Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

  • Dodaj recenzję:
  • 3810
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Iwona Grabarek
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

rok wydania: 2018
ilość stron: 220
ISBN: 978-83-7814-705-3

Opis
Monografia ma na celu przybliżenie zagadnienia ergonomicznego projektowania środków transportu miejskiego, który powinien zapewnić komfort podróżowania i mieć cechy transportu „przyjaznego” użytkownikowi. Powinno to pomóc w rozwiązaniu jednego z najistotniejszych problemów współczesnej polityki miejskiej, jakim jest konieczność zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, prowadząca do zrównoważonej mobilności ‒ zmniejszenia popytu na podróże realizowane transportem indywidualnym na rzecz podróży odbywanych środkami transportu publicznego, rowerem i pieszo.

Spis treści
Od autorki / 7
1. Wprowadzenie / 11

2. Uwarunkowania transportu miejskiego / 17
2.1. Użytkownicy miejskich środków transportu / 17
2.1.1. Operator / 17
2.1.2. Pasażer / 21
2.1.3. Środki transportu jako obiekt projektowania ergonomicznego / 26
2.2. Humanocentryczny wymiar projektowania technicznego / 30
2.2.1. Projektowanie ergonomiczne / 31
2.2.2. Projektowanie zorientowane na użytkownika / 35
2.2.3. Projektowanie uniwersalne / 38

3. Zasady projektowania ergonomicznego miejskich środków transportu / 42
3.1. Dane antropometryczne jako podstawa projektowania ergonomicznego / 43
3.2. Stanowisko pracy operatora w kabinie pojazdu / 46
3.2.1. Proces pracy / 47
3.2.2. Pulpit sterowniczy wraz z wyposażeniem / 48
3.2.3. Fotel operatora / 61
3.2.4. Struktura przestrzenna kabiny / 69
3.2.5. Systemy wspomagające decyzje operatora / 73
3.2.6. Materialne środowisko pracy / 82
3.3. Przedział pasażerski / 96
3.3.1. Fotele / 96
3.3.2. Środki przekazu informacji pasażerskiej / 100
3.3.3. Struktura przestrzenna / 103
3.3.4. Materialne środowisko / 111
3.4. Dostępność środków transportu miejskiego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i sensorycznej / 114

4. Implementacja ergonomicznych zasad w konstrukcji wybranych środków transportu – przykłady / 120
4.1. Stanowisko pracy operatora / 121
4.2. Przedział pasażerski / 130

5. Badania eksperymentalne i symulacyjne układu operator-środek transportu / 141
5.1. Wpływ dystraktorów na sprawność psychofizyczną operatora / 142
5.1.1. Założenia modelu heurystycznego układu operator–pojazd szynowy–otoczenie / 144
5.1.2. Heurystyczny model lingwistyczny / 147
5.1.3. Model rozmyty oraz wyniki badań symulacyjnych / 151
5.2. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie / 157
5.2.1. Założenia metody oceny ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych / 159
5.2.2. Heurystyczny model lingwistyczny intensywności wystąpienia wypadku w wyniku popełnienia błędu przez człowieka / 161
5.2.3. Budowa modelu rozmytego oraz wyniki badań symulacyjnych / 164
5.3. Wpływ obciążenia psychicznego operatora na obciążenie mięśniowo-szkieletowe / 167
5.3.1. Metodyka badań / 170
5.3.2. Badanie eksperymentalne – uzyskane wyniki / 172
5.3.3. Model heurystyczny uogólniający wyniki badań / 175
5.4. Prototypy pojazdów transportu miejskiego dostosowane do użytkowników o zróżnicowanej sprawności / 179
5.4.1. Wstępne badania ankietowe / 180
5.4.2. Projektowanie ergonomiczne pojazdu PRT i eco-samochodu / 183
5.4.3. Badania symulatorowe funkcjonalności interfejsów kierowcy / 192

6.  Podsumowanie – kierunki rozwoju transportu miejskiego / 201
Literatura / 206


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl