Uchwały właścicieli lokali Studium prawne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3589
  • Producent: C.H. Beck
  • Autor: Aleksandra Sikorska-Lewandowska

  • szt.
  • Cena netto: 113,33 zł 119,00 zł

Uchwały właścicieli lokali Studium prawne

rok wydania: 2017
ilość stron: 304
ISBN:     978-83-255-9684-2
format: 14x20 cm
oprawa: miękka

Opis
Publikacja Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne to pierwsza w literaturze polskiej kompleksowa monografia obejmująca prawne aspekty podejmowania, wykonywania oraz zaskarżania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

Zawiera wiele rozważań natury teoretycznoprawnej, rys historyczny oraz prezentacje zwłaszcza praktycznych aspektów omawianej materii z uwzględnieniem analizy prawnoporównawczej reprezentatywnych obcych systemów prawnych.

Autorka rozważa teoretyczne zagadnienia dotyczące charakteru prawnego uchwał właścicieli lokali, ich kwalifikacji w prawie cywilnym oraz bada normatywne przesłanki prawidłowości podjęcia uchwał wynikające zwłaszcza z przepisów ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego.

Na szczególną uwagę zasługuje pogłębiona analiza jurydyczna występujących w praktyce poszczególnych typów wadliwości uchwał.

Gruntownej analizie poddane zostały przesłanki oraz tryb zaskarżania uchwały powództwem, wraz ze skutkami prawomocnego wyroku, w szczególności w płaszczyźnie temporalnej.

W monografii sformułowane zostały liczne wnioski w przedmiocie kierunków prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów oraz postulaty de lege ferenda w odniesieniu do wymaganych potrzebami praktyki zmian stanu prawnego.