Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

  • Dodaj recenzję:
  • 3497
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Helena Kisilowska, Joanna Smarż
  • szt.
  • Cena netto: 128,57 zł 135,00 zł

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 348
ISBN:    978-83-8107-258-8
format: 15,3x21,3 cm
oprawa: twarda

Opis
Prezentowany komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

W publikacji przedstawiono m.in.:
- zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz udostępniania ich na rynku krajowym,
- obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym,
- zasady i przebieg kontroli oraz postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, a także uprawnienia i obowiązki organów właściwych w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w tym obszarze,
- przepisy karne penalizujące utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych oraz zagadnienie kar pieniężnych przewidzianych za niestosowanie przepisów ustawy.


Przytaczane poglądy doktryny i orzecznictwa umożliwiają szersze spojrzenie na kwestie stosowania i kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu oraz udostępnianych na rynku krajowym.