Sensory i przetworniki pomiarowe. Właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych. Pomiary parametrów ruchu harmonicznego

  • Dodaj recenzję:
  • 3329
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krzysztof Suchocki
  • szt.
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł
Sensory i przetworniki pomiarowe. Właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych. Pomiary parametrów ruchu harmonicznego

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 107
ISBN: 978-83-7348-676-8  

Słowa kluczowe: pomiary, przetworniki pomiarowe, pomiar parametrów ruchu harmonicznego, przetworniki pomiarowe II rzędu, statyczne właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych

Opis
W skrypcie przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu pomiarów oraz statycznych i dynamicznych właściwości metrologicznych przetworników pomiarowych. W monografii opisano szczegółowo metody klasyfikacji przetworników na przetworniki zerowego, pierwszego i drugiego rzędu oraz wynikające stąd ich właściwości metrologiczne. Omówiono metody wyznaczania właściwości metrologicznych przetworników w dziedzinie czasu i częstotliwości. Przedstawiono metody poprawy właściwości metrologicznych przetworników pierwszego rzędu. Zaprezentowano metody pomiaru parametrów ruchu harmonicznego przetwornikiem sejsmicznym. Dokładnie opisano pomiar przemieszczenia, prędkości i przyśpieszenia tym przetwornikiem w ruchu harmonicznym. Przedstawiono warunki poprawnej pracy przetwornika sejsmicznego. Omówiono także pomiary przyśpieszenia akcelerometrem piezoelektrycznym.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: Inżynieria Biomedyczna, Automatyka i Robotyka oraz Elektronika.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Pomiary / 7  
1.1. Pojęcia podstawowe / 7
1.2. Jednostki miar wielkości / 7.
1.3. Wzorce jednostek miar / 10      
1.4. Metody pomiarowe / 10
1.4.1. Rodzaje metod pomiarowych / 10  
2. Statyczne  właściwości metrologiczne przetworników pomiarowych / 17
3. Przetworniki  pomiarowe / 20
3.1. Transmitancja operatorowa / 20
3.2. Modele przetworników rzeczywistych / 21
3.2.1. Przetworniki zerowego rzędu / 22
3.2.2. Przetworniki I rzędu / 24
3.2.3. Własności metrologiczne przetworników I rzędu / 25
3.2.3.1. Metoda czasowa wyznaczania właściwości metrologicznych / 25
3.2.3.1. Metoda częstotliwościowa wyznaczania właściwości metrologicznych / 31
3.3. Odpowiedź przetwornika I rzędu na wymuszenie  liniowe / 35
3.4. Odpowiedź przetwornika I rzędu na wymuszenie harmoniczne / 36
3.5. Model elektryczny przetwornika I rzędu / 37
3.5.1. Analiza modelu przetwornika I rzędu w dziedzinie czasu / 37
3.5.2. Analiza modelu przetwornika I rzędu w dziedzinie częstotliwości / 39
3.5.3. Analiza modelu przetwornika I rzędu w dziedzinie operatora s / 41
3.6. Układy do wyznaczania właściwości metrologicznych przetworników I rzędu / 41
3.7. Przykładowe przetworniki pomiarowe I rzędu / 45
3.8. Korekcja błędów dynamicznych przetworników I rzędu / 47
3.8.1. Korektory bierne właściwości dynamicznych przetworników I rzędu / 49
3.8.2. Korektory aktywne właściwości dynamicznych przetworników I rzędu / 52
4. Przetworniki pomiarowe II rzędu / 58
4.1. Metody wyznaczania własności metrologicznych przetworników II rzędu / 62
4.1.1. Metoda czasowa wyznaczania właściwości metrologicznych / 62
4.1.2. Metoda częstotliwościowa wyznaczania właściwości metrologicznych / 64
4.2. Układy do wyznaczania właściwoci metrologicznych przetworników II rzędu / 67
4.3. Przykładowe przetworniki II rzędu / 71
5. Pomiar parametrów ruchu harmonicznego / 72
5.1. Pomiar parametrów ruchu harmonicznego przetwornikiem sejsmicznym / 72
5.1.1. Pomiar przemieszczenia w ruchu drgającym przetwornikiem sejsmicznym / 76
5.1.1.1. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie czasu / 76
5.1.1.2. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie częstotliwości / 76      
5.1.2. Pomiar przyśpieszenia w ruchu drgającym przetwornikiem sejsmicznym / 78
5.1.2.1. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie czasu / 78
5.1.2.2. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie częstotliwości / 79      
5.1.3. Pomiar prędkości w ruchu drgającym przetwornikiem sejsmicznym / 81
5.1.3.1. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie czasu / 81
5.1.3.2. Analiza zasady pracy przetwornika w dziedzinie częstotliwości / 82
5.2. Konstrukcje przetworników sejsmicznych / 84
5.3. Piezoelektryczny akcelerometr sejsmiczny / 87
5.3.1. Wzmacniacze sygnału z akcelerometrów piezoelektrycznych / 97
5.3.2. Montaż akcelerometrów piezoelektrycznych / 100
5.3.3. Przykładowe akcelerometry piezoelektryczne / 104  
Literatura / 106