Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót IZOLACJE 1/2013 ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4381
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Maciej Rokiel

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 19,90 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 27,78 zł 30,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
ebook PDF

 

 

rok wydania: 2015, wydanie trzecie

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7,28 MB
ilość stron: 94
ISSN: 2300-3944


Recenzja

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. […] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. […] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

[…]

Rozdział 1 – „Tarasy nadziemne” – zawiera wymagania projektowe i wykonawcze, a także szczegóły dotyczące dylatacji, balustrad, obróbek blacharskich. Na -2300-9-podkreślenie zasługuje wyróżnienie izolacji termicznej i akustycznej jako równoważnej z izolacją wodochronną. Ma to szczególne znaczenie dla rozwiązań z niskim progiem, które wymagają bardzo odpowiedzialnego traktowania właśnie izolacji cieplnej i akustycznej przy zachowaniu odpowiednich spadków powierzchni, co rodzi niekiedy potrzebę docieplania od wewnątrz.

Zagadnienia zawarte w rozdziale 2 – „Tarasy naziemne” – Autor przedstawia w podobny sposób, co stwarza pewne możliwości porównań tych rodzajów tarasów. Charakterystyczne są odwołania do polskich, europejskich i ogólnoświatowych norm.

W rozdziale 3 – „Balkony” – kompleksowo omawiane są konstrukcje balkonowe z uwzględnieniem ścinania w płaszczyźnie tarczy oraz wymagań dotyczących dociepleń.

Rozdział 4 – „Przykładowe rozwiązania detali” – zawiera schematy prawidłowych rozwiązań zarówno tarasów, jak i balkonów.

W rozdziale 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – Autor bardzo szczegółowo omawia wymagania materiałowo-konstrukcyjne dotyczące poszczególnych warstw, a także balustrad, dylatacji, odwodnienia.

Książka porusza w sposób pogłębiony zagadnienia dotyczące nowoczesnych tarasów i balkonów, a także naprawy wielu istniejących konstrukcji. […] Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i powinna się znaleźć w każdej bibliotece projektanta oraz wielu wykonawców robót, a nawet bezpośrednio na budowie. [...]

dr inż. Jerzy Karyś

Spis treści

Recenzja / 7
Wstęp / 8
Podstawowe definicje / 15

1. Tarasy nadziemne / 21
1.1. Wymagania stawiane tarasom nadziemnym / 21
1.2. Projektowanie tarasów nadziemnych / 21
1.2.1. Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią / 21
1.2.1.1. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody / 25
1.2.1.2. Izolacja międzywarstwowa w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody / 26
1.2.1.3. Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody / 27
1.2.2. Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne / 28
1.2.3. Projektowanie tarasów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe / 30
1.2.3.1. Paroizolacja / 31
1.2.3.2. Termoizolacja tarasów w układzie tradycyjnym / 31
1.2.3.3. Termoizolacja tarasów w układzie odwróconym / 32
1.2.4. Projektowanie tarasów ze względu na ochronę akustyczną / 32
1.2.5. Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania / 32
1.2.6. Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  33
1.2.6.1. Jastrych dociskowy / 33
1.2.6.2. Okładzina ceramiczna / 33
1.2.6.3. Okładzina z kamieni naturalnych / 34
1.2.6.4. Zaprawa klejąca / 34
1.2.6.5. Zaprawa spoinująca / 35
1.2.7. Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody / 35
1.2.7.1. Warstwa drenażowa / 35
1.2.7.2. Okładzina ceramiczna / 36
1.2.7.3. Okładzina z kamieni naturalnych / 36
1.2.7.4. Zaprawa klejąca / 36
1.2.7.5. Zaprawa spoinująca / 36
1.2.7.6. Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem / 36
1.2.7.7. Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe / 37
1.3. Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia / 37

2. Tarasy naziemne / 39
2.1. Wymagania stawiane tarasom naziemnym / 39
2.2. Projektowanie tarasów naziemnych / 40
2.2.1. Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią / 40
2.2.1.1. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody / 41
2.2.1.2. Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody / 41
2.2.2. Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne / 42
2.2.3. Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania / 42
2.2.4. Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody / 42
2.2.4.1. Okładzina ceramiczna / 42
2.2.4.2. Okładzina z kamieni naturalnych / 42
2.2.4.3. Zaprawa klejąca / 42
2.2.4.4. Zaprawa spoinująca / 42
2.2.5. Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody / 42
2.2.5.1. Warstwa drenażowa / 43
2.2.5.2. Okładzina ceramiczna / 43
2.2.5.3. Okładzina z kamieni naturalnych / 43
2.2.5.4. Zaprawa klejąca / 43
2.2.5.5. Zaprawa spoinująca / 43
2.2.5.6. Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem / 43
2.2.5.7. Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe / 43
2.3. Dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia / 43

3.  Balkony / 45
3.1. Wymagania stawiane balkonom / 45
3.2. Projektowanie balkonów  / 45
3.2.1. Projektowanie balkonów ze względu na obciążenie wilgocią / 45
3.2.1.1. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w balkonach z powierzchniowym odprowadzeniem wody / 47
3.2.1.2. Izolacja wodochronna w balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody / 47
3.2.2. Projektowanie balkonów ze względu na obciążenia termiczne / 48
3.2.3. Projektowanie balkonów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania / 48
3.2.4. Projektowanie balkonów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe / 48
3.2.5. Warstwa użytkowa balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody          49
3.2.5.1. Okładzina ceramiczna / 49
3.2.5.2. Okładzina z kamieni naturalnych / 49
3.2.5.3. Zaprawa klejąca / 49
3.2.5.4. Zaprawa spoinująca / 49
3.2.6. Warstwa użytkowa balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody / 49
3.2.6.1. Warstwa drenażowa / 49
3.2.6.2. Okładzina ceramiczna / 50
3.2.6.3. Okładzina z kamieni naturalnych / 50
3.2.6.4. Zaprawa klejąca / 50
3.2.6.5. Zaprawa spoinująca / 50
3.2.6.6. Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem / 50
3.2.6.7. Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe / 50
3.3. Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia / 50

4. Przykładowe rozwiązania detali /52

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót / 57
5.1. Zalecenia ogólne / 57
5.1.1. Okap / 57
5.1.2. Dylatacje / 58
5.1.3. Odwodnienia / 58
5.1.4. Balustrady / 59
5.2. Płyta konstrukcyjna / 59
5.3. Warstwa spadkowa / 61
5.4. Warstwa wodochronna / 64
5.4.1. Uszczelnienie zespolone / 64
5.4.2. Hydroizolacja międzywarstwowa / 68
5.4.2.1. Izolacja ze szlamu elastycznego, mat lub folii uszczelniających/ 68
5.4.2.2. Izolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych) / 68
5.4.2.3. Izolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB) / 71
5.4.2.4. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii) / 74
5.4.3. Izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody / 76
5.5. Paroizolacja / 76
5.5.1. Paroizolacja z mat lub folii uszczelniających / 76
5.5.2. Paroizolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych) / 76
5.5.3. Paroizolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii) / 77
5.5.4. Paroizolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB) / 77
5.5.5. Paroizolacja z roztworów asfaltowych / 77
5.6. Warstwa termoizolacyjna / 77
5.7. Jastrych dociskowy / 78
5.8. Warstwa drenażowa / 78
5.8.1. Jastrych wodoprzepuszczalny / 79
5.8.2. Warstwa wodoprzepuszczalna z kruszywa płukanego / 79
5.9. Warstwa użytkowa / 79
5.9.1. Okładzina ceramiczna i z kamieni naturalnych / 79
5.9.2. Płyty betonowe, kamienne itp. układane na warstwie drenażowej z kruszywa płukanego lub podstawkach dystansowych / 84

Literatura /86
Przegląd systemów i produktów na tarasy i balkony / 90