Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5153
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Lech Wysokiński, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski
  • Rok wydania: 2011
  • ISBN: 978-83-249-8305-6

  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Projektowanie według Eurokodów
Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7: Poradnik

ebook PDF

 

rok wydania: 2011
ilość stron: 296
ISBN: 978-83-249-8305-6

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 17 MB

 

Opis

Przedmiotem poradnika jest Eurokod 7 (norma PN-EN 1997), zawierający zasady projektowania geotechnicznego. Specyficznym wymaganiem Eurokodu 7 jest uzależnienie zakresu i rodzaju badań podłoża, niezbędnych obliczeń sprawdzających oraz wymaganej kontroli wykonania konstrukcji, od stopnia trudności zadania (kategorii geotechnicznej obiektu). Poradnik zawiera wyjaśnienia i oceny zawartych w Eurokodzie 7 wymagań i zaleceń, omówienia procedur postępowania przy projektowaniu według Eurokodu 7 najczęściej występujących w praktyce fundamentów objętych tzw. 2. kategorią geotechniczną. Poradnik uwzględnia doświadczenia i dotychczasową praktykę polską, dokonując porównań Eurokodu 7 z normami polskimi. Zawiera przykłady obliczeniowe typowych, powszechnie stosowanych, konstrukcji fundamentów rozwiązane „krok po kroku”. Poradnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce.

Spis treści

Streszczenie / 5

Summary / 5

Przedmowa / 7

Wstęp / 9

1. Wprowadzenie / 12
1.1. Cele Eurokodów / 12
1.2. Wymagania podstawowe 13
1.3. Specyfika Eurokodu 7 / 14
1.4. Krótka historia normalizacji geotechnicznej w Polsce / 17

2. Ogólne wymagania dotyczące projektowania geotechnicznego / 21

3. Dane geotechniczne / 28
3.1. Klasyfikacja gruntów (PN-EN ISO 14688-1 i -2:2006) / 28
3.2. Planowanie, wykonywanie i interpretacja badań podłoża według PN-EN 1997-2 / 37
3.3. Badania polowe / 44
3.4. Komentarz / 82
3.5. Badania laboratoryjne według PN-EN 1997-2 / 85
3.6. Badania skał / 97
3.7. Komentarz / 102
3.8. Dokumentacja badań podłoża (GIR) / 102

4. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych / 111

5. Podstawy projektowania geotechnicznego / 127
5.1. Zasady ogólne / 127
5.2. Kategorie geotechniczne / 127
5.3. Metody projektowania / 129
5.4. Projektowanie w oparci o obliczenia / 131
5.5. Sprawdzanie stanów granicznych nośności / 134
5.6. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności / 141

6. Projektowanie fundamentów bezpośrednich / 143
6.1. Wprowadzenie / 143
6.2. Charakterystyka przyjętego w normie podejścia do problemu / 144
6.3. Głębokość posadowienia / 149
6.4. Zabezpieczenie konstrukcji przed skutkami przemarzania gruntu, pęcznienia i skurczu / 150
6.5. Wpływ rozmycia / 152
6.6. Wpływ wykopu na obiekty sąsiednie / 152
6.7. Wymiary fundamentu / 152
6.8. Siły i obciążenia działające na fundament / 158
6.9. Model obliczeniowy pracy podłoża / 159
6.10. Sprawdzenie oporu granicznego podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu / 161
6.11. Sprawdzenie oporu granicznego na ścięcie / 167
6.12. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności / 170
6.13. Sprawdzanie stanu granicznego osiadań / 170
6.14. Przykłady sprawdzania stanów granicznych według EN 1997-1 (metoda analityczna) / 180

7. Fundamenty palowe / 200
7.1. Wprowadzenie / 200
7.2. Stany graniczne / 201
7.3. Oddziaływania i sytuacje obliczeniowe / 203
7.4. Metody projektowania i zagadnienia projektowe / 206
7.5. Próbne obciążenia pali / 208
7.6. Sprawdzanie stanów granicznych w projekcie
7.7. Przykłady obliczeń sprawdzających / 218

8. Projektowanie konstrukcji oporowych / 226
8.1. Wprowadzenie / 226
8.2. Stany graniczne - zagadnienia projektowe / 227
8.3. Wyznaczanie parć i odporów gruntu / 233
8.4. Parcie wody
8.5. Sprawdzenie stanów granicznych ścian grawitacyjnych / 242
8.6. Sprawdzenie stanów granicznych ścian zakotwionych w gruncie / 245
8.7. Przykłady obliczeń sprawdzających według PN-EN 1997-1 / 255

9. Sprawdzanie stateczności skarp i zboczy / 269
9.1. Warunek obliczeniowy / 269
9.2. Wartości obliczeniowe oddziaływań / 270
9.3. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych / 270
9.4. Dane geometryczne / 271
9.5. Zalecane wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa / 271
9.6. Przykłady obliczeń / 273

10. Podsumowanie / 278

11. Bibliografia / 279

12. Geotechniczne normy europejskie w zasobach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego / 284