Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3518
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Bartosz Rakoczy, Błażej Wierzbowski
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
Seria: Akademicka

rok wydania: 2015, wydanie szóste
ilość stron: 336
ISBN: 978-83-264-9406-2
format: 14,5x20,5cm
oprawa: miękka

Opis
Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. W obecnym zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu przedstawiono najnowsze regulacje dotyczące m.in. problematyki handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, jak również ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Uwzględniono też nową ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska w prawie europejskim. Część druga zawiera omówienie najistotniejszych instytucji prawa ochrony środowiska. Część trzecia przedstawia rozważania dotyczące ochrony głównych elementów przyrodniczych, czwarta zaś dotyczy materii gospodarowania odpadami.