Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem 2024 wyd. 9

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5436
  • Producent: Polcen
  • Autor: Agata Bienia

  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem 2024 wyd. 9

rok wydania: 2024, wydanie dziewiąte
ISBN: 978-83-64795-83-1
ilość stron: 370
format: B6

Stan prawny na dzień: 1 kwietnia 2024 r.

Opis

Książka znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2 zawiera pełne ujednolicone na dzień 1 kwietnia 2024 r. teksty dwóch rozporządzeń (zmiany wyróżniono pogrubioną czcionką):

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Książka zawiera również omówienie zmian, które wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. oraz skorowidz rzeczowy.

Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach.

Problemy związane z „patodweloperką” to m.in. niewielkie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wznoszonymi na sąsiednich działkach, nadmierny hałas w budynkach mieszkalnych, niekomfortowe balkony, małe i zlokalizowane w mało atrakcyjnej części inwestycji place zabaw oraz „betonoza” na rynkach i placach.

Dlatego też Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, ale również z uwzględnieniem interesów inwestorów.

Dodatkowo rozwiązywany jest problem w zakresie braku w przestrzeni publicznej możliwości zadbania o potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, tzn. w budynkach użyteczności publicznej nie ma specjalnie przystosowanych pomieszczeń, w których osoby ze znaczną lub sprzężoną niepełnosprawnością mogłyby z pomocą swoich opiekunów dokonać w godnych i bezpiecznych warunkach czynności higienicznych.

Spis treści

Przedmowa / 7

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 9

Omówienie zmian / 10

Tekst rozporządzenia / 17

Dział I Przepisy ogólne / 18

Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 27
Rozdział 1 Usytuowanie budynku / 27
Rozdział 2 Dojścia i dojazdy / 31
Rozdział 3 Parkingi i garaże dla samochodów / 33
Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 36
Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 39
Rozdział 6 Studnie / 41
Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 43
Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 46
Rozdział 9 Ogrodzenia / 49

Dział III Budynki i pomieszczenia / 50
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 50
Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie / 55
Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań / 57
Rozdział 4 Schody i pochylnie / 59
Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 63
Rozdział 6 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne / 66
Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 74
Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 77
Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 79
Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych / 80
Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 86

Dział IV Wyposażenie techniczne budynków / 87
Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 87
Rozdział 2 Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 92
Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 95
Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze / 97
Rozdział 5 Przewody kominowe / 108
Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja / 111
Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 124
Rozdział 8 Instalacja elektryczna / 145
Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna / 153
Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe / 161

Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji / 165

Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe / 167
Rozdział 1 Zasady ogólne / 167
Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków / 172
Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 182
Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne / 190
Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 205
Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 209
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 216
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 220
Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 225
Rozdział 10 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 226

Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania / 229

Dział VIII Higiena i zdrowie / 239
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 239
Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza / 240
Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 241
Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 242

Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami / 245

Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 251

Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe / 256

Załączniki / 257

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / 299

Wprowadzenie / 301
Tekst rozporządzenia / 303
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 304
Rozdział 2 Kontrola okresowa budynku / 308
Rozdział 3 Remont budynku / 310
Rozdział 4 Ogólne warunki użytkowania budynku / 311
Rozdział 5 Użytkowanie lokali / 314
Rozdział 6 Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 319
Rozdział 7 Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych / 320
Rozdział 8 Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej / 322
Rozdział 9 Użytkowanie instalacji wodociągowej / 323
Rozdział 10 Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej / 324
Rozdział 11 Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych / 325
Rozdział 12 Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania / 326
Rozdział 13 Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych / 328
Rozdział 14 Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym / 330
Rozdział 15 Użytkowanie instalacji elektrycznej / 332
Rozdział 16 Użytkowanie instalacji piorunochronnej / 334
Rozdział 17 Przepis końcowy / 335
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia WT / 337
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / 365