B8/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5241
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Andrzej Nowacki

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

B8/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-249-8647-7
ilość stron: 22
numer w serii: B8/2023

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi. Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót. Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
1.3. Rodzaje podłóg / 9

2. Dokumentacja budowy / 9

3. Materiały do wykonywania podłóg / 10

4. Sprzęt i narzędzia / 11

5. Podłoża / 11
5.1. Rodzaje podłoży / 11
5.2. Wymagania / 12

6. Wykonanie podłóg / 12
6.1. Wymagania ogólne / 12
6.2. Metody utwardzania powierzchni / 13
6.3. Szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe / 15
6.4. Wymagania szczegółowe / 16

7. Kontrola wykonania podłóg / 17
7.1. Kontrola podłoża / 17
7.2. Kontrola materiałów / 17
7.3. Kontrola międzyoperacyjna / 18
7.4. Kontrola końcowa / 19

8. Odbiór robót / 20

Bibliografia / 21