Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5 ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5152
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Grzegorz Woźniak, Paweł Roszkowski
  • Rok wydania: 2014
  • ISBN: 978-83-249-8262-2

  • szt.
  • Cena netto: 45,00 zł 47,25 zł

Projektowanie według Eurokodów
Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

ebook PDF

 

rok wydania: 2014
ilość stron: 89
ISBN: 978-83-249-8262-2

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 8 MB


Opis
W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej belek, słupów, ścian, stropów oraz elementów drewnianych łączonych za pomocą łączników mechanicznych podane w Eurokodzie PN-EN 1995-1-2. Opracowanie dotyczy zarówno elementów konstrukcji bez dodatkowych zabezpieczeń ogniochronnych jak również elementów z obudową ogniochronną. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji drewnianych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5
1. Wprowadzenie / 9
1.1. Ogólne informacje o projektowaniu konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów / 9
1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika / 10
2. Podstawy projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe / 11
2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje / 11
2.2. Klasy odporności ogniowej według PN-EN 13501-2 / 12
2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN 1991-1-2 / 5
3. Zachowanie się konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych / 19
3.1. Charakterystyka ogólna / 19
3.2. Zwęglanie drewna i materiałów drewnopochodnych / 19
3.3. Właściwości wytrzymałościowe drewna w wysokiej temperaturze / 27
3.4. Właściwości termiczne drewna / 28
4. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe / 31
4.1 Informacje ogólne / 31
4.2 Zasady projektowania w warunkach normalnych według PN-EN 1995-1-1 / 31
4.3. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe / 36
4.4. Metoda zredukowanego przekroju / 38
4.5. Metoda zredukowanych właściwości / 38
4.6. Przykłady obliczeń / 42
5. Odporność ogniowa zestawów ściennych i stropowych / 53
5.1. Analiza funkcji nośnej / 53
5.2. Analiza funkcji oddzielającej / 60
6. Projektowanie połączeń / 70
6.1 Zasady ogólne / 70
6.2. Złącza z bocznymi elementami drewnianymi (złącza typu drewno-drewno) / 71
6.3. Złącza z zastosowaniem zewnętrznych płytek stalowych (złącza typu drewno-stal) / 82
Bibliografia / 83