Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4154
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Grzegorz Woźniak, Piotr Turkowski

  • szt.
  • Cena netto: 63,81 zł 67,00 zł

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

rok wydania: 2023, wydanie poprawione i uzupełnione
ilość stron: 88
ISBN: 978-83-249-8639-2
oprawa: miękka

Opis

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Spis treści

Wstęp

Streszczenie / 5
Summary / 5
Przedmowa / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Ogólne informacje o projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów / 9
1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika / 10

2. Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe / 11
2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje / 11
2.2. Kryteria odporności ogniowej według PN-EN 13501-2 / 13
2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN1991-1-2 / 15

3. Zachowanie się konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych / 19
3.1. Postanowienia ogólne / 19
3.2. Właściwości betonu i stali w warunkach pożarowych / 19
3.3. Mechanizmy zniszczenia konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych / 23
3.4. Specyfika konstrukcji sprężonych oraz konstrukcji z betonu wysokiej wytrzymałości (HSC) / 26

4. Odporność ogniowa monolitycznych konstrukcji z betonu według PN-EN 1992-1-2 / 28
4.1. Metody oceny według PN-EN 1992-1-2 / 28
4.2. Metoda danych tabelarycznych / 29
4.3. Uproszczone metody obliczeń / 52
4.4. Zaawansowane metody obliczeń / 57
4.5. Profile temperatury w płycie betonowej / 58

5. Odporność ogniowa prefabrykowanych elementów z betonu / 63
5.1. Postanowienia ogólne / 63
5.2. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych według PN-EN 1168 / 63
5.3. Belkowo-pustakowe systemy stropowe według PN-EN 15037-1 / 69
5.4. Żebrowe elementy stropowe według PN-EN 13224 / 71
5.5. Dachy z elementów prefabrykowanych według PN-EN 13693 / 72
5.6. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych według PN-EN 13747 / 72
5.7. Prętowe elementy konstrukcyjne według PN-EN 13225 / 73
5.8. Ściany z prefabrykatów ściennych według PN-EN 14992 / 74
5.9. Schody według PN-EN 14843 / 75
5.10. Nadproża według PN-EN 845-2 / 75

6. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji z betonu / 76
6.1. Systemy zabezpieczenia ogniochronnego / 76
6.2. Równoważna grubość betonu / 76
6.3. Tynki / 78

7. Metodyka projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe / 81
7.1. Metodyka podejścia do projektowania z uwagi na warunki pożarowe / 81
7.2. Przykład obliczeniowy / 82
Bibliografia / 87