Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5418
  • Producent: Instal
  • Autor: Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha

  • szt.
  • Cena netto: 71,43 zł 75,00 zł

Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym

rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-88695-33-9
ilość stron: 209
format: B5
oprawa: twarda

Opis

1. Wprowadzenie / 5

2. Ogólna charakterystyka metodyki badań eksploatacyjnych przedstawionych w przykładach / 6

3. Struktura zużycia energii / 9
3.1. Przykład w zakresie analizy struktury zużycia energii w budynku wielorodzinnym / 14

4. Racjonalizacja w zakresie ochrony cieplnej budynku / 20
4.1. Wymagania ochrony cieplnej budynków / 20
4.2. Optymalna projektowa grubość warstwy izolacji cieplnej przegród budowlanych / 27
4.2.1. Charakterystyka materiałów termoizolacyjnych / 30
4.3. Optymalizacja wymiarów i kształtu budynku mieszkalnego 33
4.4. Poprawa izolacyjności cieplnej przegród przezroczystych / 35
4.5. Poprawa szczelności zewnętrznej obudowy budynku / 37
4.6. Standard energetyczny budynków / 38
4.6.1. Budynki niskoenergetyczne i pasywne / 39
4.7. Termomodernizacja budynków / 42
4.8. Audyt energetyczny / 44
4.9. Przykłady racjonalizacji zużycia ciepła w zakresie ochrony cieplnej budynku wielorodzinnego na podstawie badań eksploatacyjnych / 45
4.9.1. Wpływ kolejności wykonania działań termomodernizacyjnych na różnice między obliczeniowymi i rzeczywistymi oszczędnościami w zużyciu ciepła 45

5. Racjonalizacja wykorzystania energii w systemie ogrzewania / 55
5.1. Racjonalizacja zużycia ciepła w systemie ogrzewania w budynku jednorodzinnym / 57
5.1.1. Przykład racjonalizacji zużycia ciepła w systemie ogrzewania w budynku jednorodzinnym / 59
5.2. Racjonalizacja zużycia ciepła w systemie ogrzewania w budynkach wielorodzinnych / 63
5.2.1. Przykłady racjonalizacji zużycia ciepła w systemie ogrzewania w budynku wielorodzinnym na podstawie badań eksploatacyjnych / 67
5.2.1.1. Ocena wpływu decentralizacji źródła ciepła na efektywność energetyczną systemu grzewczego oraz ponoszone koszty dla grupy budynków wielorodzinnych / 67
5.2.1.2. Ocena wpływu zastosowania regulacji miejscowej w instalacji c.o. na zużycie ciepła / 83
5.2.1.3. Ocena wpływu zastosowania zaworów podpionowych różnicy ciśnienia w instalacji c.o. na zużycie ciepła dostarczanego do budynku / 93
5.2.1.4. Ocena efektywności energetycznej i ponoszonych kosztów z tytułu ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemach grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych / 103
5.2.1.5. Ocena wpływu równoważenia hydraulicznego na zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową i koszty eksploatacyjne / 119
5.2.1.6. Ocena wpływu zmiany rodzaju węzła ciepłowniczego na zużycie ciepła dostarczanego do budynku na potrzeby centralnego ogrzewania / 122

6. Racjonalizacja wykorzystania ciepła w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej / 128
6.1. Sposoby przygotowania ciepłej wody użytkowej / 131
6.2. Przykłady racjonalizacji wykorzystania ciepła w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej / 135
6.2.1. Wpływ zastosowania zaworów termostatycznych na cyrkulacji instalacji c.w.u. na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym / 135
6.2.2. Wpływ zastosowania obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej w godzinach nocnych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym / 148
6.2.3. Ocena efektywności energetycznej tradycyjnego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne / 161
6.2.4. Ocena wpływu zastosowania kolektorów energii promieniowania słonecznego do wspomagania przygotowania c.w.u. na zużycie energii konwencjonalnej w budynku
wielorodzinnym / 166

7. Racjonalizacja wykorzystania energii w systemie wentylacji / 172

8. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach mieszkalnych poprzez edukację mieszkańców / 174
8.1. Przykłady racjonalizacji zużycia ciepła w budynku wielorodzinnym poprzez edukację mieszkańców na podstawie badań eksploatacyjnych / 175
8.1.1. Wpływ zastosowania podzielników kosztów ogrzewania na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym / 175
8.1.2. Wpływ zastosowania ulotek informacyjnych na zużycie ciepła i wody w budynku wielorodzinnym / 182

Bibliografia / 194