Tynkarz

  • Dodaj recenzję:
  • 2210
  • Producent: Kabe
  • Autor: Anna Kaczkowska
  • szt.
  • Cena netto: 23,81 zł 27,30 zł 25,00 zł

Tynkarz

rok wydania: 2020, wydanie drugie
ISBN: 978-83-65382-57-3
ilość stron: 117
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zebrano w sposób zwięzły wiadomości niezbędne w nauce zawodu tynkarza. Książka adresowana jest do osób dorosłych, uczestników odpowiednich kursów, a także do osób chcących samodzielnie zdobyć niezbędne kwalifikacje do wykonywania robót tynkarskich.

Spis treści

1. Wstęp

2. Zarys budownictwa ogólnego
2.1. Ustroje nośne i nienośne w budynku

3. Tynki-charakterystyka, podział

4. Materiały do produkcji zapraw
4.1. Charakterystyka zapraw budowlanych
4.2. Spoiwa do zapraw
4.3. Kruszywa do zapraw
4.4. Woda oraz dodatki do zapraw
4.5. Właściwości zaprawy świeżej i stwardniałej

5. Narzędzia i sprzęt tynkarski

6. Roboty pomocnicze w tynkarstwie
6.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich
6.2. Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich
6.3. Rusztowania do wewnętrznych robót tynkarskich

7. Przygotowanie podłoża pod tynk

8. Tynki tradycyjne i sposób ich wykonania
8.1. Wyznaczanie lica tynku
8.2. Technologia wykonania obrzutki, narzutu i gładzi
8.2.1. Obrzutka (szpryc)
8.2.2. Narzut
8.2.3. Gładzie i szpachle
8.3. Rodzaje zapraw tynkarskich, ich charakterystyka i zakres stosowania
8.4. Odmiany tynków zwykłych i ich zastosowanie
8.4.1. Tynki surowe (zwane również rapówkami)
8.4.2. Tynki pospolite
8.4.3. Tynki doborowe kategorii IV i IVf

9. Tynki cienkowarstwowe

10. Tynki ciepłochronne

11. Tynki ciągnione

12. Suche tynki

13. Tynki renowacyjne

14. Siding

15. Tynki wykonywane za pomocą agregatów tynkarskich

16. Optymalne warunki wykonywania tynków
16.1. Przyczyny pękania tynków

17. Rysunek zawodowy tynkarza
17.1. Podstawy dokumentacji budowlanej i oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
17.2. Czytanie dokumentacji rysunkowej

18. Obmiar robót tynkarskich

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkarskich

20. Bhp podczas robót tynkarskich, typowe zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy

Literatura