Systemy przewozowe – problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie

  • Dodaj recenzję:
  • 4212
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Dariusz Pyza
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Systemy przewozowe – problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 212
ISBN: 978-83-7814-881-4
oprawa: miękka

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń / 7
Wprowadzenie / 11

1. Transport samochodowy i jego rola w systemach przewozowych / 14
1.1. Transport samochodowy i jego specyfika / 14
1.2. Struktura przewozów w transporcie samochodowym / 19
1.3. Znaczenie transportu samochodowego w przewozach ładunków / 26

2. Uwarunkowania techniczno-technologiczne organizacji systemów przewozowych i ich wpływ na środowisko / 32
2.1. Zrównoważony transport i jego znaczenie dla środowiska / 32
2.2. Ekologiczne determinanty organizacji systemów przewozowych / 34
2.3. Uwarunkowania prawno-środowiskowe funkcjonowania systemów przewozowych / 38
2.4. Uwarunkowania techniczno-technologiczne organizacji transportu i jej wpływu na środowisko / 44
2.5. Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów niskoemisyjnych w systemach przewozowych / 48

3. Organizacja transportu ładunków w systemach przewozowych / 55
3.1. Istota systemów przewozowych w transporcie ładunków / 55
3.1.1. System i jego właściwości / 55
3.1.2. System przewozowy i jego specyfika / 60
3.2. Modele organizacji systemów przewozowych / 65
3.3. Potencjał systemów przewozowych i jego wykorzystanie w transporcie ładunków / 74

4. Problematyka modelowania systemów przewozowych / 84
4.1. Wybrane problemy modelowania systemów przewozowych / 84
4.1.1. Model i jego charakterystyka / 84
4.1.2. Klasyfikacja modeli / 87
4.1.3. Metodologia modelowania systemów przewozowych / 89
4.2. Model systemu przewozowego / 94
4.2.1. Postać ogólna modelu systemu przewozowego / 94
4.2.2. Struktura systemu przewozowego i charakterystyki elementów struktury / 95
4.2.3. Zadania przewozowe i ich charakterystyka / 103
4.2.4. Parametryzacja potencjału systemu przewozowego / 106
4.2.5. Organizacja systemu przewozowego w funkcji potencjału / 110

5. Wybrane modele decyzyjne funkcjonowania systemów przewozowych / 112
5.1. Problemy decyzyjne i ich specyfika / 112
5.2. Problemy decyzyjne w systemach przewozowych / 116
5.3. Modele decyzyjne w ujęciu jednokryterialnym / 127
5.4. Modele decyzyjne w ujęciu wielokryterialnym / 137

6. Eksploatacja i utrzymanie potencjału systemu przewozowego / 141
6.1. Problematyka eksploatacji potencjału systemu przewozowego / 141
6.2. System eksploatacji potencjału systemu przewozowego / 149
6.3. Modele systemu eksploatacji i utrzymania potencjału systemu przewozowego / 157

7. Ocena systemów przewozowych / 160
7.1. Założenia ogólne / 160
7.2. Efektywność systemów przewozowych / 163
7.3. Kryteria i wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania systemów przewozowych / 168
7.3.1. Kryteria kosztowe oceny systemów przewozowych / 168
7.3.2. Wskaźniki oceny systemów przewozowych / 173
7.4. Metoda oceny systemów przewozowych / 188
7.4.1. Założenia ogólne / 188
7.4.2. Problematyka normalizacji ocen / 189
7.4.3. Wielokryterialna metoda oceny systemów przewozowych / 191

Podsumowanie / 195
Spis rysunków / 197
Spis tabel / 198
Literatura / 199


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl