Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4262
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Alina Maciejewska
  • szt.
  • Cena netto: 54,19 zł 56,90 zł

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 128
ISBN: 978-83-01-20678-9
format: 15x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne po 1989 r. spowodowały ograniczenie produkcji przemysłowej oraz likwidację zakładów niespełniających wymagań z zakresu ochrony środowiska. Ponowne wykorzystanie terenów, których dotychczasowa funkcja zagospodarowania wygasła, stanowi istotny problem rozwoju wielu współczesnych miast.

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, poprzedzona często koniecznością ich rekultywacji, jest procesem długotrwałym oraz wymaga interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia.

Książka o procesach rewitalizacyjnych podejmuje tematykę potrzebną, nowoczesną i praktyczną. Istniejące opracowania dotyczące tego obszaru nie są bowiem aktualne i nie nawiązują do nowych uwarunkowań prawnych.

W książce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na pytania:

- jaka jest skala degradacji obszarów w Polsce,
- co do kierunków rewitalizacji, popartych studiami przypadków,
- co do metodyki rewitalizacji, w tym
- jak wykorzystać technologie geoinformacyjne w procesie rewitalizacji.