Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

  • Dodaj recenzję:
  • 4120
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Bartosz Kaźmierczak
  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu

rok wydania: 2019
ilość stron: 138
ISBN: 978-83-7493-056-7

Opis

Problematyka odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych nabrała w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Z jednej strony postępujące wciąż uszczelnianie powierzchni terenu powoduje zwiększenie wartości współczynników spływów wód opadowych, z drugiej zaś coraz więcej uwagi poświęca się zachodzącym zmianom klimatu, zwłaszcza w kontekście globalnego ocieplenia i zwiększania się częstości występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Urbanizacja i zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, powodując coraz częstsze ich przeciążenia prowadzące do lokalnych podtopień czy powodzi miejskich.

W monografii, na podstawie obserwacji opadów we Wrocławiu z lat 1960–2018, podjęto próbę predykcji przyszłych opadów maksymalnych, miarodajnych do wymiarowania systemów odwodnieniowych projektowanych obecnie, a mających bezpiecznie funkcjonować w kilkudziesięcioletniej perspektywie.