Szkło budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4944
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Magda Kosmal, Anna Kuśnierz, Marcin Kozłowski

  • szt.
  • Cena netto: 54,19 zł 56,90 zł

Szkło budowlane

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-22143-0
ilość stron: 192
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił znaczny wzrost wykorzystania szkła płaskiego w budownictwie. Mimo że materiał ten znany jest od ponad 2000 lat, przez ostatnich kilka stuleci był wykorzystywany przede wszystkim do wypełnień ram okiennych i drzwiowych. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi wiedzy, szkło coraz częściej stosuje się do budowy bardziej odpowiedzialnych elementów w budynkach. Niniejsza publikacja pomoże czytelnikom usystematyzować wiedzę nt. rodzajów szkła dostępnych na rynku, wraz z przyporządkowaniem przepisów prawnych, wymagań jakościowych oraz badań normowych potwierdzających ich przydatność do celów użytkowych. Pozycja ta ułatwi pracę osobom odpowiedzialnym za system jakości w zakładach zajmujących się wprowadzaniem szkła budowlanego do obrotu. Dodatkowo spełni rolę pomocy dydaktycznej studentom kierunków budowlanych. Autorami książki są osoby zajmujące się na co dzień badaniami związanymi z wyrobami szklanymi, a więc posiadającymi aktualną i szeroką wiedzę o dynamicznie rozwijającym się przemyśle szklarskim.

Spis treści

Wstęp

1. Szkło jako materiał budowlany
1.1. Co to jest szkło
1.2. Właściwości fizykochemiczne szkła
1.2.1. Badania fizyczne szkła
1.2.2. Spektrofotometryczne właściwości szkła
1.3. Szkło - poprawa właściwości użytkowych
1.4. Produkcja szkła budowlanego

2. Szkło hartowane
2.1. Proces hartowania szkła
2.2. Wady szkła hartowanego
2.3. Dokumenty odniesienia - deklaracja właściwości użytkowych
2.4. Badania szkła hartowanego - wymagania norm
2.4.1. Badanie siatki spękań
2.4.1. Badanie wytrzymałości na czteropunktowe zginanie
2.4.3. Badanie wytrzymałości na uderzenie wahadłem - właściwość użytkowa

3. Szkło laminowane/warstwowe
3.1. Proces laminowania
3.2. Rodzaje międzywarstw
3.3. Właściwości fizykochemiczne szkła warstwowego
3.4. Wady szkła laminowanego
3.5. Wpływ starzenia na właściwości szkła laminowanego
3.6. Dokumenty odniesienia- deklaracja właściwości użytkowych
3.7. Badania szkła warstwowego - wymagania norm
3.7.1. Badanie odporności na wysoką temperaturę
3.7.2. Badanie odporności na wilgoć
3.7.3. Badanie odporności na promieniowanie
3.7.4. Zasadnicze charakterystyki szkła warstwowego

4. Szyby zespolone
4.1. Co to jest szyba zespolona
4.2. Kryteria oceny i ocena wizualna szyb zespolonych
4.3. Komponenty stosowane w szybach zespolonych
4.3.1. Ramki dystansowe
4.3.2. Szczeliwa
4.3.3. Medium gazowe
4.4. Badania szyb zespolonych
4.4.1. Badania przenikania wilgoci
4.4.2. Badanie szybkości ubytku gazu z przestrzeni międzyszybowej
4.4.3. Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb
4.5. Dokumenty odniesienia - deklaracja właściwości użytkowych

5. Od badań materiałowych, przez symulacje numeryczne do badań w skali rzeczywistej

Literatura