Powierzchniowe niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali. Podręcznik dla spawaczy

  • Dodaj recenzję:
  • 4560
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł

Powierzchniowe niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali. Podręcznik dla spawaczy

rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61272-01-4
ilość stron: 35
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Z uwagi na zakres obowiązków spawacza, w podręczniku scharakteryzowano wyłącznie niezgodności powierzchniowe wpływające na ocenę jakości złączy spawanych. Właśnie na tę grupę niezgodności spawacz posiada największy wpływ. Może zatem, w ramach samokształcenia oraz korzystając z podręcznika, nauczyć się przyczyn powstawania niezgodności w złączach oraz sposobów zapobiegania ich powstawaniu. Ponadto, wyjaśniono w podręczniku różnicę między pojęciami: wada – niezgodność – nieciągłość, podano budowę złącza spawanego ze spoiną czołową i pachwinową, usystematyzowano niezgodności spawalnicze złączy z punktu widzenia wykrywalności, usytuowania, kształtu i obowiązujących przepisów. Znajomość przedstawionych problemów powinna być również pomocna podczas organizacji kontroli prac spawalniczych.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5

2. Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości / 6

3. Budowa i charakterystyka złączy spawanych / 6

4. Systematyka niezgodności spawalniczych / 10

5. Przyczyny powstawania powierzchniowych niezgodności spawalniczych oraz ich charakterystyka / 11
5.1. Pęknięcia (100) / 11
5.1.1. Pęknięcia gorące / 12
5.1.2. Pęknięcia zimne / 13
5.1.3. Pęknięcia lameralne / 16
5.1.4. Pęknięcia eksploatacyjne / 16
5.2. Pęknięcia w kraterze (104) / 19
5.3. Por powierzchniowy (2017) / 19
5.4. Zakończenie krateru (2025) / 20
5.5. Przyklejenia (401) / 21
5.6. Niepełny przetop grani (4021) / 23
5.7. Podtopienia ciągłe (5011) i przerywane (5012) / 23
5.8. Podtopienia grani (5013) / 24
5.10. Nadmierna wypukłość (503) / 25
5.11. Wyciek (504) / 26
5.12. Niewłaściwy brzeg spoiny (505) / 26
5.13. Nawis (506) / 27
5.14. Zwis (509) i wklęśnięcia lica (511) / 27
5.15. Przepalenie (510) / 28
5.16. Nadmierna asymetria spoiny pachwinowej (nadmierna nierówność długości przyprostokątnej) (512) / 29
5.17. Wklęśnięcie grani (515) / 29
5.18. Porowatość grani (516) / 30
5.19. Niewłaściwe ponowne rozpoczęcie spawania (517) / 30
5.20. Niedostateczna grubość spoin pachwinowej (5213) i nadmierna grubość spoiny pachwinowej (5214) / 31
5.21. Zajarzenie łuku - łuk błądzący (601) / 31
5.22. Rozprysk (602) / 32
5.23. Przesunięcie liniowe (507) / 33
5.24. Niewłaściwy odstęp w grani spoin pachwinowych (617) / 33

6. Informacje uzupełniające / 34

7. Literatura / 34

8. Wykaz wykorzystanych norm / 35