Przewóz ładunków nienormatywnych. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 4654
  • Producent: ATUT-BM
  • Autor: Bogusław Madej

Przewóz ładunków nienormatywnych. Poradnik

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95392-74-0
ilość stron: 64
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Niniejszy podręcznik skierowany został napisany dla osób uczestniczących w organizacji i realizacji przewozów ładunków nienormatywnych, a w szczególności dla:

- załadowców (nadawców, odbiorców, spedytorów),
- przewoźników i kierowców zajmujących się zawodowo przewozem ładunków nienormatywnych,
- ośrodków szkoleń prowadzących szkolenia z zakresu przewozów ładunków nienormatywnych,
- studentów uczelni o profilu transportowym, spedycyjnym lub logistycznym,
- uczniów szkół średnich o profilu transportowym, spedycyjnym lub logistycznym,
- osób interesujących się transportem drogowym.

Spis treści

Wstęp / 4

Definicje i normy / 6

Podział ładunków nienormatywnych / 10

Pojazdy nienormatywne / 11

Dokumenty w przewozach nienormatywnych / 12

Zezwolenia w przewozach nienormatywnych / 13

Zezwolenie kategorii I / 14
Zezwolenie kategorii II / 17
Zezwolenia kategorii III, IV, V i VI / 20
Zezwolenie kategorii VII / 26

Organizacja przewozów nienormatywnych / 30

Czynności przygotowawcze / 30
Rozpoznanie zadania / 30
Dobór środka transportu / 30
Ustalenie trasy przewozu / 31
Uzyskanie zezwolenia na przewóz / 33
Dobór urządzeń i narzędzi do obsługi przewozu / 33
Dobór mocowań i zabezpieczeń / 33
Dobór ekipy załadunkowej i wyładunkowej / 33
Opracowanie technologii transportu / 33
Przygotowanie pojazdu do przewozu / 34
Podstawienie pojazdu / 34
Załadunek pojazdu / 34
Zabezpieczenie ładunku / 35
Przygotowanie transportu i pobieranie wymaganych dokumentów / 36
Realizacja przewozu / 36
Zezwolenie na przewóz / 36
Trasa przewozu / 37
System zabezpieczeń przy przewozie ładunku nienormatywnego / 38
System nadzoru przy przewozie ładunku nienormatywnego / 39
Rozładunek / 41

Ładunki nienormatywne – Przewozy kombinowane / 42

Kontrole w przewozach nienormatywnych / 45

Przewozy nienormatywne w innych krajach / 51

Czy przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za przeciążenie pojazdu? / 62

Podsumowanie / 63

Źródła / 64