Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Analiza administracyjnoprawna

  • Dodaj recenzję:
  • 3461
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Mariusz Szyrski
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Analiza administracyjnoprawna

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 188
ISBN: 978-83-8107-076-8
format: 15,0x21,5m
oprawa: twarda

Opis
W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie.

W publikacji omówiono m.in.:
- podstawowe regulacje prawne w sferze OZE,
- problematykę rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz jej wpływ na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach UE,
- siatkę podmiotów administrujących oraz ich zadania w sferze OZE,
- rolę gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju OZE,
- wpływ zasad związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE.