Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5083
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Marek Macko

  • szt.
  • Cena netto: 63,71 zł 66,90 zł

Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-22298-7
ilość stron: 250
format: 20,5x28,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Niniejsza książka to uniwersalny podręcznik syntetycznego przedstawienia różnych form zapisu konstrukcji - mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych - takich, które są używane w pracy automatyka, mechatronika i innych inżynierów. Dla lepszego poznania i zrozumienia tej tematyki Autor wzbogacił graficzną zawartość książki o aktualne formy zapisu CAD wraz z niezbędnymi przykładami z obszaru 3DCAD. Publikację tę, czyli Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników w szczególności wyróżniają: atrakcyjny zestaw ćwiczeń, uporządkowanych pod względem trudności, wykorzystanie repozytorium modeli 3D do samodzielnych ćwiczeń, syntetyczne ujęcie tematu, zakres merytoryczny rysunku mechanicznego (maszynowego), elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego, szata graficzna oraz wielomodułowość zagadnień z zakresu grafiki inżynierskiej, projekty do pobrania na WWW (SolidWorks).

Autorem Rysunku technicznego maszynowego dla automatyków i mechatroników jest prof. UKW dr hab. inż. Marek Macko, autor ponad 220 prac naukowych, w tym ponad 160 artykułów (lista MNiSW), 9 patentów. Współtworzył i zaktywizował Bydgoskie Centrum Transferu Technologii i Innowacji, członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, członek PAN i wiceprezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, zrealizował wiele projektów na rzecz przedsiębiorstw.

Z recenzji prof. dr. hab. inż Andrzeja Tomporowskiego: Podręcznik jest wieloletnim efektem pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Autora, który specjalizuje się w rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń przetwórczych. Prezentowana książka zapewnia jasne i kompleksowe wprowadzenie do rysunku technicznego i dostarcza instrukcji, które pomogą użytkownikom tworzyć rysunki 2D ręcznie lub za pomocą narzędzi z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Książka ta wskazuje na doskonałą synergię wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, przy wykorzystaniu elementów maszyn przetwórstwa mechanicznego oferując z jednej strony podstawowe zasady grafiki, a z drugiej strony niezrównany zestaw ćwiczeń do samodzielnej realizacji. Przełoży się zapewne na nabycie umiejętności interpretacji złożonych rysunków technicznych. Książka zawiera ponadto różnorodne zadania projektowe, dla których sporządzenie dokumentacji technicznej na poziomie inżynierskim jest niezbędne, aby doświadczyć wszystkich faz projektowania inżynierii mechanicznej dla uczących się rysunku technicznego.

Spis treści

Wstęp

1. Wprowadzenie
1.1. Język, znaki, przedmiot i zakres zapisu konstrukcji
1.2. Model systemowy w działaniach technicznych
1.3. Konstrukcja, cechy konstrukcyjne, zapis w procesie projektowo-konstrukcyjnym

2. Formy i elementy grafiki konstrukcyjnej
2.1. Rysunki, metoda Monge‘a, konstrukcje geometryczne
Zadania do samodzielnego wykonania
Zadania do samodzielnego wykonania
2.2. Linie jako znaki zapisu graficznego
2.3. Elementy normalizacji zapisu
2.4. Rzuty prostokątne - metoda europejska i amerykańska
Zadania do samodzielnego wykonania
2.5. Rzuty aksonometryczne
Zadania do samodzielnego wykonania
2.6. Widoki i przekroje
Zadania do samodzielnego wykonania

3. Wymiarowanie
Zadania do samodzielnego wykonania

4. Elementy rysunku maszynowego
4.1. Stosowanie uproszczeń w zapisie konstrukcji
Zadania do samodzielnego wykonania
4.2. Elementy rysunku maszynowego - opis struktury zewnętrznej
4.3. Rysunki elementów i mechanizmów maszyn
4.4. Rysunki wykonawcze i złożeniowe
4.5. Zapis schematyczny i symboliczny

5. Elementy rysunku hydraulicznego, pneumatycznego i elektrycznego
6. Współczesne formy zapisu konstrukcji (SolidWorks)
Rozwiązania
Bibliografia