Praktyczne podstawy mechatroniki

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4979
  • Producent: Kabe
  • Autor: Marek Wiktor Szelerski

  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Praktyczne podstawy mechatroniki

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-65382-96-2
ilość stron: 213
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce w sposób zwięzły przedstawiono wiadomości z dziedzin techniki mających zastosowanie w mechatronice. Omówiono też sposoby montażu i uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych. Adresatami książki są osoby zawodowo związane z eksploatacją układów mechatronicznych.

Recenzent: dr inż. Dariusz Szybicki

Spis treści

1. Wstęp

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.1. Zasady bezpiecznego postępowania podczas pracy

3. Pomiary warsztatowe
3.1. Proste narzędzia pomiarowe i kontrolne
3.2. Przyrządy suwmiarkowe
3.3. Mikrometry
3.4. Przyrządy zegarowe
3.5. Płytki interferencyjne
3.6. Konserwacja sprzętu mierniczego
3.7. Laserowy pomiar odległości
3.8. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

4. Tolerancje i pasowania
4.1. Zasada stałego wałka i stałego otworu
4.2. Tolerancje
4.3. Pasowania
4.4. Chropowatość powierzchni

5. Połączenia części maszyn
5.1. Połączenia nierozłączne
5.2. Połączenia rozłączne

6. Systemy komputerowego wsparcia projektowania i produkcji
6.1. System planowania zasobów produkcji MRP II
6.2. Systemy PPC
6.3. System MMRP/PLATINUM
6.4. System technicznego wsparcia produkcji CAD
6.5. Sysytem projektowania technologicznego CAM
6.6. Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE

7. Podstawy technologii
7.1. Odlewnictwo- pojęcia podstawowe
7.2. Obróbka plastyczna
7.2.1. Walcowanie
7.2.2. Wyciskanie
7.2.3. Kucie i prasowanie
7.2.4. Ciągnięnie
7.3. Obróbka skrawaniem
7.3.1. Narzędzia i ich materiały
7.3.2. Budowa narzędzi skrawających
7.3.3. Materiały ścierne
7.3.4. Obrabiarki do obróbki skrawaniem
7.4. Obróbka ręczna
7.4.1. Trasowanie
7.4.2. Ścinanie, wycinanie i przecinanie metali
7.4.3. Piłowanie
7.4.4. Wiercenie

8. Główne grupy materiałów inżynierskich i ich podstawowe właściwości
8.1. Projektowanie i dobór materiałów

9. Wprowadzenie do montażu mechanicznego
9.1. Montaż połączeń z wciskiem
9.2. Montaż połączeń skurczowych
9.3. Montaż połączeń przez roztłaczanie
9.4. Montaż połączeń gwintowych
9.5. Montaż połączeń kształtowych
9.6. Montaż połączeń podatnych
9.7. Montaż połączeń rurowych
9.8. Montaż łożysk ślizgowych
9.9. Montaż łożysk tocznych
9.10. Montaż napędów hydraulicznych i pneumatycznych
9.11. Montaż główny maszyn i urządzeń

10. Pneumatyka- pojęcia podstawowe
10.1. Urządzenia wytwarzające
10.2. Zbiorniki i sieci sprężonego powietrza
10.3. Systemy przygotowanie powietrza
10.4. Pneumatyczne elementy wykonawcze
10.5. Zawory rozdzielające

11. Czujniki
11.1. Czujniki mechaniczne
11.2. Czujniki indukcyjne
11.3. Czujniki pojemnościowe
11.4. Czujniki optyczne
11.5. Czujniki temperatury
11.6. Czujniki ultradźwiękowe
11.7. Emkodery

12. Dokumentacja obsługi urządzeń mechatronicznych
12.1. Eskploatacja

13. Moduł sterowania
13.1. Języki programowania PLC
13.2. Systemy liczbowe
13.3. Algebra Boole'a

14. Uruchamianie systemów mechatronicznych
14.1. Pomiary podczas uruchomienia systemów mechatronicznych

15. Monitorowanie procesów urządzeń i systemów mechatronicznych
15.1. Sygnały diagnostyczne
15.2. Termografia
15.3. Wibrometria
15.4. Ultradźwięki i badania akustyczne
15.5. Analiza oleju

16. Bibliografia