Świadectwa energetyczne budynków Zastosowanie, wymagania, metody wykonania. Stan prawny na 31 lipca 2023 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5237
  • Producent: Polcen
  • Autor: dr inż. Maciej Robakiewicz
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-64795-78-7

  • szt.
  • Cena netto: 85,71 zł 90,00 zł

Świadectwa energetyczne budynków zastosowanie, wymagania, metody wykonania 2023

rok wydania: 2023, wydanie I
ISBN: 978-83-64795-78-7
ilość stron: 194
format: B5

 

Spis treści

Przedmowa / 9

1. SYSTEM ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW / 11
1.1. Podstawowe informacje / 11
1.2. Obowiązek sporządzenia świadectwa / 14
1.3. Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach / 18
1.4. Przepisy dotyczące osób sporządzających świadectwa / 20
1.5. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków / 23

2. SPORZĄDZANIE ŚWIADECTW / 25
2.1. Zasady ogólne / 25
2.2. Wyznaczanie charakterystyki energetycznej metodą obliczeniową / 29
2.3. Wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynku metodą zużyciową / 37
2.4. Przygotowanie świadectwa energetycznego w formie ustalonej w rozporządzeniu / 42
2.5. Świadectwo energetyczne dla mieszkania / 50
2.6. Zarejestrowanie świadectwa w rejestrze i przekazanie zlecającemu / 60

3. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO OBLICZEŃ / 61
3.1. Jakie dane są potrzebne i skąd je uzyskać / 61
3.2. Ogólne dane o budynku / 62
3.3. Struktura budowlana / 65
3.4. Systemy techniczne w budynku / 81

4. WYMIANA CIEPŁA ZE ŚRODOWISKIEM ZEWNĘTRZNYM / 85
4.1. Ochrona cieplna budynków / 85
4.2. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła / 90
4.3. Współczynnik przenikania przegród stykających się z gruntem / 96
4.4. Współczynniki przenikania ciepła U dla okien / 101
4.5. Pojemność cieplna elementów budynku / 106
4.6. Strumień powietrza wentylacyjnego / 107
4.7. Współczynnik przenoszenia ciepła / 110

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ / 115
5.1. Uwagi ogólne / 115
5.2. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji / 116
5.3. Zapotrzebowanie na energię na przygotowanie c.w.u. / 132
5.4. Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia / 137
5.5. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby oświetlenia wbudowanego / 142

6. METODY POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ / 147
6.1. Wymagania dotyczące zaleceń / 147
6.2. Ogólne uwagi dotyczące termomodernizacji budynków / 149
6.3. Ocieplenie budynku / 150
6.4. Modernizacja systemu grzewczego / 156
6.5. Modernizacja systemu wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia / 163
6.6. Modernizacja systemu zaopatrzenia w c.w.u. / 167
6.7. Wykorzystanie OZE i kogeneracji / 169
6.8. System monitorowania i zarządzania energią / 173

Załącznik 1 Wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej / 177
1. Obliczeniowe temperatury wewnętrzne / 177
2. Obliczeniowe temperatury zewnętrzne / 178
3. Ogólne wymagania w zakresie ochrony cieplnej / 180
4. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii (według załącznika nr 2 do Warunków Technicznych) / 182

Załącznik 2 Ocena systemu świadectw energetycznych i przewidywane zmiany / 189
1. Założenia dotyczące wprowadzenia systemu świadectw w UE / 189
2. Wprowadzenie świadectw energetycznych w Polsce / 190
3. Ocena systemu świadectw energetycznych / 190
4. Spodziewane zmiany / 192

Opis

W linku "Zobacz fragment" udostępniamy wybrane 24 strony z Świadectwa energetyczne budynków zastosowanie, wymagania, metody wykonania 2023 r.

Sporządzanie świadectw jest w określonych sytuacjach obowiązkiem prawnym, którego nieprzestrzeganie jest zagrożone karami. Zmiany przepisów, które weszły wżycie 28 kwietnia 2023 r. w pewnym stopni podniosły znaczenie świadectw, a spodziewane są dalsze zmiany, które powinny sprawić, że świadectwa będą w pełni odgrywać przewidzianą dla nich rolę, a wszyscy użytkownicy będą przekonani o ich praktycznej przydatności i znaczeniu.

W książce przedstawiono obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, wymagania oraz metody sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą się przygotować lub przygotowują się do sporządzania świadectw oraz dla osób już sporządzających świadectwa. Powinna stanowić pomoc dla właścicieli i zarządców budynków, których dotyczy obowiązek sporządzenia świadectw i którzy powinni korzystać z zawartej w świadectwach oceny charakterystyki energetycznej budynków i zaleceń dotyczących możliwej poprawy tej charakterystyki. Treść książki może być także przydatna dla osób pośredniczących w sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań.

Rozdział 1 zawiera informacje o systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, o sytuacjach, w których istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa, a także o wymaganiach dotyczących osób sporządzających świadectwa.

Rozdział 2 omawia obszernie zasady sporządzania świadectw, wraz z podaniem przykładów.

Rozdział 3 zawiera metody zbierania i przygotowania danych niezbędnych do wykonania obliczeń.

Rozdział 4 i 5 przedstawia (z licznymi przykładami) zasady obliczeń, których wykonanie jest konieczne dla sporządzenia świadectwa, a więc obliczenia dotyczących wymiany ciepła ze środowiskiem zewnętrznym oraz obliczenia zapotrzebowania na energię. Rozdział 6 dotyczy zaleceń, które można wskazać właścicielom jako środki poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Załącznik 1 zawiera wymagania prawne dotyczące cech energetycznych budynków.

Załączniku 2 przedstawia uwagi o działaniu systemu świadectw.

Książka zawiera: 20 rysunków, 64 tablic oraz liczne przykłady.

Niewątpliwym praktycznym ułatwieniem będą podane w książce Przykłady obliczania charakterystyki energetycznej budynku, Przykłady świadectwa energetycznego budynku, a także podane w 10 kolejnych krokach Obliczanie zapotrzebowana na energię do ogrzewania i wentylacji.