Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5382
  • Producent: WNT
  • Autor: Edward Grzywa, Jacek Molenda

  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 2

rok wydania: 2016, wydanie czwarte
ISBN: 978-83-204-3403-3
ilość stron: 380
format: 16,8x24,4 cm
oprawa: twarda

Opis

W tomie 2 omówiono przede wszystkim syntezy:
- metanolu i kwasu octowego
- tlenków etylenu i propylenu oraz glikolu etylenowego
styrenu oraz kumenu i fenolu
- akrylonitrylu, a także chlorku i octanu winylu
- eterów alkilowych

Spis treści

Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Zakres i sposób ujęcia materiału
1.2. Przypomnienie podstawowych pojęć z ogólnej technologii chemicznej
1.3. Wielkość i asortyment produkcji przemysłu podstawowych syntez organicznych

2. Procesy uwodornienia i odwodornienia
2.1. Źródła i metody produkcji wodoru
2.2. Wprowadzenie
2.3. Przemysłowe procesy uwodornienia związków organicznych
2.4. Synteza metanolu z tlenków węgla i wodoru
2.5. Inne procesy uwodornienia tlenku węgla
2.6. Przemysłowe procesy odwodornienia

3. Syntezy z tlenku węgla i związków organicznych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Proces hydroformylowania olefin (synteza okso)
3.3. Procesy karbonylowania

4. Procesy utleniania
4.1. Wprowadzenie
4.2. Katalityczne procesy utleniania w fazie gazowej
4.3. Procesy utleniania w fazie ciekłej

5. Procesy chlorowcowania
5.1. Wprowadzenie
5.2. Procesy chlorowcowania węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych chlorowych
5.3. Produkcja chlorohydryn – półproduktów w syntezach organicznych
5.4. Procesy chlorowania węglowodorów aromatycznych
5.5. Produkcja innych związków chloroorganicznych
5.6. Proces chlorolizy pozostałości chloroorganicznych

6. Procesy alkilowania
6.1. Wprowadzenie
6.2. Proces alkilowania izobutanu olefinami
6.3. Procesy alkilowania węglowodorów aromatycznych
6.4. Wytwarzanie Wytwarzanie MTBE lub ETBE (O-alkilowanie izobutylenu metanolem lub etanolem)
6.5. Niektóre inne przemysłowe procesy alkilowania

7. Procesy hydratacji, dehydratacji, kondensacji i estryfikacji
7.1. Wprowadzenie
7.2. Procesy hydratacji
7.3. Procesy dehydratacji
7.4. Przemysłowe znaczenie procesów estryfikacji

8. Wybrane informacje o produkcji poliolefin
8.1. Wprowadzenie
8.2. Znaczenie i skala produkcji poliolefin
8.3. Rozwój produkcji polietylenu
8.4. Postęp technologiczny w produkcji polipropylenu
8.5. Katalizatory metalocenowe w produkcji poliolefin

9. Zestawienie metod wytwarzania wybranych produktów przemysłu syntez organicznych
9.1. Metody wytwarzania i zastosowania produktów syntez organicznych
9.2. Zasilanie instalacji produkcyjnych mieszaninami węglowodorów
9.3. Perspektywy „chemii i technologii C1”

10. Wybrane informacje o polskim przemyśle
10.1. Baza surowcowa i badawcza polskiego przemysłu syntez organicznych
10.2. Syntezy organiczne realizowane w Polsce

Literatura