Teoria i praktyka iluminacji obiektów

  • Dodaj recenzję:
  • 3584
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Wojciech Żagan, Rafał Krupiński
  • szt.
  • Cena netto: 59,05 zł 62,00 zł

Teoria i praktyka iluminacji obiektów

rok wydania: 2016
ilość stron: 254+6
ISBN: 978-83-7814-550-9
format: 20,5x27,0cm

Opis
"Niewiele jest inżynierskich obszarów działalności naukowej i zawodowej, szczególnie w obrębie elektrotechniki, w których efektem są prace, mające wywoływać wrażenia estetyczne. Taką funkcję spełnia iluminacja obiektów - dziedzina wyrosła z techniki świetlnej, a więc z elektrotechniki - w odniesieniu do obiektów budowlanych: zabytków, pomników, spełnia zatem służebną rolę wobec zagadnień leżących w obszarze zainteresowań architektury, historii sztuki, plastyki. Opis iluminacji obiektów stanowi zatem ogromne wyzwanie..."  W monografii omówiono teoretyczne podstawy iluminacji - kryteria wyboru obiektów, metody i zasady oświetlania, przedstawiono koncepcje tworzenia projektów oraz wybrane przykłady realizacji. Opisano używany sprzęt i przebieg procesu wizualizacji komputerowej. Zamieszczono liczne kolorowe ilustracje.

Spis treści
Przedmowa /  9
Słowniczek podstawowych pojęć / 11
Wstęp / 13
Rozdział 1 Podstawy  teoretyczne  iluminacji obiektów / 17
1.1. Planowanie iluminacji w miastach / 17
1.2. Kryteria wyboru obiektów iluminacji / 19
1.3. Cele iluminacji / 22
1.4. Metody iluminacji / 23
1.5. Metody tworzenia obrazu iluminowanego obiektu  – środki wyrazu używane w iluminacji / 28
1.6. Tok projektowania / 29
1.7. Ilościowe zalecenia wymagań oświetleniowych / 31
1.7.1. Zalecane poziomy luminancji / 31
1.7.2. Użycie światła barwnego w iluminacji  / 35
1.8. Ogólne zasady iluminacji / 40
1.8.1. Zasada spójności obrazu / 41
1.8.2. Zasada uporządkowania obrazu iluminowanego obiektu / 46
1.8.3. Zasada ukrywania widoku opraw oświetleniowych / 48
1.8.4. Zasada wzmacniania efektu okrągłości obiektu / 50
1.8.5. Zasada akcentowania krawędzi ścian prostopadłych / 53
1.8.6. Zasada wzmacniania głębi i wysokości / 54
1.8.7. Zasada jednokierunkowego oświetlania płaszczyzn / 58
1.9. Szczegółowe zasady iluminacji /60
1.9.1. Iluminacja mostów / 60
1.9.2. Iluminacja obiektów sakralnych / 66
1.9.3. Iluminacja zespołów obiektów architektonicznych / 74
1.9.4. Iluminacja nowoczesnych obiektów budowlanych / 78
1.9.5. Iluminacja obiektów  przemysłowych / 86
1.9.6. Iluminacja obiektów przyrody / 88
1.9.7. Iluminacja fasad z kolumnami i podcieniami / 94
1.9.8. Iluminacja pomników / 100
1.10. Zagrożenia wynikające z błędnych rozwiązań iluminacji / 103
Rozdział 2 Omówienie  koncepcji tworzenia  projektów na wybranych przykładach iluminacji obiektów / 107
2.1. Dokumentacja projektowa iluminacji / 107
2.2. Iluminacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej / 110
2.2.1. Położenie gmachu i warunki jego obserwacji / 110
2.2.2. Charakterystyka architektoniczna gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej / 111
2.2.3. Koncepcja iluminacji / 112
2.2.4. Realizacja iluminacji / 112
2.2.5. Następstwa iluminacji gmachu / 114
2.3. Iluminacja kościoła pw. Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka w Warszawie / 117
2.3.1. Architektura obiektu / 117
2.3.2. Koncepcja iluminacji / 118
2.3.3. Projekt iluminacji / 119
2.3.4. Ocena iluminacji kościoła / 122
2.4. Iluminacja kościoła garnizonowego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie / 123
2.4.1. Opis architektury, lokalizacji i warunków obserwacji obiektu / 123
2.4.2. Koncepcja iluminacji / 125
2.4.3. Prezentacja obrazu symulacyjnego projektu iluminacji / 127
2.4.4. Specyfikacja sprzętu iluminacyjnego / 130
2.5. Iluminacja ratusza w Jaworze / 130
2.5.1. Opis architektury i warunków obserwacji obiektu / 130
2.5.2. Koncepcja iluminacji / 131
2.5.3. Komputerowa symulacja projektu iluminacj / 133
2.6. Iluminacja kamienicy przy ul. Lubicz/Radziwiłłowskiej w Krakowie / 136
2.6.1. Koncepcja iluminacji kamienicy / 137
2.6.2. Rozmieszczenie linii świetlnych i ocena efektów ilościowych / 138
2.7. Iluminacja poznańskiego „Okrąglaka” / 139
2.7.1. Opis architektury, położenia i warunków oglądalności / 139
2.7.2. Koncepcja iluminacji  / 140
2.8. Iluminacja gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowe / 143
2.8.1. Prezentacja obiektu i warunków jego obserwacji  / 143
2.8.2. Koncepcja iluminacji / 144
2.8.3. Wizualizacja komputerowa projektu / 145
2.8.4. Obliczony rozkład iluminancji / 145
2.8.5. Rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego / 145
2.8.6. Zestawienie użytego do iluminacji sprzętu oświetleniowego / 147
2.8.7. Ilustracja powykonawcza iluminacji gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej  / 147
Rozdział 3 Sprzęt oświetleniowy stosowany w iluminacji obiektów / 149
3.1. Podstawy geometryczne i fotometryczne konstrukcji iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego / 149
3.1.1. Skupianie wiązki świetlnej  –  reflektory / 151
3.1.2. Rozpraszanie wiązki świetlnej w iluminacji  –  naświetlacze / 155
3.2. Charakterystyki fotometryczne reflektorów i naświetlaczy iluminacyjnych / 158
3.2.1. Użyteczne parametry reflektorów i naświetlaczy / 165
3.2.2. Szczegółowe dane fotometryczne reflektorów i naświetlaczy  / 168
3.3. Charakterystyczne rozwiązania konstrukcyjne iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego / 170
3.3.1. Reflektory obrotowo-symetryczne / 171
3.3.2. Reflektory z poprzecznie położonym źródłem światła / 172
3.3.3. Reflektory z pryzmatycznymi kloszami / 174
3.3.4. Naświetlacze symetryczne / 175
3.3.5. Naświetlacze asymetryczne / 176
3.3.6. Naświetlacze dwustronne / 178
3.3.7. Naświetlacze liniowe / 179
3.3.8. Reflektory z regulowaną bryłą fotometryczną / 180
3.4. Związek bryły fotometrycznej, wycelowania i pozycji reflektora z kształtem plamy świetlnej / 182
3.4.1. Plama świetlna pochodząca od obrotowo-symetrycznego reflektora / 183
3.4.2. Plama świetlna pochodząca od obrotowo-symetrycznego reflektora z pryzmatyczną szybą rozpraszającą / 184
3.4.3. Plama świetlna pochodząca od symetrycznego naświetlacza / 189
3.4.4. Plama świetlna  pochodząca od asymetrycznego naświetlacza / 194
3.4.5. Plama świetlna pochodząca od naświetlacza dwustronnego / 197
3.4.6. Plama świetlna pochodząca od linii świetlnych / 198
3.5. Źródła światła używane w iluminacji / 200
3.6. Klasy bezpieczeństwa elektrycznego reflektorów i naświetlaczy, szczelności i wytrzymałości na uderzenia / 206
3.6.1. Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym / 206
3.6.2. Zabezpieczenie przed przedostawaniem się ciał stałych i wilgoci (klasyfikacja IP) / 207
3.6.3. Wytrzymałość na uderzenia  / 208
3.6.4. Zabezpieczenie przed zapaleniem / 208
Rozdział 4 Wizualizacje komputerowe iluminacji obiektów /  209
4.1. Wprowadzenie do problematyki symulacji komputerowej i wizualizacji oświetlenia  / 209
4.1.1. Wizualizacje w przestrzeni dwuwymiarowej (2D) / 211
4.1.2. Wizualizacje trójwymiarowe (3D) /213
4.1.3. Wizualizacje fotorealistyczne / 215
4.2. Przebieg procesu wizualizacji / 216
4.2.1. Modelowanie geometrii obiektu iluminacji / 217
4.2.2. Definiowanie właściwości refleksyjno-transmisyjnych powierzchni / 224
4.2.3. Tworzenie wirtualnej sceny oświetleniowej /227
4.2.4. Obliczenia oświetleniowe –rendering   / 229
4.2.5. Adaptacja renderingu do wieczornej/nocnej fotografi i obiektu / 231
4.3.  Algorytmy wizualizacji oświetlenia  / 234
4.3.1. Obliczenie oświetlenia bezpośredniego obiektów w wizualizacji iluminacji / 235
4.3.2.  Algorytm obliczania doświetlającego efektu odbić wielokrotnych (oświetlenie pośrednie)  / 238
4.3.3. Algorytmy obliczeń kolorymetrycznych / 239
4.4. Dokładność i użyteczność wizualizacji komputerowej oświetlenia / 241
Literatura / 253