Przewodnik dla stolarzy

  • Dodaj recenzję:
  • 3678
  • Producent: Infoksiążka
  • Autor: Jan Heurich
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Przewodnik dla stolarzy

rok wydania: 2017, reprint z 1862 roku
ilość stron: 272
ISBN: 9788394698812
format: A5
oprawa: miękka

Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały zakres stolarstwa
Podług najlepszych dzieł obcych, z zastosowaniem się do  potrzeb i zwyczajów Stolarzy Polskich.

ułożył
Jan Heurich
Budowniczy wolno-praktykujący

Bogato ilustrowany, liczne przykłady prezentacji narzędzi, profili, łączeń. Wydanie z 1862 roku.


SPIS RZECZY
Wstęp / I

CZĘŚĆ PIERWSZA
O drzewie, jego własnościach i gatunkach.
Skład drzewa / 1
Przymioty drzewa / 2
Wady drzewa / 4
Cechy dobrego drzewa / 6
Gatunki drzewa: a) Drzewa europejskie / 7
b) Drzewa zamorskie / 15

CZĘŚĆ DRUGA
O wyborze i przygotowywaniu drzewa do użycia
O przerzynaniu kloców / 22
O rznięciu fornerów / 24
O przygotowywaniu drzewa przed użyciem na wyroby / 25
O środkach zabezpieczających drzewo od zgnilizny, zbutwienia i pleśni / 31
O przyrzynaniu drzewa na wyroby / 35
O wyginaniu drzewa / 36

CZĘŚĆ TRZECIA
O przyrządach i narzędziach stolarskich i ich użyciu.
A. Przyrządy do przytrzymywania drzewa podczas roboty:
1. Warsztat / 37
Pachołki (knechy) / 40
Wspornice (sztoslady) / 41
2. Koziołki (fügeböcke) / 42
Przyrządy do ściskania sklejonych przedmiotów:
1. Prassy (szrauboki) / 42
2. Kleszcze (szraubcwingi) zwyczajne i amerykańskie / 43
3. Kleszcze rozsuwane (szraubknechty) / 44
4. Kleszcze klinowe (leimcwingi) / 45
B. Narzędzia służące do wymierzania, znaczenia i dzielenia drzewa:
1. Liniały (richtholce).2. Miary. 3. Cyrkle. 4. Znaczniki (sztreichmasy) / 46
5. Węgielnice (winkelhaki, winkelmasy, germasy i szmigi) / 48
C. Narzędzia służące do przerzynania drzewa i kształcenia jego postaci / 51
1. Piły.— Blat i zęby pił. — 0 rozwarciu zębów pił (szreukowaniu).— 0 ostrzeniu pił / 53
Różne rodzaje pił:
a) Piły proste.—1. Piła kłodowa (klobzega) / 54
2. Piła krawężna v. krawężnica (erterzega) / 55
3. Piła czopowa v. czopnica (szliczega)
4. Piła odsadzkowa v. odsadnica (abzaczega) / 56
5. Piła krzywiznowa v. krzywica (szwaifzega)
6. Piła sprężynowa (laubzega)
7. Piła ręczna (fukszwanc)
8. Piła otworowa v. otwornica (sztychzega) / 58
9. Piła nacięciowa v. zasuwnica (gradzega)
10. Piła odsadzkowa z osadą (nutzega) 59
11. Piła z osadą ruchomą (kwadrirzega)
b) Piły okrągłe (cyrkularne) / 60
c) Piły bez końca / 61
2. Dłuta.—Sposób działania i oprawa dłut
a) Dłuta z ostrzem prostém z jednéj strony ściętém:
1. Dłuto zwyczajne (sztechbeitel) / 62
2. Przysiek (lochbeitel)
b) Dłuta z ostrzem płaskiém z obu stron ściętém:
3. Rzezak (sztemajza), 4. Rzezak ukośny (baleisen) / 63
c) Dłuta z ostrzem w łuk wygiętém:
5. Piesznie (holajzy)
3 Świdry / 64
a) Łopienie (lefelbory) / 65
b) Świdry odśrodkowe v. odśrodkowce (centrumbory)
c) Krętaki czyli świdry śrubowe (sznekenbory
d) Świderki gwoździowe (nagelbory) / 66
D. Narzędzia służące do wyrównania powierzchni drzewa:
1. Heble / 67
a) Heble służące do wyrównywania powierzchni płaskich:
1. Drapacz v. skrobacz (szrubhubel) / 69
2. Równiacz v. schlud (szlichthubel)
3. Spuszcz (raubanek) pojedynczy i dubeltowy / 70
Póispuszcz / 71
4. Spajacz (fügebank)
5. Kątnik (gzymshubel)
a) Kątnik prosty i ukośny / 72
b) lrelcowiiik (felchubel)
c) Kijtnik odsadzkowy (wangenhubel) / 73
d) Kątnik płatkowy (plattbank)
6. Zębacz (canhubel)
b) Heble służące do wyrabiania powierzchni krzywych i gzemsów:
1. Krzywak (szyfhubel) zwyczajny i angielski / 74
2. Kręgadło (rundhubel)
O członkach gzemsowania czyli krajnikach
3. Karnes (karnieshobel) / 77
4. Wałkowiec (sztabhubel)
5. Żłobkowiec (holkelhubel)
O przyrządach do ciągnięciu listew gzemsowych (zieheisen)
c) Heble służące do wyrabiania rozmaitych połączeń drzewnych:
1. Wpustnik (nuthubel) / 78
2. Wypustnik (federhubel) / 79
3. Wyżłabiacz (grundhubel) / 80
4. Zasuwnik (gradhubel)
O heblach ulepszonych.—Heblarnie / 81
2. Pilniki i raszple / 82
Raszple płaskie, półokrągłe, heblowe, okrągłe (racenszwanc)
Kaszple trójkątne. — Pilniki gładkie (szlichtfeile), średnie
(forfeile).—Raszple pilnikowe / 83
E. Narzgdzia różne:
Toporek. — Obuch czyli knypel. — Młotek stolarski. — Nóż czyli
sznycer / 84
Obcęgi.—Skrobaczki (cyklingi).—Tygle do kleju.—Kamienie szlifierskie
do ostrzenia narzędzi / 85
Karzędzia do rznięcia śrub czyli krajacze (sznajdcajgi) / 88

CZĘŚĆ CZWARTA
O łączeniu drzewa
1. O sklejaniu drzewa:
Kléj stolarski / 90
Kléj płynny / 92
O wytrzymałości kleju na rozerwanie.—Kléj wodotrwały / 93
Kléj twarogowy.—Kléj szellnkowy.—Kléj morski (glue marine) / 94
2. O łączeniu drzewa za pomocą gwoździ, śrub i klinów
3. O łączeniu drzewa za pomocą właściwego uksztalccnia jego części / 96
a) Połączenia na długość:
Zetknięcie (sztos). — Nakładka (blatowanie). — Zamek czyli
znak piorunowy (hakenkamm) / 97
Zwidłowanie czyli szlicowanie.—Jaskółczy ogon / 98
b) Połączenia na szerokość:
Proste sklejone spojenie (fuga). — Połączenia na wpust (nut i feder)  / 100
Felcowanie / 101
Połączenie na czopy lub kołki kryte  / 102
Listwy sztorcowe (hernlistwy).—Listwy zasuwane (gradlistwy) 103
c) Połączenia pod kątem:
Nakładka kątowa / 104
Zetknięcie i zwidłowanie kątowe, proste i na ucios (gierung) / 105
Czopowanie / 106
Połączenia w jaskółczy ogon / 108
Nakładka krzyżowa / 109
Zazębianie (cynkowanie) / 110
Składanie płaszczyzn z ram i wypełnień (ftlungów) / 113

CZĘŚĆ PIĄTA
O wykończaniu wyrobów z drzewa
1. Szlifowanie / 115
Obciąganie.— Pumeks                  —
Papier szklisty i piasczysty (glas i sandpapier).— Skóra rybia . — Skrzyp / 117
2. Politurowanie  / 118
Politura woskowa.— Knkaustyk
Politura szellakowa.—Politura biała / 119
Politura angielska / 120
Czyszczenie oleju / 122
3. Lakierowanie
Lakiery: sandarakowe, mastyksowe, szcllakowe, kopalowe, dammarowe / 123
Farbowanie lakierów / 126
4. Malowanie / 127
Malowanie klejowe
Malowanie olejne / 128
Farby mleczne i twarogowe. —Powłoka finlandzka / 130
5. Farbowanie czyli bejcowanie drzewa / 130
O odczynnikach i farbach używanych do farbowania drzewa / 132
O farbowaniu drzewa na pniu / 137
6. Fornerowanie / 144
a) Fornerowanie płaszczyzn za pomocą okładki (culagi) i za pomocą przyciemnia młotkiem / 146
b) Fornerowanie rogów i kantów / 147
c) Fornerowanie powierzchni krzywych / 148
d) Fornerowanie przedmiotów okrągłych. — Uchybienia przy fornerowaniu i ich naprawa / 149
Fornery massowe czyli kamienne / 150
e) Wykładanie czyli inkrustacya / 151
f) Wykończanie robót fornerowanych i wykładanych / 152

CZĘŚĆ SZÓSTA
O wyrobach stolarskich w szczególności.
1. Roboty moblowe.— O stylach meblowych / 153
A. Meble służące do przechowywania różnych przedmiotów / 155
B. Stoły wszelkiego rodzaju / 158
C. Meble do siedzenia służące / 165
D. Łóżka i kolebki / 171
E. Meble rozmaite / 172
2. Roboty maszynowe i modelowe / 173
3. Roboty budowlane / 175
A. Podłogi i posadzki                  —
Narzędzie Kimberley’a  / 176
Sposob układania podłóg Bodmeyer’a / 177
Podłogi krzyżowe  / 178
Podłogi w jedlinkę czyli półposadzki / 179
Posadzki taflowe / 180
B. Drzwi i bramy / 182
Drzwi łatowe, szpungowe, opierzane (szalowane)
Drzwi ramowe (filungowe) / 183
O składaniu ram i wypełnień  / 185
Futryny.—Oprawy drzwi (ferklejdunki) / 188
Bramy / 190
C. Okna i okiennice  / 194
Sposoby uszczelnienia okien  / 201
O składaniu okien / 203
Okiennice zewnętrzne i wewnętrzne / 204
Zazdrostki czyli zaluzye / 205
D. Schody.—Różne rodzaje schodów / 207
Schody proste i kręcone.—Sposoby ich wykreśleniu / 211
Sposób wyznaczenia modelu do wyrznięcia szaragów (wang)
kręconych / 213
Składanie schodów / 218
Poręcze i szczeble schodowe / 219

CZĘŚĆ DODATKOWA
O ocenianiu wyrobów stolarskich
Uwagi ogólne / 221
Roboty budowlane / 223
Roboty meblowe / 236
Ceny średnie materyałów stolarskich w Warszawie / 238
Przykłady oceniania wyrobów stolarskich podług powyższych zasad / 241

Przywilej królewski zatwierdzający ustawę cechu stolarskiego w Warszawie