Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

  • Dodaj recenzję:
  • 4784
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Paweł Ciężkowski, Jan Maciejewski, Adam Zawadzki
  • szt.
  • Cena netto: 32,38 zł 34,00 zł

Układy hydrauliczne w maszynach roboczych

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-237-9
ilość stron: 130
format: B5

Opis

W podręczniku przedstawiono informacje na temat układów hydraulicznych hydrokinetycznych i hydrostatycznych. Omówiono podstawowe elementy układów hydraulicznych stosowane w maszynach roboczych, a w szczególności: pompy i silniki hydrauliczne, cylindry, zawory, rozdzielacze i akumulatory. Opisano obiegi oleju w układach otwartych i zamkniętych oraz układy o stałej mocy, wydajności i układy typu „Load Sensing”. Przedstawiono podstawowe zabezpieczenia stosowane w układach hydrostatycznych maszyn roboczych. Podano przykłady układów hydraulicznych, w których współpracuje kilka członów napędu hydraulicznego (pomp, silników, cylindrów hydraulicznych), a także przykłady synchronizacji ruchu cylindrów hydraulicznych. W publikacji omówiono ogólne zasady sterowania i regulacji w układach hydraulicznych, a na przykładach przedstawiono różne systemy sterowania, omawiając jednocześnie elementy sterujące w układach hydraulicznych oraz układy ich połączeń w napędach hydraulicznych.

Spis treści

Przedmowa / 7
Wykaz najważniejszych oznaczeń / 9

1. Podstawowe elementy układów hydraulicznych / 11
1.1. Wiadomości ogólne / 11
1.2. Pompy i silniki hydrauliczne / 17
1.2.1. Pojęcia podstawowe dotyczące pomp hydraulicznych / 17
1.2.2. Rodzaje i budowa pomp wyporowych / 25
1.2.3. Pojęcia podstawowe dotyczące silników wyporowych / 28
1.2.4. Rodzaje i budowa silników wyporowych / 31
1.3. Cylindry hydrauliczne / 31
1.3.1. Pojęcia podstawowe dotyczące cylindrów hydraulicznych / 31
1.3.2. Rodzaje i budowa cylindrów hydraulicznych 35
1.4. Zawory hydrauliczne / 37
1.5. Rozdzielacze hydrauliczne / 39
1.6. Joystick, sposoby sterowania osprzętem roboczym / 42
1.7. Akumulatory hydrauliczne / 44
1.7.1. Pojęcia podstawowe dotyczące akumulatorów hydraulicznych / 44
1.7.2. Rodzaje i budowa akumulatorów hydraulicznych / 46
1.8. Filtry oleju / 47
1.9. Chłodnice oleju / 48
1.10. Szybkozłącza hydrauliczne / 48
1.11. Przewody hydrauliczne / 49
1.12. Zbiornik oleju / 51

2. Przegląd podstawowych układów napędowych hydraulicznych / 53
2.1. Wiadomości ogólne / 53
2.2. Napęd hydrokinetyczny / 55
2.3. Napęd hydrostatyczny / 59
2.3.1. Podwozie kołowe / 61
2.3.2. Podwozie gąsienicowe / 64
2.3.3. Zestawy gąsienicowe / 65
2.3.4. Maszyny drogowo-szynowe / 65
2.4. Układy sterowania stosowane w maszynach roboczych / 66
2.5. Układy skrętu pojazdów kołowych / 68
2.6. Mechanizm obrotu nadwozia koparki / 70
2.7. Inne układy jazdy – napęd hybrydowy / 71
3. Budowa układów hydrostatycznych w maszynach roboczych / 74
3.1. Wiadomości ogólne / 74
3.2. Obieg hydrauliczny otwarty / 79
3.3. Obieg hydrauliczny zamknięty / 81
3.4. Układ stałej mocy / 81
3.5. Systemy sterowania jedną pompą / 83

4. Układy współpracy cylindrów hydraulicznych z osprzętem roboczym / 87
4.1. Wiadomości ogólne. Układy kinematyczne stosowane w osprzętach maszyn roboczych / 87
4.2. Elementarny mechanizm korbowy / 90
4.3. Układ dźwigniowy / 98
4.3.1. Wstęp / 98
4.3.2. Określenie zależności geometrycznych dla mechanizmu dźwigniowego / 99
4.3.3. Wyznaczenie kąta γ w funkcji długości siłownika l / 100
4.3.4. Wyznaczenie prędkości obrotowej łyżki w3 w funkcji długości siłownika / 101
4.3.5. Wyznaczenie sił i momentów sił w mechanizmie dźwigniowym / 103

5. Wybrane układy sterowania osprzętem maszyn roboczych / 105
5.1. Wiadomości ogólne / 105
5.2. Układ sterowania osprzętem roboczym ładowarki z funkcją łyżki pływającej / 105
5.3. Układ hydrauliczny do napędu wentylatora ze zmiennym kierunkiem obrotów / 110
5.4. Hydrauliczne sterowanie silnikiem diesla DHC / 111
5.5. Zabezpieczenie przewodu hydraulicznego przed skokami ciśnienia wywołanymi nagłym uderzeniem siłownika w przeszkodę / 111

6. Obsługa układu hydrostatycznego / 112
6.1. Wiadomości ogólne / 112
6.2. Rozładowanie układu hydrostatycznego 112
6.3. Odpowietrzanie układu hydrostatycznego / 113
6.4. Oleje stosowane w układach hydraulicznych maszyn / 113
6.5. Wymiana przewodów hydraulicznych / 118
6.6. Obsługa układów hydraulicznych / 119
6.7. Przykłady uszkodzeń pomp hydraulicznych / 121
Podsumowanie / 123
Literatura / 124