Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu

  • Dodaj recenzję:
  • 4238
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Leszek Łatka
  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu

rok wydania: 2019
ilość stron: 196
ISBN: 978-83-7493-079-6
oprawa: miękka

Opis

W monografii "Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu" opisano teoretyczne podstawy nowoczesnej metody nanoszenia powłok oraz dokonano przeglądu literatury pod względem możliwych zastosowań metody SPS (ang. suspension plasma spraying) w różnych gałęziach przemysłu. Na przykładzie powłok ze szkieł bioaktywnych oraz ze stabilizowanego tlenku cyrkonu wytypowano decydujące o ich budowie parametry procesu. Umożliwiło to wytworzenie powłok o strukturze przeznaczonej do konkretnych zastosowań. Podjęto również próbę wyjaśnienia mechanizmów powstawania różnorodnych struktur uzyskanych metodą SPS. Otrzymane powłoki poddano ocenie, stosując mikroskopię świetlną i elektronową, a także przeprowadzono analizę składu fazowego metodą rentgenowską oraz spektroskopią Ramana. Ponadto określono ich podstawowe właściwości zarówno mechaniczne, jak i użytkowe (biozgodność i przewodność cieplną).