Szkody górnicze w budownictwie ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5242
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Marian Kawulok
  • Rok wydania: 2015
  • ISBN: 978-83-249-3768-1

  • szt.
  • Cena netto: 57,14 zł 60,00 zł

Prace Naukowe ITB
Szkody górnicze w budownictwie

ebook PDF

 

rok wydania: 2015
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 344
ISBN 978-83-249-3768-1

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 59 MB

 

Opis

W monografii przedstawiono i zanalizowano różne przypadki niekorzystnych skutków oddziaływań górniczych występujących w obiektach podlegających wpływom deformacji podłoża. Skutki te, potocznie zwane szkodami górniczymi, prezentowane są w odniesieniu do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, obiektów halowych i sakralnych oraz do różnych obiektów usługowych i przemysłowych. Oprócz tego w monografii przedstawione są podstawowe zasady projektowania nowych i ochrony istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. W tym zakresie ujęto także wpływy wstrząsów górniczych oraz omówiono możliwość zastosowania Eurokodów w tej problematyce. Praca składa się z czterech następujących części: ogólnej charakterystyki problematyki zawartej w monografii oraz opisu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, omówienia wpływu eksploatacji górniczej na obiekty budowlane; zasad konstruowania nowo wznoszonych obiektów oraz warunków dopuszczających eksploatację górniczą pod obiektami istniejącymi wraz z podstawowymi zasadami przystosowania tych obiektów do oddziaływań górniczych, a także sprawdzania stanów granicznych w budynkach na terenach górniczych, w tym w ujęciu eurokodowskim; przykładów oddziaływania deformacji powierzchni i występujących szkód górniczych, wyników obserwacji i badań różnego rodzaju obiektów budowlanych w odniesieniu do stanów obciążeń występujących na terenach górniczych (podstawowa część monografii), a także zagadnień uzupełniających, dotyczących przyczyn uszkodzeń obiektów na terenach górniczych, właściwości użytkowych budynków na tych terenach, pomiarów obiektów i rejestracji ich stanu technicznego oraz odpowiedzialności za szkody górnicze.

Spis treści

Przedmowa do I wydania / 5
Przedmowa do II wydania / 6
Streszczenie / 7
Summary / 8
Ważniejsze terminy / 9
Ważniejsze oznaczenia / 11

1. Wprowadzenie / 15
1.1. Bibliografia / 17

2. Wiadomości wstępne / 19
2.1. Budownictwo na terenach górniczych / 19
2.2. Szkody górnicze i ich systematyka / 23
2.3. Nakłady na szkody górnicze / 28
2.4. Bibliografia / 30

3. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię / 33
3.1. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni / 33
3.2. Deformacje ciągłe – obniżeniowa niecka górnicza / 35
3.3. Deformacje nieciągłe / 45
3.4. Wstrząsy górotworu pochodzenia górniczego / 50
3.5. Zmiana stosunków wodnych w podłożu / 53
3.6. Bibliografia / 54

4. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty budowlane / 57
4.1. Klasyfikacja obiektów / 57
4.2. Deformacje ciągłe – niecka górnicza / 58
4.3. Nieciągłe deformacje terenu / 70
4.4. Wstrząsy górnicze / 73
4.5. Zmiana stosunków wodnych / 78
4.6. Tereny pogórnicze / 78
4.7. Bibliografia / 80

5. Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych / 83
5.1. Zasady ogólne / 83
5.2. Dane górnicze / 84
5.3. Dane gruntowe / 87
5.4. Oddziaływania górnicze / 87
5.5. Obiekty projektowane / 92
5.6. Obiekty istniejące / 109
5.7. Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji / 125
5.8. Bibliografia / 139

6. Zachowanie się obiektów budowlanych poddanych wpływom ciągłych deformacji powierzchni / 145
6.1. Rola przerw dylatacyjnych / 145
6.2. Budynki sztywne / 154
6.3. Budynki halowe / 197
6.4. Obiekty sakralne / 210
6.5. Inne obiekty / 223
6.6. Wychylenie obiektów / 239
6.7. Realizacja obiektów w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej / 259
6.8. Bibliografia / 263

7. Oddziaływanie nieciągłych deformacji powierzchni na budynki / 271
7.1. Wychodnia uskoku tektonicznego / 271
7.2. Strefa międzyuskokowa / 275
7.3. Stare zroby porudne / 278
7.4. Obszar dawnej, płytkiej eksploatacji / 282
7.5. Przystosowanie konstrukcji budynków do nieciągłych deformacji terenu / 284
7.6. Bibliografia / 287

8. Ocena przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych / 289
8.1. Przyczyny uszkodzeń obiektów budowlanych / 289
8.2. Procedura postępowania / 290
8.3. Przykłady oceny / 292
8.4. Bibliografia / 300

9. Właściwości użytkowe budynków na terenach górniczych / 303
9.1. Wprowadzenie / 303
9.2. Ogólna ocena wpływu oddziaływań górniczych na właściwości użytkowe budynków / 304
9.3. Badania reakcji użytkowników na skutki eksploatacji górniczej / 306
9.4. Bibliografia / 314

10. Pomiary obiektów budowlanych oraz rejestracja stanu ich uszkodzeń / 317
10.1. Wprowadzenie / 317
10.2. Przemieszczenia obiektów / 318
10.3. Odkształcenia konstrukcji / 321
10.4. Rejestracja uszkodzeń / 323
10.5. Przykłady pomiarów i badań / 326
10.6. Bibliografia / 329

11. Odpowiedzialność za szkody górnicze / 333
11.1. Uregulowania formalne / 333
11.2. Rekompensata za użytkowanie uszkodzonych i wychylonych budynków / 335
11.3. Bibliografia / 339