Racjonalna gospodarka energią

  • Dodaj recenzję:
  • 3083
  • Producent: Eco Investment
  • Autor: Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Racjonalna gospodarka energią

rok wydania: 2015, wydanie drugie
ilość stron: 284
ISBN: 9788374908160
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Oddajemy do rąk Państwa drugie wydanie podręcznika. Wydanie pierwsze o tej samej nazwie ukazało się w roku 2013.
Kolejną książkę uzupełnioną o najnowsze rozwiązania  techniczne w zakresie racjonalnej gospodarki energią, napisaliśmy z myślą o zwiększeniu efektywności kształcenia polskiego społeczeństwa w zakresie lepszego niż dotychczas wykorzystania energii. Uznaliśmy, że w dalszym ciągu należy wskazywać te obrazy działań, które odprowadzą do zmniejszenia zużycia energii w naszej gospodarce i u odbiorców indywidualnych. W podręczniku dużo miejsca poświęciliśmy zasadom budowy domu energooszczędnego, energetyce odnawialnej. Praca nasza skłania nas do przekonania, że w ten sposób przyczynimy się do rozwoju edukacji szerokiego grona uczniów, studentów, słuchaczy, producentów energii, odbiorców energii, w zakresie racjonalnego wykorzystania naszego wspólnego dobra, jaką jest energia elektryczna i cieplna.

Spis treści
Od autorów / 13

1. Wykaz wybranych oznaczeń, wielkości i ich jednostek / 15
1.1. Wybrane przeliczenia jednostek pochodnych / 16

2. Wstęp / 17

3. Wybrane akty prawne / 21
3.1. Znowelizowana ustawa z dnia 05.12.2012 r. o efektywności energetycznej / 21

4. Obowiązujące Dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej / 29
4.1. Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków / 30
4.2. Uwagi do wybranych zapisów Dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku / 30

5. Polityka energetyczna Polski do roku 2020 / 33
5.1. Dane statystyczne / 33
5.2. Energia otrzymywana z OŹE w Polsce w roku 2011 / 34
5.2.1. Drewno / 34
5.2.2. Słoma / 34
5.2.3. Gaz z czynnych składowisk odpadów / 35
5.2.4. Biopaliwa / 35
5.2.5. Energetyka wodna / 35
5.2.5. Energetyka geotermalna / 36
5.2.6. Energetyka wiatrowa / 36
5.2.7. Energetyka słoneczna / 36

6. Wybrane przepisy: BHP, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, stosowane przy montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych / 37
6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy / 37
6.1.1. BHP a ergonomia / 38
6.1.2. Stanowisko pracy / 38
6.1.3. Właściwości stanowiska pracy / 38
6.1.4. Czynniki materialne / 39
6.1.5. Zadania służb BHP / 39
6.2. Ochrona przeciwporażeniowa / 40
6.2.1. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej / 40
6.2.2. Zastosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej / 41
6.2.3. Ochrona od przepięć oraz instalacje piorunochronne /  41
6.2.4. Skutki porażenia prądem / 42
6.3. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych / 43
6.3.1. Sprzęt ochronny / 44
6.4. Ochrona przeciwpożarowa / 45
6.4.1. Zadania / 45
6.4.2. Prewencja pożarowa / 45
6.4.3. Zapobieganie pożarom / 46
6.5. Obowiązujące zakazy i nakazy przeciwpożarowe / 46

7.   Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym / 49
7.1. Procedura zarządzania energią / 49
7.2. Dbałość o racjonalne użytkowanie / 50
7.3. Polityka proefektywnościowa / 51

8.   Diagnostyka i serwis maszyn / 53
8.1. Obsługa bieżąca / 54
8.2. Monitoring – analiza bieżąca / 55
8.3. System monitorowania / 56
8.4. Integracja systemowa / 57
8.5. Usługi zarządzania procesorami / 57
8.6. Priorytety zadań / 58
8.7. Ocena sytuacji / 59
8.8. Opracowanie planu działania / 60
8.9. Wskazówki wykonawcze / 60
8.10. Działania końcowe / 61

9.   Audyt energetyczny w zakładzie przemysłowym / 62
9.1. Cel audytu / 62
9.2. Procedury związane z audytem energetycznym / 63
9.3. Program audytu / 63
9.4. Określanie charakterystyk energetycznych procesów energetycznych / 64
9.5. Wskaźniki zużycia energii i paliw / 65
9.6. Lista kontrolna / 65
9.7. Dane do audytu (inwentaryzacja techniczno-budowlana) / 70
9.8. Listy standardowych usprawnień termo-modernizacyjnych / 72
9.9. Opis techniczny w audycie dotyczącym termomodernizacji budynków / 73
9.10. Kolejność czynności przy opracowaniu audytu energetycznego / 73
9.11. Warunki ustawowe dla remontów / 75
9.12. Audyt remontowy / 75
9.13. Treść audytu / 76
9.13.1. Przykład prac remontowych proponowanych w audycie / 77

10. Silniki indukcyjne / 78
10.1. Budowa i zasada działania silników asynchronicznych (indukcyjnych) / 78
10.2. Klasyfikacja silników asynchronicznych / 79
10.3. Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego / 80

11. Przemienniki częstotliwości / 83

12. Kompensacja mocy biernej / 85

13. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne / 90
13.1. Podstawowe zasady efektywnego energetycznie użytkowania pomp / 91

14. Systemy oświetlenia / 94
14.1. Podstawy teoretyczne / 94
14.2. Lampy żarowe / 96
14.3. Żarówki halogenowe (LH) / 97
14.4. Lampy fluorescencyjne / 98
14.5. Świetlówki kompaktowe – odmiana lamp fluorescencyjnych / 99
14.6. Lampy rtęciowe / 100
14.7. Lampy rtęciowo-żarowe (LRŻ) / 101
14.8. Lampy rtęciowo-halogenowe / 102
14.9. Wysokoprężne lampy sodowe (WLS) / 102
14.10. Diody świecące LED / 103
14.11. Diody LED montowane na elastycznej taśmie / 106
14.12. Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED-ów) w oświetleniu ulicznym / 108
14.13. Diody organiczne – OLED / 110
14.14. Oprawy oświetleniowe / 111
14.14.1. Oprawy oświetleniowe do wnętrz użyteczności publicznej / 112
14.14.2. Oprawy świetlówkowe mocowane na stropie i wbudowywane w sufit / 112
14.14.3. Systemy opraw zawieszanych / 113
14.14.4. Oprawy oświetlenia miejscowego / 114
14.14.5. Oprawy ścienne / 114
14.14.6. Oprawy oświetlenia akcentowego / 114
14.14.7. Oprawy oświetleniowe przemysłowe / 115
14.14.8. Oprawy zwykłe / 115
14.14.9. Oprawy odporne na wodę lub pył / 116
14.14.10. Oprawy przeciwwybuchowe / 116
14.14.11. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne / 116
14.15. Obliczanie parametrów oświetlenia wnętrz / 117
14.16. Projektowanie oświetlenia / 117
14.17. Dobór źródeł światła i opraw / 119
14.18. Sposoby oświetlenia / 121
14.19. Oświetlenie a wydajność pracowników / 121
14.19.1. Oświetlenie w pomieszczeniach biurowych / 122
14.19.2. Oświetlenie w pomieszczeniach użytkowych / 122
14.19.3. Oświetlenie ogólne / 122
14.19.4. Oświetlenie miejscowe / 122
14.19.5. Oświetlenie dekoracyjne / 122
14.20. Kryteria doboru oświetlenia pomieszczeń / 123
14.21. Systemy sterowania i regulacji oświetlenia /  123
14.22. Oświetlenie uliczne / 125
14.23. Energooszczędne sterowanie oświetleniem ulicznym /  125
14.23.1. System np. biopower /  126
14.23.2. Telekontrola i system zdalnego zarządzania sterowaniem / 126
14.23.3. Tele – diagnostyczny serwis i zdalne zarządzanie pracą pojedynczych lamp / 127
14.23.4. Nośnik przepływu informacji / 127
14.23.5. Reaktory zmniejszające moc / 128
14.24. Sposoby niwelowania zjawiska olśnienia / 129
14.25. Energooszczędność i ekonomia oświetlenia / 130
14.26. Najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła / 131

15. Klimatyzacja i wentylacja / 133
15.1. Wilgotność względna powietrza / 133
15.2. Przepływy powietrza / 133
15.3. Zawartość CO2 w powietrzu / 133
15.4. Wentylacja – definicje, zadania, klasyfikacja / 134
15.5. Aeracja / 136
15.6. Wentylacja naturalna / 137
15.6.1. Warunki atmosferyczne / 138
15.6.2. Kształt dachu, budynku i rozmieszczenie pomieszczeń / 139
15.6.3. Szczelne budynki / 139
15.6.4. Szczelne okna / 139
15.6.5. Nawiew powietrza / 139
15.7. Wentylacja mechaniczna / 140
15.7.1. Wentylacja mechaniczna nawiewna / 141
15.8. Wentylacja hybrydowa / 142
15.9. Wentylacja mechaniczna wywiewna (wyciągowa) / 143
15.9.1. Cykl pracy / 144
15.9.2. Regulacja w zależności od zapotrzebowania / 145
15.10. Kanały wentylacyjne / 145
15.11. Systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym/grzejnym
(z higieniczną ilością powietrza) / 145
15.12. Wentylacja pożarowa / 146
15.13. Instalacje nawiewno-wywiewne / 147
15.13.1. Budowa, zasada działania instalacji nawiewno-wywiewnej / 148
15.14. Gruntowy rurowy wymiennik ciepła / 154
15.15. Gruntowy, żwirowy wymiennik ciepła / 155
15.15.1. Charakterystyka GWC ze złożem żwirowym / 156
15.16. Analiza opłacalności montowania instalacji nawiewno-wywiewnej / 157
15.17. Analiza opłacalności montowania instalacji nawiewno-wywiewnej w domu pasywnym / 158
15.18. Przykładowa wycena instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem / 158

16. Chłodzenie / 160
16.1. Chłodzenie pasywne / 160
16.2. Systemy „cichego chłodzenia” / 160
16.3. Aktywne układy chłodzenia / 161
16.4. Ogrzewanie, chłodzenie kapilarne / 161
16.5. Podłogowe systemy chłodzenia / 162
16.6. Stropy chłodzące / 162
16.7. Żaluzje chłodzące / 162
16.8. Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą powietrza / 163
16.9. Konserwacja instalacji klimatyzacyjnych / 165
16.9.1. Konserwacja systemów klimatyzacyjnych, a zdrowie / 165
16.9.2. Zakres czynności konserwacyjnych / 165
16.9.3. Główne powody przeprowadzania czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych / 166
16.9.4. Ekonomia / 166

17. Systemy sprężonego powietrza / 168
17.1. Zagadnienia ogólne / 168
17.2. Podstawowe zasady efektywnego energetycznie użytkowania układów sprężonego powietrza / 170
17.3. Sieć dystrybucyjna / 170
17.4. Urządzenia końcowe / 171
17.5. Monitoring układu / 172

18. Układy grzewcze / 173
18.1. Instalacje grzewcze / 173
18.2. Kotły na paliwo stałe / 173
18.3. Kotły na biomasę / 176
18.3.1. Pojęcie biomasy / 176
18.3.2. Gazyfikacja biomasy / 177
18.3.3. Kotły zgazowujące, ze wstępnym zgazowaniem paliwa (dwustopniowego spalania) / 177
18.3.4. Kotły do spalania drewna / 178
18.3.5. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne kotłów do spalania drewna / 181
18.3.6. Kominek z płaszczem wodnym / 182
18.4. Ceramiczne kominki grzewcze spalające drewno / 184
18.4.1. Ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń / 185
18.4.2. Sposób obliczania wielkości pieco-kominka / 185
18.5. Kotły gazowe konwencjonalne i kondensacyjne / 186
18.6. Gazowe grzejniki konwekcyjne / 189
18.7. Nagrzewnice gazowe / 190
18.8. Płyty ceramiczne – ogrzewanie przez promieniowanie / 190
18.9. Przyłącze gazu ziemnego / 191
18.10. Bezpieczeństwo instalacji wewnątrz domu / 192
18.11. Lokalizacja urządzeń zasilanych gazem / 192
18.12. Ogrzewanie elektryczne / 193
18.13. Kotły i zbiorniki na olej opałowy / 194
18.13.1. Magazynowanie paliwa / 194
18.13.2. Paliwo / 195
18.13.3. Zbiornik na gaz płynny / 195
18.13.4. Proces spalania / 197
18.13.5. Regulacja wody zasilającej / 198
18.13.6. Tlenek węgla / 198
18.13.7. Emisja związków azotu / 199
18.13.8. Kotły grzewcze – właściwa eksploatacja i obsługa / 199

19. Kolektory słoneczne / 201
19.1. Płaskie kolektory słoneczne / 201
19.2. Budowa próżniowych rurowych kolektorów słonecznych / 202
19.3. Kolektor cieczowy wykonany w formie maty z propylenu / 203
19.4. Słoneczne instalacje grzewcze / 203
19.4.1. Układ do podgrzewania wody z zasobnikiem / 203
19.4.2. Układ pompowy / 204
19.5. Montaż i instalacja kolektorów / 206
19.6. Płaskie kolektory powietrzne / 206
19.6.1. Zasada działania / 206
19.6.2. Systemy przemysłowe / 207

20. Pompy ciepła / 208
20.1. Budowa, zasada działania pompy ciepła / 208
20.2. System grzewczy z pompą ciepła / 209
20.3. Systemy powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze) / 209
20.4. Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne / 210
20.5. Systemy gruntowe poziome (solanka/woda) / 212
20.6. Wymienniki gruntowe pionowe / 213
20.7. Sezonowy współczynnik efektywności SPF / 214

21. Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń elektrycznych / 217
21.1. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych / 217
21.2. Oględziny urządzeń i instalacji elektrycznych / 218
21.3. Rodzaje zużycia energii i maszyn elektrycznych / 219

22. Smarowanie maszyn / 220
22.1. Urządzenia do smarowania / 220
22.2. Zakres usług serwisu olejowego / 222
23. Czyszczenie maszyn / 223
23.1. Czyszczenie suchym lodem / 223

24. Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń elektrycznych / 226

25. Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej / 228
25.1. Urządzenia biurowe i elektroniki użytkowej / 228
25.2. Energooszczędna eksploatacja urządzeń biurowych i elektronicznych / 229
25.3. Urządzenia AGD w firmie / 231
25.4. Użytkowanie urządzeń chłodzących / 232
25.5. Energooszczędne gotowanie / 233
25.6. Energooszczędne sprzątanie i chłodzenie / 234

26. Energia elektryczna z fotoogniw / 237
26.1. Budowa i zasada działania fotoogniw / 237
26.2. Sposoby połączeń ogniw PV / 239
26.3. Urządzenia współpracujące z fotoogniwami / 239
26.3.1. Regulatory ładowania / 239
26.3.1. Przetwornice napięcia / 239
26.4. Dobór i montaż baterii fotowoltaicznych / 240
26.5. Wybrane układy połączeń fotoogniw / 240
26.5.1. Sieć autonomiczna (wydzielona) / 240
26.5.2. Praca elektrowni PV na sieć „sztywną” / 241
26.6. Przykładowy uzysk energetyczny fotoogniw / 242
26.7. Przykładowe sposoby montażu fotoogniw / 243

27. Instalacje domowe sterowane elektronicznie „Inteligentny dom” / 245
27.1. Sterowanie oświetleniem / 246
27.2. Sterowanie klimatem / 246
27.3. Sterowanie elektromechanizmami / 247
27.4. Sterowanie zasilaniem / 247
27.5. Inteligentny ogród / 247
27.6. Alarm / 247
27.7. Monitoring kamerami video / 248
27.8. MultiRoom Audio / 248
27.9. MultiRoom Video / 248
27.10. Sieć lokalna LAN / 249
27.11. Telefonia wewnętrzna / 250
27.12. Udogodnienie dla niepełnosprawnych / 250
27.13. Multimedialne usługi sieciowe / 250
27.14. System Fibaro / 250
27.15. System LCN / 252
27.16. System Control4 / 253
27.17. Rozdzielnia energetyczna / 255

28. Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru powietrza / 257
28.1. Optymalizacji procesów spalania kotłów gazowych, olejowych oraz kotłów węglowych / 257
28.2. Sterowniki kotłów na słomę (na przykładzie sterownika EKO-3) / 261
28.3. Główny algorytm sterowania / 262
28.4. Badania sterowników / 262
28.5. Spalanie paliwa stałego w kotłach centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym / 263
29. Ochrona cieplna budynków / 265
29.1. Pojęcie ochrony cieplnej budynków / 265
29.2. Przewodność cieplna / 266
29.3. Opór cieplny materiału / 266
29.4. Całkowity opór cieplny  i współczynnik przenikania ciepła / 267
29.5. Wymogi dotyczące ochrony cieplnej, stawiane nowym budynkom / 268
29.6. Materiały izolacyjne stosowane do ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwdrganiowej / 269

30. Termomodernizacja budynków / 274
30.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych / 274
30.2. Ocieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami / 275
30.3. Ocieplenie: dachu, stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem / 275
30.4. Modernizacja okien i drzwi zewnętrznych / 276

31. Ochrona budynków przed hałasem i drganiami / 278
31.1. Izolacyjność akustyczna / 278
31.2. Izolacja od dźwięków powietrznych / 279
31.3. Izolacja akustyczna ścian / 279
31.4. Izolacja akustyczna stropów / 280
31.5. Izolacje akustyczne pomieszczeń technicznych i urządzeń instalacyjnych / 282
31.6. Ochrona przeciwdźwiękowa poprzez pochłanianie dźwięków / 282

32. Systemy ochrony budynku przed wilgocią / 284
32.1. Źródła zawilgocenia / 284
32.1.1. Woda przesączająca się / 284
32.1.2. Woda zawieszona / 284
32.1.3. Woda związana / 285
32.1.4. Woda gruntowa / 285
32.1.5. Woda podciągana kapilarnie / 285
32.2. Rodzaje izolacji wodochronnych / 285
32.2.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych / 286
32.2.2. Izolacje poziome / 287
32.2.3. Izolacje pionowe / 288
32.2.4. Izolacja cokołu / 289
32.3. Materiały izolacyjne stosowane do wykonania izolacji wodochronnych i paroszczelnych / 290

33. Odwodnienie domu / 294
33.1. Drenaż opaskowy / 294
34. Budownictwo pasywne / 298
34.1. Charakterystyka budynków pasywnych / 298
34.2. Normy dla domu pasywnego / 302

35. Charakterystyka energetyczna budynku / 304
35.1. Świadectwo energetyczne / 304
35.2. Suwak energetyczny / 305
35.3. Podstawowe informacje o budynku / 305
35.4. Kolejność prac przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku / 307
35.5. Sporządzenie świadectwa / 307
35.6. Forma opracowania świadectwa / 307
35.7. Przykładowe zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynku / 308
35.7.1. Poprawa szczelności przegród zewnętrznych / 308
35.7.2. Izolacja cieplna przegród / 308
35.7.3. Zalecenia dotyczące źródła ciepła / 308
35.7.4. Zalecenia dotyczące węzła cieplnego / 308
35.7.5. Zalecenia dotyczące instalacji grzewczej i wentylacji / 309
35.7.6. Zmiana systemu wentylacji / 309
35.7.7. Zalecenia dotyczące instalacji ciepłej wody użytkowej / 309
35.7.8. Inne usprawnienia / 309
35.8. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK / 309
35.9. Dane szczegółowe do obliczeń zapotrzebowania budynku w energię / 310

36. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klas energetycznych budynków / 314
36.1. Podstawy teoretyczne obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynków / 314
36.1.1. Bilans cieplny budynku / 314
36.1.2. Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej / 315
36.1.3. Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną / 316

37. Koncepcja samowystarczalnego budynku zasilanego z OŹE – projekt wstępny / 318
37.1. Dane techniczne przykładowego budynku / 318
37.2. Metodologia postępowania przy projektowaniu i wykonawstwo / 318
37.3. Przegrody zewnętrzne / 319
37.4. Założenia dotyczące energochłonności budynku pasywnego / 321
37.5. Zapotrzebowanie budynku na energię / 321
37.6. Technologia wykonania budynku niskoenergetycznego, samowystarczalnego energetycznie / 323
37.6.1. Przegrody zewnętrzne / 323
37.6.2. Stropodach / 324
37.6.3. Podłoga na gruncie / 324
37.7. Ogrzewanie nawiewno-wywiewne budynku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (zostało omówione w rozdziale 15) / 324
37.8. Zasilanie budynku w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych / 324
37.8.1. Obliczenia wstępne dotyczące doboru baterii fotoogniw dla projektowanego domu / 324

38. Optymalizacja pracy urządzeń zasilanych z OŹE / 327
38.1. Charakterystyka urządzeń i sposób ich zasilania / 327
38.2. Sposoby optymalizacji pracy urządzeń / 328
38.3. Metody badań / 330
38.4. Ocena dotychczasowego stanu wiedzy i wnioski dotyczące dalszych badań / 330
38.5. Przykład badań / 332
38.6. Wnioski / 332
38.7. Wykonanie badań z wykorzystaniem laboratorium mobilnego / 333
38.7.1. Cel badań / 333
38.7.2. Metodyka badań / 333
38.7.3. Pomiar zmiennych niezależnych / 333
38.7.4. Pomiar zmiennych zależnych / 334
38.7.5. Analiza wyników badań / 335
38.7.6. Wyniki badań / 335

39. Wpływ wykorzystania OŹE na środowisko / 336
39.1. Zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na klimat / 336
39.2. Zanieczyszczenie powietrza / 337
39.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza / 337
39.4. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza / 337
39.5. Skutki zanieczyszczeń powietrza / 337
39.6. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce / 338
39.7. Magazynowanie dwutlenku węgla / 339
39.8. Prognozy dotyczące globalnego ocieplenia / 339
39.9. Sposoby ograniczenia efektu cieplarnianego / 339
39.10. Porozumienia międzynarodowe dotyczące zapobiegania globalnemu ociepleniu / 340
39.11. System Zarządzania Środowiskowego / 340
39.12. Wnioski / 343

40. Przyrządy pomiarowe służące do oszacowania parametrów energetycznych / 345
40.1. Woltomierz / 345
40.2. Amperomierz / 345
40.3. Omomierz / 346
40.4. Watomierz / 347
40.5. Manometr / 347
40.6. Analizator spalin / 348
40.7. Detektor wycieków gazów / 348
40.8. Pirometr optyczny / 349
40.9. Licznik ciepła (ciepłomierz) / 349
40.10. Licznik energii elektrycznej / 350
40.11. Licznik elektroniczny (półprzewodnikowy) / 350
40.12. Kamera termowizyjna / 351
40.13. Miernik przepływu powietrza (anemometr) / 351
40.14. Luksomierz / 352

41. Literatura / 353

Od autorów
Wymogi stawiane przez znowelizowaną ustawę o efektywności energetycznej w zakresie oszczędzania energii, nakładają na firmy oraz obiekty użyteczności publicznej (i nie tylko obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 9% do roku 2016.
Uznaliśmy, że aby im sprostać, należy wskazać te obszary działań, które doprowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Naszym zdaniem na początku trzeba dokonać analizy przyczyn nadmiernego zużycia energii w firmach, obiektach użyteczności publicznej, budownictwie mieszkaniowym itd. We wnioskach należy wskazać sposoby zmniejszenia zużycia energii, w pierwszej kolejności oszczędzając ją. W książce przedstawiamy również sposoby zarządzania energią, które mogą stosować zarówno odbiorcy indywidualni, jak i również firmy i i nstytucje publiczne. Kolejnymi zagadnieniami, które omawiamy w podręczniku są przedsięwzięcia inwestycyjne, które należy podjąć, aby zmniejszyć zużycie energii. Wskazujemy na możliwość większego, niż dotychczas wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

W naszej pracy dużo uwagi poświęciliśmy zasadom budowy domu pasywnego zero energetycznego i energooszczędnego. W sposób przystępny, staraliśmy się przedstawić w jaki sposób prowadzić obliczenia w zakresie doboru materiałów na budowę takiego domu. Zaprezentowaliśmy także obliczenia, które dotyczą wyboru źródła zasilania przykładowego domu w energię elektryczną i cieplną. Praca ta skłania nas do przekonania, że w ten sposób przyczynimy się do edukacji szerokiego grona uczniów, studentów, kursantów, producentów, odbiorców energii (i nie tylko) w zakresie racjonalnego wykorzystania energii.
 
Zdajemy sobie sprawę, że temat, który podejmujemy jest bardzo szeroki i ważny. W książce omawiamy zagadnienia, które wymagane są w programach nauczania
w szkołach, uczelniach, na szkoleniach oraz te, które uznaliśmy za najistotniejsze, na dzień dzisiejszy, w zakresie oszczędzania energii.

Pisząc książkę wykorzystaliśmy dodatkowo szereg cząstkowych opracowań znajdujących się w innych publikacjach, na stronach internetowych i w broszurach informacyjnych firm zajmujących się racjonalną gospodarką energią. Wszystkie pozycje zostały uwzględnione w literaturze.

Publikacja ta, ma również inspirować uczniów, studentów, uczestników kursów oraz inne osoby, zainteresowane racjonalnym gospodarowaniem energią, do zdoby-wania wiedzy z zakresu oszczędnej gospodarki energią, tak aby w przyszłości osoby te mogły wykorzystać tę wiedzę w praktycznym działaniu.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do wzrostu popularności oszczędzania energii w naszym kraju. Wpłynie także na dynamiczny rozwój firm
produkujących i instalujących urządzenia zapewniające zmniejszenie zużycia energii. Efektem popularyzacji racjonalnej gospodarki energią, będzie szereg korzyści: czystsze powietrze w naszym kraju, wzrost zamożności społeczeństwa, oszczędzanie tradycyjnych nośników energii, częściowe uniezależnienie się od dostaw surowców (ropa, gaz) z zagranicy oraz wywiązanie się Polski z międzynarodowych umów dotyczących racjonalnej gospodarki energią.

Wobec bogactwa prezentowanej tematyki zdajemy sobie sprawę, że opracowanie to nie może w pełni zaspokoić oczekiwań wszystkich osób korzystających z książki,
dlatego też oczekujemy uwag, które w miarę możliwości uwzględnimy w kolejnym opracowaniu.

mgr inż. Izabela Góralczyk
e-mail izabelagoralczyk@gmail.com

prof. h.c. dr inż. Ryszard Tytko
e-mail rysiekty@wp.p