Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej

  • Dodaj recenzję:
  • 4210
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 260
ISBN: 978-83-7814-873-9
oprawa: miękka

Opis

Podręcznik przeznaczony dla studentów i absolwentów wydziałów chemii, inżynierii chemicznej i procesowej oraz innych, zajmujących się projektowaniem, badaniami i przemysłowym wdrażaniem proce­sów technologicznych oraz organizacją produkcji substancji chemicznych. Może być wykorzystywany na uczelniach, w biurach projektów, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstwach prze­mysłu chemicznego i pokrewnych.

W opracowaniu przedstawiona została metodyka opracowywania technologii chemicznych. Omówiono zagadnienia, których znajomość jest potrzebna badaczowi technologowi, takie jak: ochrona własności przemysłowej, kontrola analityczna, zagrożenia, ekonomika i dojrzałość procesu do wdrożenia.

Spis treści

PRZEDMOWA (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) / 8

1. WSTĘP (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) / 112

2. CYKL BADAWCZO-PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) / 16
2.1. Typowy cykl realizacji inwestycji / 16
2.2. Fazy i etapy cyklu / 17
2.3. Rola technologów w opracowywaniu procesu / 18
2.4. Podstawowe dokumenty w procesie realizacji inwestycji / 19
Literatura / 26

3. OPTYMALNIE OD LABORATORIUM DO INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) / 27
3.1. Badania laboratoryjne i opracowywanie wybranych elementów technologii / 27
3.2. Optymalizacja technologii / 34
3.3. Miniaturowa instalacja modelowa (MIM) / 36
3.4. Instalacja półtechniczna – powiększanie skali / 37
3.5. Instalacja przemysłowa – produkcja / 41
Literatura / 45

4. BADANIA LITERATUROWO-PATENTOWE (Irena Fronczak, Marta Sadowska-Hinc) / 46
4.1. Chemical Abstracts / 46
4.2. Beilstein / 47
4.3. Od druku do elektronicznych źródeł informacji / 48
4.4. Marketingowe bazy danych / 55
4.5. Dokumenty źródłowe / 55
Literatura / 57

5. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Grażyna Padée) / 58
5.1. Istota systemu ochrony własności przemysłowej / 58
5.2. System patentowy / 61
5.3. Wynalazki chemiczne / 66
5.4. Badania patentowe / 69
Literatura / 73

6. KONCEPCJA CHEMICZNA (Ludwik Synoradzki) / 75
6.1. Wybór reakcji chemicznych i metod rozdziału / 75
6.2. Wybór metod syntezy a problem ochrony patentowej / 77
6.3. Wybór rodzaju procesu / 80
6.4. Wybór laboratoryjnych rozwiązań technicznych / 81
6.5. Związek między koncepcją chemiczną a technologiczną / 86
Literatura / 86

7. KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) / 87
7.1. Podstawowe definicje i wzory / 87
7.2. Zasady technologiczne / 90
Literatura / 96

8. ZWIĄZKI Z INŻYNIERIĄ CHEMICZNĄ I PROCESOWĄ (Jerzy Wisialski) / 97
8.1. Dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej / 97
8.2. Wybór metody usuwania wody z mieszanin ciekłych / 99
8.3. Wybór typu reaktora chemicznego / 104
Literatura / 106

9. PROJEKT PROCESOWY (Jerzy Wisialski) / 107
9.1. Założenia zasadnicze. Program produkcji / 107
9.2. Istota procesu technologicznego / 108
9.3. Schemat ideowy 109
9.4. Bilans masowy / 116
9.5. Bilans energetyczny / 128
9.6. Charakterystyka mediów technologicznych / 132
9.7. Dobór i obliczenia inżynierskie aparatów technologicznych / 133
9.8. Schemat technologiczny / 146
9.9. Opis przebiegu procesu technologicznego, harmonogram pracy aparatów / 153
9.10. Czynniki energetyczne i pomocnicze / 155
9.11. Korozja i dobór materiałów / 156
9.12. Kontrola analityczna procesu / 160
9.13. Pomiary i automatyka / 161
9.14. Ścieki, odpady i odgazy / 167
9.15. Zagadnienia bezpieczeństwa / 168
9.16. Wytyczne dla branż projektowych / 172
9.17. Zatrudnienie / 173
9.18. Zagadnienia ekonomiczne / 174
Literatura / 174

10. KONTROLA ANALITYCZNA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (Krzysztof Jankowski, Anna Jerzak) / 176
10.1. Chemia analityczna procesowa / 177
10.2. Etapy postępowania analitycznego / 178
10.3. Niektóre aspekty pomiaru analitycznego w przemyśle / 181
10.4. Czujniki / 183
10.5. Analizatory / 185
10.6. Zapewnienie jakości pomiarów analitycznych / 188
Literatura / 190

11. KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (Stanisław Szymczak) / 191
11.1. Etap projektowania procesu / 192
11.2. Systemy czasu rzeczywistego / 200
1.3. Zarządzanie informacją procesową / 204
11.4. Podsumowanie / 206
Literatura / 208

12. EKONOMIKA – PROBLEMY OPŁACALNOŚCI, KALKULACJE (Elżbieta Oknińska, Ludwik Synoradzki) / 209
12.1. Opłacalność przedsięwzięcia / 209
12.2. Opłacalność produkcji / 213
12.3. Cena i techniczny koszt wytwarzania / 214
12.4. Kilka ważnych informacji praktycznych / 223
Literatura / 228

13. DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII DO WDROŻENIA, RYZYKO INWESTYCJI (Jerzy Wisialski) / 229
13.1. Rodzaje zagrożeń / 229
13.2. Ryzyko technologiczne / 229
13.3. Ryzyko związane z ochroną środowiska / 234
13.4. Bezpieczeństwo pracy i ryzyko katastrof / 235
13.5. Czystość patentowa / 236
13.6. Ryzyko ekonomiczne / 236

Literatura / 238
ZAŁĄCZNIKI / 239
Załącznik 1. Procedura Laboratoryjna (PL) / 240
Załącznik 2. Laboratoryjna Metoda Technologiczna (LMT) / 242
Załącznik 3. Założenia do Projektu Procesowego (ZPP) / 245
Załącznik 4. Projekt Procesowy (PP) / 255
Załącznik 5. Instrukcja Obsługi Instalacji / 258


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl