Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

  • Dodaj recenzję:
  • 3044
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Henryk Palarz
Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-264-8272-4
stron: 292
format: 14,5 x20,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ciągły proces zmagania się ze spełnieniem ustawowego obowiązku przyłączenia każdego podmiotu, który o nie się ubiega, a także zapewnieniem niezbędnego finansowania tego procesu, zwłaszcza wtedy, gdy plany inwestora sieci wykraczają poza możliwości finansowe gminy. Powoduje to wiele kontrowersji - strony umów o przyłączenie pozostają w sporze, a zasady przejmowania sieci przez zobligowane do tego przedsiębiorstwa rodzą liczne próby pozbycia się roszczeń.

W książce szczególny nacisk został położony na problemy budzące duże wątpliwości w praktyce inwestorów zwracających się do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o wydanie warunków przyłączenia oraz o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do których należą m.in. zagadnienia:
- przyłączeniowe w regulaminie zaopatrzenia w wodę,
- odmowy wydania warunków przyłączenia i odmowy przyłączenia,
- charakterystyki umów przyłączeniowych oraz
- decyzji administracyjnej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) orzekającej o obowiązku przyłączenia.