Rynkowe i technologiczne oraz regulacyjne uwarunkowania rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego

  • Dodaj recenzję:
  • 3280
  • Producent: Elipsa Dom Wydawniczy
  • Autor: Red. nauk. Andrzej T. Szablewski

Rynkowe i technologiczne oraz regulacyjne uwarunkowania rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 266
ISBN: 978-83-8017-121-3
format: 16,8x23,7
oprawa: miękka

Opis
Autorzy książki podjęli niezwykle istotny problem efektywnego wytwarzania, dostarczania
i zużycia energii cieplnej co stanowi obecnie jeden z najważniejszych priorytetów w krajowej polityce energetycznej.

Autorzy zajęli się kwestią implikacji unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu dla obecnego stanu i perspektyw rozwoju sektora ciepłownictwa systemowego. Powstaje tu bowiem kluczowe, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, pytanie, czy biorąc pod uwagę zasadniczą cechę krajowego sektora, jaką jest dominacja węgla jako podstawowego paliwa, ma on szanse spełnić te wymagania i utrzymać swoją pozycję na rynku ciepła. Drugie pytanie dotyczyło problematyki liberalizacji i sprowadzało się do ustalenia, w jakim stopniu po pierwsze, specyfika sektora ciepłownictwa systemowego determinuje możliwy sposób jego liberalizacji oraz po drugie, sektor ten został objęty liberalizacją. Wreszcie trzecie pytanie dotyczyło wniosków, jakie w związku z odpowiedziami na dwa pierwsze pytania, rysują się pod adresem polityki energetycznej i regulacyjnej.