Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych Tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • 4297
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. arch. Adam Baryłka, dr inż. Andrzej Grzebielec, dr inż. Jerzy Obolewicz, prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz
  • szt.
  • Cena netto: 47,62 zł 50,00 zł

Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych Tom 1

rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-951776-0-6
ilość stron: 219
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Problematyka inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych koncentruje się wokół praktycznych dziedzin zapewniania bezpieczeństwa w różnych procesach realizowanych dla i z udziałem ludzi. Obecnie inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wszystkie dziedziny działalności technicznej gdzie najważniejsze to energetyka jądrowa i konwencjonalna, transport i jego wszystkie odmiany czy przemysł chemiczny, zbrojeniowy, wydobywczy. Dotyczy ona także wytwarzania i eksploatacji wszelkich pojazdów, szeroko rozumianej infrastruktury krytycznej, czy tak trudnego sektora jakim jest budownictwo. Nie do przecenienia jest rola inżynierii bezpieczeństwa w wykrywaniu, ostrzeganiu i monitowaniu zagrożeń, a także udział w procesach likwidacji i minimalizacji negatywnych skutków zagrożeń. Prezentowana praca zbiorowa stanowi cenny dorobek intelektualny uczestników konferencji z cyklu Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Spis treści

Wstęp

Analiza realizacji procesu inwestycyjnego na przykładzie obiektu budowlanego - Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Część 1. Uregulowania prawne, wymagania i zasady realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie

Liczba dni ogrzewania w roku - kryterium wyboru projektu energooszczędnego budynku

The genesis of the problem of durability ofbonded anchors in three-layer walls of large panel slab buildings in the aspect of their extended durability

Nowe zasady postępowania z zasobami budowli ochronnych wynikające z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 r

Inspection of containers of the explosive materials in the maritime transport

Ochrona wybranych obiektów antropogenicznych

Grunt to dobry fundament - bezpieczne posadowienie budynków na słabym podłożu gruntowym

Największe katastrofy budowlane w Polsce

Przyczyny występowania katastrof budowlanych w Polsce

Geneza architektury i budownictwa cywilnego w Polsce jako bazy dla mieszkalnictwa żołnierzy

Wariantowe projektowanie konstrukcji i struktur budowlanych zgodnie z metodą SIMPLEX

Proces, bezpieczeństwo procesu, systemy i układy bezpieczeństwa, układy sterowania, normowanie międzynarodowe i europejskie, dyrektywy Seveso,

Inspekcja ochrony środowiska, Państwowa straż pożarna

Bezpieczeństwo ekologiczne procesów inwestycyjno-budowlanych w Republice Białoruś

Wpływ stanu technicznego warstwy fakturowej budynków wielkopłytowych na rodzaj stosowanych zakotwień

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w kontekście wysokiej odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego