Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3559
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Bartosz Rakoczy, Jędrzej Bujny, Barbara Boniecka

Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 224
ISBN:     978-83-8107-451-3
format: 14,5x20,4 cm
oprawa: miękka

Opis
Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentrują się na problemach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.


Publikacja uwzględnia specyfikę przedsiębiorcy, na rzecz którego służebność przesyłu jest ustanawiana, jak również charakter urządzeń przesyłowych, które są lub będą posadowione na nieruchomości. Omówiono w niej m.in.:
- sposoby nabycia i ustanowienia służebności przesyłu,
- ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
- znaczenie tzw. pasa służebności,
- ciężar dowodu w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu.