepła
14. PODSUMOWANIE
LITERATURA
WAŻNIEJSZE OZNACZENIA
I. PORÓWNANIE KOSZTÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
I.1. Obliczanie kosztów wytwarzania ciepła dla celów grzewczych
I.1.1. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów ogrzewania budynków
I.1.2. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej
I.1.3. Określanie wysokości kosztów związanych ze zużyciem paliwa Cp
I.1.4. Określanie wysokości kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej Cw
I.1.5. Określanie wysokości kosztów związanych z amortyzacją urządzenia (kapitałowych) Ck i kosztów utrzymania Cutrz
I.1.6. Koszty całkowite Cc i ocena opłacalności inwestycji
I.2. Porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego
II. OBLICZENIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA POMP CIEPŁA
II.1. Wyznaczanie wydajności cieplnej
II.2. Zestawienie zależności służących do wyznaczania wartości współczynników wnikania ciepła
II.3. Gruntowe wymienniki ciepła
II.3.1. Poziome wymienniki ciepła
II.3.2. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku niewystępowania wód gruntowych
II.3.3. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku występowania wód gruntowych
III. OBLICZENIA PROJEKTOWE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
III.1. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła grunt-woda
III.1.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła
III.1.2. Wydajność cieplna skraplacza, parowacza i moc napędowa sprężarki
III.1.3. Obliczenia cieplne skraplacza
III.1.4. Obliczenia cieplne parowacza
III.1.5. Wyznaczanie długości rur gruntowych wymienników ciepła
III.1.6. Obliczenia cieplne parowacza płaszczowo-rurowego – wężownicowego
III.2. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła powietrze-powietrze
III.2.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła
III.2.2.Wydajność cieplna parowacza i moc napędowa sprężarki
III.2.3.Obliczenia cieplne skraplacza
III.2.4.Obliczenia cieplne parowacza
III.2.5.Obliczenia cieplne płytowego wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze
LITERATURA