Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej wyd. XV, 09/2023

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 4941
 • Producent: Tarbonus
 • Autor: Krzysztof T. Kociołek

 • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 94,50 zł brutto
 • szt.
 • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej wyd. XV, 09/2023

Autor: st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

rok wydania: 2023, wydanie piętnaste
ilość stron: 208
format: B5
oprawa: miękka
stan prawny: wrzesień 2023 r.

Opis

Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Wraz z zakupem poradnika uzyskasz gratisowy 4 tygodniowy dostęp online do Serwisu Asystent PPoż – źródła zawsze aktualnych i usystematyzowanych przepisów PPoż, ochrony środowiska i budownictwa.

Asystent PPoż Serwis to bardzo bogata zawartość i przydatne funkcjonalności pomocne w codziennej pracy:

 • nowe akty prawne oraz ich ujednolicona treść po zmianach dostępne w ciągu 24 godzin od publikacji w Dz. U.,
 • wyroki TK i akty prawne UE,
 • bieżące komentarze do istotnych zmian w przepisach ppoż, ochrony środowiska i budownictwa,
 • bogaty wybór aktywnych druków,
 • bieżące monitorowanie nadchodzących zmian w przepisach,
 • stały kontakt ze specjalistami branżowymi poprzez zakładkę „Zapytaj specjalistę”.

 

Spis treści

Wstęp 5
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce / 6

2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej /10

3. Podstawowe pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów /23
3.1. Czym jest pożar / 23
3.2. Podział pożarów / 28
3.3. Przyczyny pożarów / 30
3.4. Gęstość obciążenia ogniowego / 31

4. Przeciwpożarowe wymagania budowlane / 33
4.1. Podstawy prawne / 33
4.2. Podziały budynków / 33
4.3. Specjalne wymagania dotyczące oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego / 34
4.4. Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej / 42
4.5. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 47
4.6. Drogi ewakuacyjne / 53
4.7. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 65
4.8. Drogi pożarowe / 67
4.9. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę / 70
4.10. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa / 80
4.11. Instalacje ogrzewcze / 87
4.12. Kotłownie / 88
4.13. Parkingi i garaże dla samochodów / 92
4.14. Wentylacja i klimatyzacja / 96
4.15. Instalacja gazowa / 98
4.16. Instalacja elektryczna / 105
4.17. Pozostałe wymogi dotyczące innych instalacji i urządzeń technicznych / 109
4.18. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych / 110
4.19. Uzgadnianie projektu budowlanego / 114

5. Gaśnice i środki gaśnicze / 119
5.1. Budowa gaśnic / 119
5.2. Wyposażenie obiektów w gaśnice / 124
5.3. Przeglądy konserwacyjne / 126
5.4. Środki gaśnicze / 128
5.5. Zasady użycia gaśnic / 129

6. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe / 132

7. Wprowadzanie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic / 142

8. Substancje zubożające warstwę ozonową / 143

9. Zagrożenie wybuchem / 145

10. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 148

11. Materiały niebezpieczne / 149

12. Magazynowanie odpadów / 154

13. Poważne awarie / 155

14. Czynności kontrolno-rozpoznawcze / 165

Wybrane definicje / 172
Wykaz rysunków / 181
Wykaz tabel / 183
Wykaz najważniejszych skrótów / 184
Literatura / 185
Akty prawne / 186
Notatki / 189