Sieci komputerowe Laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • 4532
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Michał Apolinarski, Tomasz Bilski, Marek Retinger
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł

Sieci komputerowe Laboratorium

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7775-582-2
ilość stron: 204
oprawa: miękka

Opis
Podręcznik zawiera materiał stanowiący teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do sieci komputerowych. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z: funkcjonowaniem sieci, konfigurowaniem i działaniem urządzeń sieciowych (przełączników, punktów dostępu, routerów), budową i działaniem podstawowych protokołów komunikacyjnych w poszczególnych warstwach TCP/IP, monitorowaniem parametrów kanałów komunikacyjnych i ruchu w sieci, tworzeniem prostych aplikacji sieciowych. W podręczniku uwzględniono zarówno technologie lokalnych sieci przewodowych (np. Ethernet), jak i bezprzewodowych (np. IEEE 802.11).

Spis treści
Wprowadzenie / 7
1. Podstawy funkcjonowania sieci komputerowych / 9
1.1. Stos TCP/IP / 9
1.2. Adresowanie / 12
1.3. Jednostki transmisyjne / 15
1.4. Identyfikacja procesów aplikacji sieciowych / 17
1.5. Pytania kontrolne / 18
2. Sprzęt i oprogramowanie w laboratorium
2.1. Wprowadzenie / 20
2.2. Sprzęt / 20
2.3. Oprogramowanie / 21
Narzędzia konfigurowania i monitorowania sieci / 22
3.1. Wprowadzenie / 22
3.2. IPconfig / 24
3.3. Netstat / 26
3.4. Ping / 28
3.5. Tracert / 29
3.6. Wireshark / 31
3.7. NTttcp / 35
3.8. IMUNES / 37
3.9. Arp / 39
3.10. NirSoft WirelessNetView / 41
4. Konfigurowanie i badanie parametrów transmisji / 42
4.1. Wprowadzenie / 42
4.2. Zadania / 45
4.3. Pytania kontrolne / 47
4.4. Materiały pomocnicze / 48
5. Protokoły warstw łącza danych i międzysieciowej / 50
5.1. Wprowadzenie / 50
5.2. Zadania / 55
5.3. Pytania kontrolne / 56
5.4. Materiały pomocnicze 57
6. Routing / 58
6.1. Wprowadzenie / 58
6.2. Zadania / 60
6.3. Pytania kontrolne / 63
6.4. Materiały pomocnicze / 64
7. Protokoły warstwy transportowej / 65
7.1. Wprowadzenie 65
7.2. Zadania / 69
7.3. Pytania kontrolne / 70
7. Protokoły warstwy zastosowań / 72
8.1. Wprowadzenie / 72
8.2. Zadania / 74
8.3. Pytania kontrolne / 75
8.4. Materiały pomocnicze / 76
9. Podstawy programowania sieciowego / 77
9.1. Wprowadzenie / 77
9.2. Programowanie aplikacji sieciowych / 78
9.3. Zadania / 82
9.4. Warianty zadań projektowych / 83
9.5. Materiały pomocnicze / 89
10. Implementowanie protokołów sieciowych / 90
10.1. Wprowadzenie / 90
10.1.1. Protokoły tekstowe / 90
10.1.2. Protokoły binarne / 91
10.2. Zadania / 93
10.3. Warianty zadań projektowych / 93
10.4. Materiały pomocnicze / 115
11. Sieci bezprzewodowe, tymczasowe / 116
11.1. Wprowadzenie / 116
11.2. Zadania / 120
11.3. Pytania kontrolne / 123
11.4. Materiały pomocnicze / 124
12. Sieci WLAN w standardzie IEEE 802.11/a/b/g / 125
12.1. Wprowadzenie / 125
12.2. Zadania / 128
12.3. Pytania kontrolne / 131
12.4. Materiały pomocnicze / 131
13. Sieci WLAN w standardzie IEEE 802.11/n / 133
13.1. Wprowadzenie / 133
13.2. Zadania / 134
13.3. Pytania kontrolne / 136
13.4. Materiały pomocnicze / 136
14. WDS / 138
14.1. Wprowadzenie / 138
14.2. Zadania / 140
14.3. Pytania kontrolne / 144
14.4. Materiały pomocnicze / 145
15. VLAN / 146
15.1. Wprowadzenie / 146
15.2. Zadania / 147
15.3. Pytania kontrolne / 149
15.4. Materiały pomocnicze / 150
16. Bezpieczeństwo WLAN / 151
16.1. Wprowadzenie / 151
16.2. Zadania / 157
16.3. Pytania kontrolne / 158
16.4. Materiały pomocnicze / 159
Zasady sporządzania sprawozdań / 160
Załącznik 1 / 163
Załącznik 2 / 168
Załącznik 3 / 170
Literatura / 173
Dokumenty RFC / 179
Akronimy / 183
Słownik angielsko-polski / 189
Słownik polsko-angielski / 195
Indeks / 201