Projektowanie konstrukcji stalowych Część 2 Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska

  • Dodaj recenzję:
  • 3288
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Jan Żmuda
  • Cena netto: 64,76 zł 68,00 zł
Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2.
Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
liczba stron: 462
ISBN: 978-83-01-18753-8
format: 16,5x23,5cm
oprawa: miękka

Opis
„Projektowanie konstrukcji stalowych” to syntetyczne ujęcie obszernych
i rozczłonkowanych postanowień norm Eurokod, zwłaszcza Eurokod 3, wraz ze wskazaniem ich praktycznego stosowania podczas wymiarowania i projektowania podstawowych stalowych elementów konstrukcyjnych (pręty ściskane, rozciągane, słupy, belki, węzły) i ustrojów konstrukcyjnych (dźwigary kratownicowe, układy poprzeczne słupowo – ryglowe, ramy).
Opracowanie stanowi rodzaj przewodnika w procesie projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych i bardziej złożonych zespołów nośnych stalowych szkieletów konstrukcyjnych, ułatwiającego projektantom, ale również wykonawcom konstrukcji prawidłową interpretację, aplikację i praktyczne zrozumienie zasad konstrukcyjnych przyjętych w postanowieniach norm Eurokod. Podstawy teoretyczne wyjaśniające zasady projektowania, w tym wymiarowanie i konstruowanie prostych lub bardziej złożonych stalowych elementów i ustrojów konstrukcyjnych, poparto licznymi przykładami obliczeniowymi z szkicami ich rozwiązań konstrukcyjnych.

Druga część „Projektowania konstrukcji stalowych”, której egzemplarz właśnie Państwo czytają, to przede wszystkim omówienie zasad projektowania belek, płatwi, węzłów
i połączeń, ram oraz łożysk. Autor w sposób rzeczowy omawia m.in. kwestie nośności dźwigarów pełnościennych oraz płatwi dachowych, modelowania węzłów, obliczania ram nośnych oraz projektowania belek walcowanych.
Zachęcamy także do zapoznania się z pierwszą częścią opracowania. Autor skupił się w niej na dźwigarach kratownicowych, słupach i ramownicach.
Obydwie części stanowią komplementarny zestaw wiedzy niezbędnej praktykującym inżynierom, ale także studentom wydziałów budownictwa i wydziałów pokrewnych wyższych uczelni technicznych.