Technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5270
  • Producent: Euro-Media
  • Autor: Krzysztof Kaiser

Technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła. Poradnik

rok wydania: listopad 2022, wydanie pierwsze, dodruk 2023
ilość stron: 704 + okładka
format: 17 x 24,3 cm
ISBN – 978-83-966221-0-5
oprawa: twarda


Opis

Przedstawiamy Państwu pierwszy w Polsce poradnik pełniący funkcję podręcznika w zakresie kształcenia w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji. Przygotowana pozycja dedykowana jest:

- uczniom kształcącym się w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji,
- osobom rozpoczynającym pracę w zakresie montażu urządzeń HVACR,
- instalatorom przebranżawiającym się z branży sanitarnej,
- pracownikom działów technicznych i eksploatacji budynków,
- osobom przygotowującym się do egzaminów F-gazowych,
- specjalistom pragnącym uporządkować posiadaną wiedzę.

Publikacja zawiera opracowania tematów z zakresu programowego MEN dla zawodu Technik chłodnictwa i klimatyzacji. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja opracowana specjalnie z myślą o tym kierunku kształcenia. Obejmuje zagadnienia z zakresu termodynamiki, elektrotechniki, technologii instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomiarów parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także montażu i eksploatacji. Poszczególne tematy zawierają nie tylko podstawy teoretyczne niezbędne do wykonywania zadań technika chłodnictwa i klimatyzacji, ale również porady praktyczne i niezbędne informacje na temat wykonywania czynności montażowych oraz prowadzenia eksploatacji systemów HVACR w obiektach publicznych i komercyjnych.

Od Autora

Jak to się stało, że postanowiłem napisać ten poradnik? Otóż przyczyny były dwie. Pierwsza dotyczyła braku takiej pozycji na rynku wydawniczym, drugą była chęć pomocy uczniom przebywającym na zdalnym nauczaniu. Książka powstała zatem w wyniku osobistych doświadczeń autora. Impuls pojawił się, gdy podczas zajęć dla uczniów technikum chłodnictwa i klimatyzacji, które prowadziłem w ramach nauczania zdalnego, uświadomiłem sobie, że przyszli młodzi „chłodnicy” w przeciwieństwie do kolegów z innych branż, nie dysponują żadną pomocą książkową, która ułatwiłaby im zdobywanie wiedzy. Czas to zmienić i wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy posiadają podręczniki do niemal wszystkich przedmiotów szkolnych z wyjątkiem zawodowych!

Technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki. Wiedzę taką można czerpać ze specjalistycznych kursów, książek, czasopism fachowych, internetu, a także poprzez wymianę doświadczeń z innymi osobami zajmującymi się działalnością w tej branży. Nie bez znaczenia są również doświadczenia z własnej praktyki zawodowej.

Publikacja, którą przygotowałem, zawiera opracowania tematów z zakresu programowego dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Jest to pierwsza taka publikacja na polskim rynku wydawniczym, napisana specjalnie z myślą o uczniach tego kierunku. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu termodynamiki, elektrotechniki, technologii instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomiarów parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także montażu i eksploatacji. W opracowaniu opisano nie tylko podstawy teoretyczne niezbędne do wykonywania zadań technika chłodnictwa i klimatyzacji, ale zawarto również porady praktyczne i niezbędne informacje do wykonywania czynności montażowych i prowadzenia eksploatacji instalacji i urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Poradnik ma spełniać funkcje podręcznika i jest przeznaczony głównie dla uczniów technikum, chociaż zawarte w nim informacje mogą być również pomocne studentom oraz wszystkim, którzy zajmują się instalacjami i urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi. Podstawy teoretyczno-praktyczne zawarte w tej publikacji powinny przybliżyć czytelnikowi zasadę działania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, cel ich stosowania i wykonywania czynności montażowo-obsługowych. Należy podkreślić, że działalność osób wykonujących zawód technika chłodnictwa i klimatyzacji nie sprowadza się wyłącznie do naprawiania lodówek czy zamrażarek domowych, lecz ma bardzo duże znaczenie zarówno w przemyśle, handlu, medycynie. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne z kolei służą nie tylko zapewnieniu komfortu, ale mają też duże znaczenie technologiczne w wielu branżach gospodarki.

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z publikacją, Czytelnik będzie z większym zrozumieniem korzystał z istniejącej na rynku literatury tematu oraz że będzie mu łatwiej wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Spis treści

I. Zagadnienia termodynamiki i wymiany ciepła

1.Podstawy termodynamiki technicznej
1.1 Podstawowe pojęcia termodynamiki
1.2 Parametry stanu czynnika termodynamicznego
1.3 Gaz jako czynnik termodynamiczny
1.4 Przemiany termodynamiczne
1.5 Pierwsza zasada termodynamiki
1.6 Druga zasada termodynamiki
1.7 Obiegi termodynamiczne
1.8 Procesy termodynamiczne zachodzące w sprężarkach
1.9 Obiegi parowe
1.10 Termodynamika roztworów
1.11 Absorpcyjne obiegi chłodnicze
1.12 Sposoby wymiany powietrza
1.13 Charakterystyka powietrza wilgotnego
1.14 Przemiany powietrza wilgotnego
1.15 Wykres Moliera dla powietrza wilgotnego
1.16 Przepływy czynnika termodynamicznego
1.17 Sposoby rozchodzenia się ciepła
1.18 Wymienniki ciepła – rodzaje, budowa, zastosowanie
1.19 Metody obróbki powietrza
1.20 Urządzenia do obróbki powietrza

2. Obliczenia termodynamiczne
2.1 Bilans cieplny chłodni
2.2 Strumień ciepła przenikającego przez przegrody
2.3 Obiegi chłodnicze
2.4 Obliczenia mocy chłodniczej urządzeń
2.5 Obliczenia wielkości powierzchni wymienników ciepła
2.6 Parametry powietrza wilgotnego
2.7 Opory przepływu w rurociągach chłodniczych
2.8 Obliczenia strat ciepła w pomieszczeniach klimatyzowanych
2.9 Opory przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2.10 Obliczenia wydajności grzejnej pomp ciepła
2.11 Sprawność urządzeń chłodniczych

II. Elektrotechnika, elektronika i automatyka

1.Podstawy elektrotechniki i elektroniki
1.1 Wielkości elektryczne i ich jednostki – napięcie, natężenie prądu, rezystancja, moc, energia
1.2 Pojemność elektryczna i kondensatory
1.3 Źródła energii elektrycznej
1.4 Rodzaje prądów
1.5 Łączenie odbiorników – szeregowe, równoległe, w gwiazdę lub trójkąt
1.6 Łączenie źródeł energii elektrycznej – szeregowe, równoległe, mieszane
1.7 Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice
1.8 Elementy obwodu elektrycznego i warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym
1.9 Prawo Ohma
1.10 Prawa Kirchhoffa
1.11 Prawo Joule´a – Lenza
1.12 Obwody nierozgałęzione i rozgałęzione
1.13 Obliczanie obwodów – metodą przekształcania, metodą praw Kirchhoffa
1.14 Moc w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego
1.15 Przebiegi sinusoidalne – powstawanie, wielkości, przesunięcie fazowe
1.16 Termistory NTC i PTC
1.17 Diody prostownicze i diody LED
1.18 Tyrystory
1.19 Tranzystory
1.20 Termoelementy
1.21 Prostowniki
1.22 Falowniki
1.23 Parametry elementów i układów elektrycznych
1.24 Parametry elementów i układów elektronicznych
1.25 Przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) i obliczanie wielkości charakteryzujących przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ)

2.Miernictwo elektryczne
2.1 Metody pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
2.2 Przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
2.3 Dokładność pomiarów
2.4 Pomiar parametrów prądu (pomiar natężenia prądu)
2.5 Pomiar napięcia
2.6 Pomiar napięcia w obwodach z przekształtnikami energoelektronicznymi
2.7 Pomiar rezystancji
2.8 Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
2.9 Pomiar rezystancji izolacji
2.10 Mierniki rezystancji izolacji
2.11 Pomiar mocy
2.12 Pomiar energii elektrycznej
2.13 Elektryczne pomiary temperatury
2.14 Termometr oporowy w układzie mostkowym
2.15 Multimetry cyfrowe, wskazówkowe, cęgowe – funkcje, zakresy, zasady obsługi
2.16 Mierniki wskazówkowe – rodzaje, skale

3.Instalacje elektryczne
3.1 Schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych
3.2 Symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i montażowych
3.3 Przewody elektroenergetyczne
3.4 Przewody elektroenergetyczne z izolacją olejoodporną
3.5 Kable energetyczne
3.6 Styczniki
3.7 Przekaźniki elektromagnetyczne
3.8 Przekaźniki czasowe
3.9 Wyłączniki silnikowe
3.10 Przekaźniki termiczne
3.11 Wyłączniki nadmiarowo – prądowe
3.12 Wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe
3.13 Ograniczniki przepięć
3.14 Bezpieczniki instalacyjne
3.15 Rozłączniki
3.16 Instalacje elektryczne w korytkach
3.17 Instalacje elektryczne na drabinkach
3.18 Instalacje elektryczne prowadzone w rurkach
3.19 Osprzęt instalacji elektrycznych prowadzonych w korytkach, na drabinkach oraz w rurkach
3.20 Grzałki elektryczne
3.21 Lampy LED w chłodnictwie
3.22 Lampy fluorescencyjne w chłodnictwie
3.23 Schematy wyposażenia elektrycznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
3.24 Dokumentacja instalacji elektrycznych
3.25 Schematy ideowe obwodów zasilania, sterowania i sygnalizacji
3.26 Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm człowieka
3.27 Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy
3.28 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące montażu mechanicznego i elektrycznego w układach elektrycznych
3.29 Układy sieci w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
3.30 Ochrona od porażeń prądem w instalacjach o napięciu znamionowym do 1 kV
3.31 Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące podczas pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi
3.32 Przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi

4. Maszyny elektryczne
4.1 Elektryczne układy zasilania stosowane w instalacjach chłodniczych
4.2 Układy sterowania stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła
4.3 Układy zabezpieczeń stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła
4.4 Zasady montażu układów zasilania, sterowania oraz zabezpieczeń stosowanych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła
4.5 Narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
4.6 Maszyny elektryczne stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji – rodzaje, charakterystyka
4.7 Silniki elektryczne – rodzaje, zastosowanie
4.8 Silniki jednofazowe klatkowe z fazą rozruchową kondensatorową
4.9 Silniki trójfazowe asynchroniczne klatkowe
4.10 Silniki trójfazowe asynchroniczne klatkowe z dzielonymi uzwojeniami
4.11 Przemienniki częstotliwości
4.12 Rozruch silników sprężarek
4.13 Przekaźniki rozruchowe prądowy i napięciowy
4.14 Czujnik kolejności i zaniku fazy
4.15 Regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów
4.16 Regulacja prędkości obrotowej silników pomp obiegowych
4.17 Regulacja prędkości obrotowej silników sprężarek chłodniczych
4.18 Zintegrowane zabezpieczenia termiczne silników
4.19 Zasady bezpiecznej pracy podczas obsługi maszyn elektrycznych

5.Automatyka urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
5.1 Podstawy automatyki
5.2 Funkcje elementów i układów elektronicznych
5.3 Schematy układów elektronicznych
5.4 Zastosowanie elementów i układów elektronicznych w automatyce urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
5.5 Regulacja automatyczna urządzeń stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji – podstawy teoretyczne
5.6 Charakterystyki regulatorów
5.7 Układy regulacji
5.8 Sterowniki zespołów sprężarkowych i wentylatorów skraplaczy
5.9 Sterowniki parowników chłodniczych
5.10 Sterowniki nadrzędne
5.11 Sterowniki podrzędne
5.12 Magistrale komunikacyjne
5.13 Elektroniczne przetworniki ciśnienia
5.14 Elektroniczne zawory rozprężne
5.15 Zawory elektromagnetyczne
5.16 Regulatory temperatury
5.17 Regulatory ciśnienia
5.18 Specjalistyczne programy komputerowe

III.Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych

1. Zasady montażu instalacji i urządzeń chłodniczych
1.1 Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
1.2 Wymagania ergonomii
1.3 Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w chłodnictwie i klimatyzacji
1.4 Środki gaśnicze – rodzaje, zastosowania
1.5 Instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
1.6 Prawa i obowiązki pracownika dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
1.7 Obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
1.8 Zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
1.9 Charakterystyka czynników chłodniczych, olejów i nośników ciepła stosowanych w instalacjach chłodniczych
1.10 Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka wynikające ze stosowania czynników chłodniczych
1.11 Rodzaje instalacji chłodniczych
1.12 Elementy instalacji chłodniczych i ich funkcje
1.13 Sprężarki chłodnicze
1.14 Wymienniki ciepła
1.15 Aparaty pomocnicze
1.16 Przewody i armatura chłodnicza
1.17 Przyrządy pomiarowe stosowane w chłodnictwie
1.18 Aparatura regulacyjno – zabezpieczająca stosowana w chłodnictwie
1.19 Agregaty chłodnicze
1.20 Materiały stosowane w instalacjach chłodniczych, ich właściwości
1.21 Rodzaje połączeń elementów instalacji chłodniczych
1.22 Zasady wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych
1.23 Narzędzia stosowane do montażu instalacji i urządzeń chłodniczych – rodzaje, zasady użytkowania
1.24 Zasady prowadzenia i montażu przewodów instalacji chłodniczych
1.25 Zasady montażu urządzeń chłodniczych, uzbrojenia oraz aparatury regulacyjno – zabezpieczającej
1.26 Próby szczelności instalacji chłodniczych – rodzaje, zasady wykonywania
1.27 Rodzaje izolacji stosowanych w instalacjach chłodniczych
1.28 Zasady wykonywania izolacji antykorozyjnych, termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwdrganiowych
1.29 Metody napełniania instalacji chłodniczych
1.30 Parametry pracy urządzeń chłodniczych
1.31 Przyrządy do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych
1.32 Zasady uruchomiania instalacji chłodniczych
1.33 Regulacja instalacji chłodniczych
1.34 Rodzaje odbiorów technicznych
1.35 Zasady przeprowadzania odbiorów instalacji chłodniczych
1.36 Kalkulacja kosztów robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych
1.37 Dokumentacja odbioru instalacji chłodniczych
1.38 Dokumentacja instalacji, instrukcje obsługi urządzeń chłodniczych

2. Zasady eksploatacji urządzeń chłodniczych
2.1 Metody zamrażania żywności oraz innych materiałów
2.2 Metody przechowywania żywności oraz innych materiałów z zastosowaniem technik chłodniczych
2.3 Procesy zachodzące w żywności podczas zamrażania, przechowywania i rozmrażania
2.4 Zastosowanie procesów chłodzenia w przemyśle spożywczym
2.5 Rodzaje przeglądów technicznych – ich zakres i terminy wykonywania
2.6 Zasady wykonywania przeglądów urządzeń i instalacji chłodniczych
2.7 Zasady prowadzenia dokumentacji przeglądów
2.8 Metody oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych
2.9 Zasady regulacji parametrów pracy instalacji chłodniczych
2.10 Konserwacja instalacji i urządzeń chłodniczych – rodzaje i zakres
2.11 Zasady wykonywania prac konserwacyjnych
2.12 Materiały stosowane podczas konserwacji instalacji i urządzeń chłodniczych
2.13 Zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych – skutki, sposoby zapobiegania
2.14 Metody odzyskiwania i uzdatniania czynników chłodniczych
2.15 Utylizacja czynników i olejów chłodniczych
2.16 Przepisy dotyczące zasad postępowania z czynnikami chłodniczymi

IV. Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

1. Podstawy budownictwa
1.1 Obiekty budowlane
1.2 Materiały budowlane
1.3 Fundamenty, ściany, stropy
1.4 Dachy
1.5 Okna, drzwi, bramy
1.6 Kanały kominowe
1.7 Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dotyczące obiektów budowlanych
1.8 Hydroizolacje, izolacje termiczne i akustyczne
1.9 Materiały instalacyjne
1.10 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
1.11 Instalacje grzewcze
1.12 Instalacje gazowe
1.13 Instalacje wentylacyjne
1.14 Instalacje elektryczne
1.15 Charakterystyka energetyczna budynku – świadectwo, audyt energetyczny budynku
1.16 Dokumentacja projektowa obiektów budowlanych
1.17 Dokumentacja instalacji budowlanych

2. Montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.1 Instalacje klimatyzacyjne – rodzaje, elementy, funkcje
2.2 Urządzenia chłodnicze stosowane w klimatyzacji
2.3 Wentylatory – budowa, zasada działania oraz charakterystyki techniczne
2.4 Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych – rekuperatory
2.5 Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych
2.6 Chłodzenie swobodne pośrednie i bezpośrednie, freecooling
2.7 Pompy – budowa, działanie, charakterystyki techniczne
2.8 Wymagania dotyczące parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach
2.9 Komfort termiczny, parametry powietrza
2.10 Rodzaje urządzeń klimatyzacyjnych
2.11 Systemy klimatyzacji komfortu
2.12 Systemy klimatyzacji technologicznej
2.13 Urządzenia klimatyzacyjne – rodzaje, budowa i zasada działania
2.14 Chłodnice z układem bezpośredniego odparowania oraz chłodnice wodne
2.15 Sekcje nawilżania, nawilżacze
2.16 Nagrzewnice
2.17 Osuszanie powietrza
2.18 Filtracja powietrza
2.19 Pompy ciepła – funkcja, budowa i działanie
2.20 Dolne źródła pomp ciepła
2.21 Współpraca pompy ciepła z węzłem cieplnym
2.22 Montaż pomp ciepła
2.23 Czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła
2.24 Nośniki ciepła stosowane w pompach ciepła
2.25 Efektywność energetyczna pomp ciepła
2.26 Urządzenia i systemy odnawialnych źródeł energii współpracujące z pompami ciepła
2.27 Przepisy dotyczące stosowania czynników chłodniczych i nośników ciepła
2.28 Sposoby łączenia przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych
2.29 Sposoby mocowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.30 Narzędzia do montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.31 Zasady prowadzenia przewodów instalacji klimatyzacyjnych
2.32 Dokumentacja techniczna instalacji klimatyzacyjnych
2.33 Materiały stosowane do montażu instalacji klimatyzacyjnych
2.34 Narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu instalacji klimatyzacyjnych
2.35 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
2.36 Zasady bezpieczeństwa podczas montażu instalacji klimatyzacyjnych oraz oznakowania miejsc montażu
2.37 Montaż instalacji klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych
2.38 Montaż instalacji klimatyzacyjnych w środkach transportu
2.39 Montaż instalacji chłodniczych w urządzeniach klimatyzacyjnych
2.40 Instalacje w sekcji nawilżania
2.41 Instalacje rurowe współpracujące z pompami ciepła
2.42 Materiały izolacyjne – rodzaje, sposoby mocowania
2.43 Ocena jakości prac montażowych
2.44 Uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacyjnych
2.45 Obmiar instalacji klimatyzacyjnych
2.46 Dokumentacja odbioru instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.47 Kosztorysy, rodzaje i funkcje
2.48 Kalkulacja kosztów robót związanych z montażem instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

3. Eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3.1 Zasady obsługi instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych
3.2 Czynności związane z obsługą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
3.3 Ocena stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
3.4 Przeglądy techniczne urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych – zakres, częstotliwość
3.5 Parametry pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
3.6 Materiały eksploatacyjne
3.7 Filtry powietrza stosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych
3.8 Przyrządy pomiarowe
3.9 Regulacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
3.10 Czynności konserwacyjne
3.11 Czynniki chłodnicze – ich wpływ na środowisko
3.12 Przepisy prawa dotyczące substancji kontrolowanych
3.13 Odzyskiwanie czynników – przepisy, czynności
3.14 Przyczyny i skutki awarii instalacji oraz urządzeń chłodniczych stosowanych w klimatyzacji
3.15 Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
3.16 Zasady utylizacji zużytych części i urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
3.17 Zasady eksploatacji pomp ciepła
3.18 Narzędzia i materiały do naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3.19 Zasady opróżniania instalacji chłodniczych stosowanych w klimatyzacji i pompach ciepła
3.20 Napełnianie instalacji chłodniczych stosowanych w klimatyzacji i pompach ciepła
3.21 Próby szczelności układów chłodniczych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych i pompach ciepła
3.22 Uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej po naprawie
3.23 Naprawa i wymiana izolacji stosowanych w instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych
3.24 Zagrożenia związane z obsługą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
3.25 Zagrożenia związane z obsługą urządzeń chłodniczych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych
3.26 Sposoby eliminacji zagrożeń wynikających z obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
3.27 Dokumentacja eksploatacyjna instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3.28 Kalkulacja kosztów dotycząca eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

V. Pomiary parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

1. Pomiary parametrów elektrycznych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
1.1 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
1.2 Regulaminy obowiązujące w pracowni
1.3 Zagrożenia związane z wykonywaniem pomiarów elektrycznych
1.4 Zagrożenia związane z obsługą urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
1.5 Ochrona przeciwporażeniowa
1.6 Procedury udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
1.7 Organizacja stanowiska pomiarowego
1.8 Schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych oraz elektronicznych
1.9 Połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych
1.10 Dobór metod pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
1.11 Stosowanie przyrządów do pomiaru parametrów układów elektrycznych
1.12 Pomiary natężenia prądów metodą bezpośrednią
1.13 Pomiary napięcia metodą bezpośrednią w obwodach zasilających, jednofazowym i trójfazowym
1.14 Pomiary rezystancji
1.15 Pomiary mocy w układach jednofazowych i trójfazowych
1.16 Pomiary energii elektrycznej
1.17 Pomiary prędkości obrotowej silników
1.18 Opracowywanie wyników pomiarów wielkości elektrycznych
1.19 Analiza stanów sygnałów sterujących wejściowych i wyjściowych sterownika
1.20 Obsługa sterowników stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji

2. Pomiary parametrów nieelektrycznych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
2.1 Zagrożenia związane z wykonywaniem pomiarów parametrów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
2.2 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
2.3 Zasady organizacji stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
2.4 Zasady miernictwa warsztatowego
2.5 Przyrządy do pomiaru wielkości warsztatowych
2.6 Pomiary temperatury i ciśnienia
2.7 Pomiary strumienia objętości i masy płynów
2.8 Pomiary wilgotności powietrza
2.9 Pomiary stężenia roztworów
2.10 Pomiary przewodności cieplnej izolacji
2.11 Analiza wyników pomiarów
2.12 Charakterystyki pomp, wentylatorów, sprężarek chłodniczych
2.13 Pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych
2.14 Ocena jakości pracy urządzeń chłodniczych
2.15 Regulacja zasilania parowników
2.16 Regulacja układów automatyki chłodniczej
2.17 Pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
2.18 Ocena jakości pracy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

VI. Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych

1. Montaż instalacji i urządzeń chłodniczych
1.1 Organizacja stanowiska pracy
1.2 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
1.3 Wymagania ergonomii
1.4 Narzędzia stosowane do montażu instalacji i urządzeń chłodniczych – zasady doboru
1.5 Wykonywanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych
1.6 Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej
1.7 Montaż mechaniczny elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
1.8 Wyznaczanie trasy przewodów instalacji oraz miejsc montażu urządzeń chłodniczych
1.9 Montaż urządzeń chłodniczych, uzbrojenia oraz aparatury regulacyjno – zabezpieczającej
1.10 Montaż układów zasilania, sterowania i zabezpieczeń w instalacjach chłodniczych
1.11 Próby szczelności instalacji chłodniczych – zasady wykonywania
1.12 Dobór materiałów izolacyjnych
1.13 Wykonywanie izolacji antykorozyjnych, termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwdrganiowych
1.14 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem czynników chłodniczych
1.15 Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia związanego ze stosowaniem czynników chłodniczych
1.16 Napełnianie instalacji chłodniczych
1.17 Pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych
1.18 Stosowanie przyrządów do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych
1.19 Uruchomianie instalacji chłodniczych
1.20 Regulacja instalacji chłodniczych
1.21 Obmiary instalacji chłodniczych
1.22 Przygotowywanie instalacji chłodniczych do odbiorów
1.23 Dokumentacja odbioru instalacji chłodniczych

2. Eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2.1 Przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych
2.2 Ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych w czasie eksploatacji
2.3 Pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych
2.4 Zasady obsługi instalacji i urządzeń chłodniczych
2.5 Regulacja pracy instalacji i urządzeń chłodniczych
2.6 Kontrola działania układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w instalacjach chłodniczych
2.7 Organizacja prac związanych z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych
2.8 Analiza przyczyn nieprawidłowości pracy urządzeń i instalacji chłodniczych
2.9 Materiały i narzędzia stosowane podczas naprawy instalacji i urządzeń chłodniczych
2.10 Awarie urządzeń i instalacji chłodniczych
2.11 Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów instalacji i urządzeń chłodniczych
2.12 Próby szczelności instalacji chłodniczych po naprawie
2.13 Czynniki chłodnicze - zagrożenia, zasady postępowania
2.14 Wykonywanie czynności związane z opróżnianiem instalacji chłodniczych
2.15 Napełnianie instalacji chłodniczych po naprawie
2.16 Uruchomienie instalacji chłodniczych po naprawie
2.17 Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych
2.18 Ocena stanu technicznego izolacji stosowanych w instalacjach chłodniczych
2.19 Wymiana uszkodzonych elementów izolacji antykorozyjnych, termicznych przeciwwilgociowych i przeciwdrganiowych
2.20 Parametry pracy urządzeń chłodniczych
2.21 Przyrządy do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych w czasie obsługi i naprawy
2.22 Ocena jakości pracy instalacji chłodniczych po jej naprawie
2.23 Odbiory techniczne instalacji chłodniczych po ich naprawie

VII. Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

1. Wykonywanie montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
1.1 Zagrożenia występujące w środowisku pracy
1.2 Środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
1.3 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
1.4 Organizacja stanowiska pracy
1.5 Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej
1.6 Instrukcje montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
1.7 Materiały i narzędzia stosowane do montażu instalacji klimatyzacyjnych
1.8 Harmonogram prac montażowych
1.9 Wyznaczanie trasy przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.10 Montowanie przewodów i urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych
1.11 Montowanie przewodów i urządzeń klimatyzacyjnych w środkach transportu
1.12 Montowanie instalacji chłodniczych stosowanych w urządzeniach klimatyzacyjnych
1.13 Montowanie instalacji współpracujących z pompami ciepła
1.14 Montowanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, parowych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych
1.15 Wykonywanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
1.16 Wykonywanie izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej
1.17 Wykonywanie obmiarów
1.18 Uruchomianie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

2. Konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.1 Instrukcje obsługi urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
2.2 Wykonywanie czynności obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
2.3 Kontrolowanie stanu technicznego instalacji klimatyzacyjnych
2.4 Obsługa sterowników urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
2.5 Regulacja instalacji urządzeń klimatyzacyjnych
2.6 Konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
2.7 Demontaż instalacji, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła
2.8 Narzędzia i materiały stosowane podczas naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2.9 Usuwanie awarii w instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych
2.10 Wykonywanie prób szczelności instalacji klimatyzacyjnych po naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów
2.11 Uruchomienie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych po naprawie
2.12 Prowadzenie dokumentacji związanej z naprawą instalacji klimatyzacyjnych i pomp ciepła

O Autorze

Mgr inż. Krzysztof Kaiser, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni – specjalność Eksploatacja Instalacji Przemysłowych, absolwent pedagogicznych studiów podyplomowych, specjalista w zakresie eksploatacji szpitalnych instalacji technologicznych, w tym m. in. instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji ciepłowniczych, chłodniczych, energetycznych, gazów medycznych.
Autor i współautor licznych artykułów na łamach branżowej prasy technicznej, a także publikacji i monografii o tematyce technicznej. Wieloletni praktyk związany z branżą klimatyzacyjno-wentylacyjną oraz chłodniczą, popularyzator nauki, obecnie związany z edukacją i oświatą.