Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5414
  • Producent: Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie
  • Autor: Bogusław Szewczyk

  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł

Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej

rok wydania: 1999, wydanie pierwsze
ISBN: 83-909273-3-0
ilość stron: 204
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W poradniku opisano działanie urządzeń służących do odzyskiwania ciepła w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz podano liczne przykłady zrealizowanych termomodernizacji instalacji: centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz technologicznych w istniejących budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej. Bardzo przydatne w praktyce instalacyjnej mogą być podane w poradniku oryginalne wzory, służące do określania rocznego zużycia ciepła do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Poradnik przeznaczony jest dla inwestorów, użytkowników i projektantów modernizujących oraz projektujących instalacje.

Spis treści

1. Wstęp

2. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty odzyskiwania ciepła
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Obliczanie prostego czasu zwrotu zakładów na instalację odzyskiwania ciepła
2.3. Obliczanie zdyskontowanej wartości netto NPV
2.4. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu kapitału IRR
2.5. Ekologiczne aspekty odzyskiwania ciepła

3. Urządzenia do odzyskiwania i wykorzystania ciepła
3.1. Wymiennik obrotowy
3.1.1. Opis wymiennika i zasada jego działania
3.1.2. Zapobieganie powstawaniu lodu na powierzchni wymiennika
3.1.3. Przykład doboru wymiennika obrotowego
3.2. Wymiennik krzyżowy
3.2.1. Zasada działania
3.2.2. Przykład doboru wymiennika krzyżowego
3.3. Zestaw wymienników z czynnikiem pośredniczącym
3.3.1. Zasada działania
3.3.2. Dobór zestawu wymienników z czynnikiem pośredniczącym
3.4. Ocena skutków zastosowania wymienników ciepła w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3.5. Wymiennik płaszczowo-rurowy
3.6. Wymiennik płytowy
3.7. Wymiennik do odzyskiwania ciepła ze spalin

4. Termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w zakładzie montażu maszyn budowlanych
4.1. Opis istniejących instalacji
4.2. Termomodernizacja instalacji c.o. w hali nr 1
4.3. Termomodernizacja instalacji wentylacji w hali nr 1
4.3.1. Dobór wymiennika obrotowego
4.3.2. Przystosowanie charakterystyki nagrzewnicy
4.3.3. Przystosowanie charakterystyki wentylatorów
4.3.4. Opis przebudowanej instalacji
4.4. Korzyści uzyskane w wyniku termomodernizacji instalacji c.o. i wentylacji
4.5. Termomodernizacja instalacji wentylacji malarni w hali nr 2
4.5.1. Cel i zakres termomodernizacji
4.5.2. Dobór wymiennika
4.5.3. Zmiana charakterystyki nagrzewnicy
4.5.4. Przystosowanie charakterystyk wentylatorów
4.5.5. Filtracja powietrza przed wymiennikiem
4.5.6. Korzyści uzyskane w wyniku termomodernizacji instalacji wentylacji malarni
4.6. Termomodernizacja instalacji c.o. malarni w hali nr 2 4.6.1. Korzyści uzyskane w wyniku termomodernizacji instalacji c.o.

5. Termomodernizacja instalacji c.o. i wentylacji w wytwórni konstrukcji stalowych
5.1. Stan istniejący
5.2. Termomodernizacja instalacji c.o. hali WKS
5.3. Termomodernizacja instalacji wentylacji hali WKS
5.3.1. Opis przyjętych rozwiązań
5.3.2. Termomodernizacja instalacji wentylacji - etap I
5.3.2.1. Przystosowanie charakterystyki wentylatorów
5.3.2.2. Przystosowanie charakterystyk nagrzewnic
5.3.2.3. Korzyści uzyskane w wyniku I-ego etapu termomodernizacji instalacji
5.3.2.4. Podsumowanie i wnioski
5.3.3. Termomodernizacja instalacji wentylacji - etap II
5.3.3.1. Dobór wymienników
5.3.3.2. Ustalenie oporów przepływu i średnic rurociągów instalacji obiegowej glikolu
5.3.3.3. Przystosowanie charakterystyk wentylatorów
5.3.3.4. Przystosowanie charakterystyk nagrzewnic
5.3.3.5. Korzyści uzyskane w wyniku II-ego etapu termomodernizacji instalacji
5.3.3.6. Podsumowanie i wnioski

6. Termomodernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji w hotelu
6.1. Termomodernizacja instalacji klimatyzacji o dużej mocy
6.1.1. Zabezpieczenie wymiennika przed oblodzeniem
6.1.2. Dobór urządzeń do odzyskiwania ciepła i zimna
6.1.3. Moc cieplna zamówiona i zainstalowana moc chłodnicza
6.1.4. Zużycie ciepła do ogrzewania powietrza
6.1.5. Zużycie zimna do chłodzenia i osuszania powietrza
6.1.6. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji nawiewnej
6.1.7. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji wywiewnej
6.1.8. Przystosowanie charakterystyk nagrzewnic
6.1.9. Ocena efektywności termomodernizacji
6.1.10. Podsumowanie
6.2. Termomodernizacja instalacji klimatyzacji o małej mocy
6.2.1. Opis proponowanej termomodernizacji
6.2.2. Korzyści możliwe do uzyskania w wyniku termomodernizacji
6.3. Termomodernizacja instalacji wentylacji kuchni
6.3.1. Stan istniejący
6.3.2. Opis zmodernizowanej instalacji
6.3.3. Dobór urządzeń do odzyskiwania ciepła i zimna
6.3.4. Stosowanie obejścia (bypassu)
6.3.5. Dobór nagrzewnicy
6.3.6. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji nawiewnej
6.3.7. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji wywiewnej
6.3.8. Zużycie ciepła do podgrzewania powietrza
6.3.9. Zużycie zimna do ochłodzenia i osuszania powietrza
6.3.10. Ocena efektywności modernizacji instalacji
6.3.11. Podsumowanie
6.4. Termomodernizacja instalacji wentylacji pralni
6.4.1. Stan istniejący
6.4.2. Opis modernizacji instalacji
6.4.3. Korzyści możliwe do uzyskania w wyniku termomodernizacji
6.5. Termomodernizacja instalacji wentylacji suszarni bielizny
6.5.1. Stan istniejący
6.5.2. Opis modernizacji instalacji
6.5.3. Korzyści możliwe do uzyskania w wyniku termomodernizacji
6.6. Zbiorcze wnioski dotyczące termomodernizacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w hotelu

7.Termomodernizacja instalacji zasilania w ciepło central klimatyzacyjnych
7.1. Stan istniejący
7.2. Opis zmian w instalacji zasilania w ciepło
7.3. Wielkość strumienia objętości powietrza recyrkulacyjnego
7.4. Oszczędność ciepła w wyniku termomodernizacji
7.5. Korzyści uzyskane w wyniku termomodernizacji

8. Modernizacja instalacji do chłodzenia urządzeń w celu wykorzystania odzyskanego ciepła do ogrzewania wody technologicznej
8.1. Wprowadzenie
8.2. Opis modernizacji instalacji
8.3. Dobór urządzeń
8.4. Korzyści uzyskane w wyniku modernizacji

9. Instalacja do odzyskiwania ciepła z gorącego powietrza i podgrzewania wody technologicznej
9.1. Wprowadzenie
9.2. Opis modernizacji instalacji
9.3. Dobór wymiennika ciepła
9.4. Przystosowanie charakterystyki wentylatora
9.5. Dobór naczynia wzbiorczego
9.6. Korzyści uzyskane w wyniku modernizacji

10. Instalacja do odzyskiwania ciepła spalin i podgrzewania wody w zakładowej sieci ciepłowniczej
10.1. Wprowadzenie
10.2. Opis modernizacji instalacji
10.3. Minimalna dopuszczalna temperatura spalin
10.4. Dobór urządzeń
10.4.1. Dobór wymienników ciepła
10.4.2. Dobór średnic przewodów sieci ciepłowniczej
10.4.3. Dobór pomp
10.4.4. Dobór naczyń wzbiorczych
10.5. Korzyści uzyskane w wyniku modernizacji

11. Termomodernizacja instalacji wentylacji kina
11.1. Stan istniejący
11.2. Etapy modernizowania instalacji
11.2.1. Pierwszy etap modernizacji instalacji
11.2.1.1. Stosowanie recyrkulacji powietrza
11.2.1.2. Dobór urządzeń
11.2.1.3. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji nawiewnej
11.2.1.4. Przystosowanie charakterystyki wentylatora instalacji wywiewnej
11.2.1.5. Przystosowanie instalacji zasilania w ciepło
11.2.1.6. Opis działania automatyki
11.2.1.7. Korzyści uzyskane w wyniku termomodernizacji instalacji wentylacji etap I

Wykaz piśmiennictwa