Użytkowanie agregatów uprawowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4985
  • Producent: Kabe
  • Autor: Ryszard Tuchliński

  • szt.
  • Cena netto: 43,81 zł 46,00 zł

Użytkowanie agregatów uprawowych

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-65382-93-1
ilość stron: 229
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zawarto wiadomości dotyczące budowy i użytkowania zestawów maszyn uprawowych najpowszechniej stosowanych we współczesnym rolnictwie. Adresatami tej książki są przede wszystkim nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych szkół zawodowych I i II stopnia, a także nauczyciele i słuchacze kursów i innych form kształcenia pozaszkolengo oraz osoby zajmujące się eksploatacją agregatów uprawowych. Zdjęcia i rysunki autora.

Spis treści

Wstęp

1. Podstawowe nazewnictwo dotyczące maszyn uprawowych

2. Agregaty płużne - pługi obracalne
2.1. Technika wykonywania orki pługiem obracalnym
2.2. Budowa pługa obracalnego zawieszanego
2.2.1. Wspornik zawieszenia i obrotnica
2.2.2. Połączenie ramy z belką obrotową - równoległobok regulacyjny
2.2.3. Budowa korpusu płużnego i jego elementów
2.2.4. Osprzęt pomocniczy - kroje tarczowe
2.2.5. Osprzęt pomocniczy - kroje nożowe i listwowe
2.2.6. Osprzęt pomocniczy - przedpłużek
2.3. Zabezpieczenie elementów roboczych pługów i maszyn uprawowych przed zniszczeniem wskutek zakamienienia gleby
2.3.1. Zabezpieczenia resorowe
2.3.2. Zabezpieczenia sprężynowe
2.3.3. Zabezpieczenia hydrauliczne
2.3.4. Zabezpieczenia śrubowe - zrywalne
2.4. Przygotowanie agregatu z pługiem obracalnym do pracy - ustawienia i regulacje
2.4.1. Dobór obciążników przednich ciągnika
2.4.2. Przygotowanie ciągnika do agregatowania z pługiem obracalnym
2.4.3. Podłączenie pługa obracalnego zawieszanego do ciągnika
2.4.4. Regulacja położenia punktu ciągu i szerokości roboczej pługa
2.4.5. Regulacja szerokości pierwszej skiby
2.4.6. Regulacja głębokości orki w pługu obracalnym zawieszanym
2.4.7. Regulacja pochylenia pługa - poziomowanie podłużne i poprzeczne
2.5. Charakterystyka pługa obracalnego półzawieszanego
2.5.1. Podstawowe elementy pługa półzawieszanego
2.5.2. Regulacje pługa półzawieszanego obracalnego
2.5.3. Płynna regulacja szerokości orki - system VARIO

3. Agregaty wieloczynnościowe
3.1. Agregaty orkowe
3.2. Agregaty uprawowe bezorkowe
3.2.1. Grubery
3.2.2. Przygotowanie grubera do pracy - regulacje
3.2.3. Agregaty uprawowe na bazie brony talerzowej
3.2.4. Regulacje agregatu uprawowego na bazie brony talerzowej
3.3. Agregaty uprawowo-siewne
3.3.1. Charakterystyka agregatu uprawowo-siewnego z siewnikiem pneumatycznym
3.3.2. Charakterystyka części uprawowej
3.3.3. Charakterystyka pneumatycznej części siewnej
3.3.4. Agregaty uprawowo-siewne zawieszane - część uprawowa
3.3.5. Charakterystyka siewnika z mechanicznym zespołem wysiewającym
3.3.6. Agregat uprawowo-siewny zawieszany - część siewna
3.4. Kalibracja siewnika agregatu uprawowo-siewnego - próba kręcona
3.4.1. Próba kręcona - obliczeniowe wyznaczanie dawki rzeczywistej
3.4.2. Próba kręcona - ustalanie dawki rzeczywistej na podstawie tabel wysiewu
3.4.3. Próba kręcona - układy elektrycznej regulacji wysiewu
3.5. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych dla agregatów uprawowo-siewnych
3.5.1. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych przy pomocy znaczników
3.5.2. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych agregatu przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej
3.5.3. Wyznaczanie pasów przejazdów roboczych i sterowanie jazdą agregatu przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej
3.5.4. Ścieżki technologiczne i metody ich wyznaczania

4. Wybrane wiadomości o agregatach do uprawy pasowej STRIP-TILL
4.1. Ogólna charakterysryka uprawy pasowej STRIP-TILL
4.2. Ogólna charakterystyka agregatu do uprawy STRIP-TILL

5. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatów uprawowych
5.1. Wymogi prawne dotyczące uprawnień wymaganych do obsługi agregatów rolniczych
5.2. Szkolenia z zakresu nabywania umiejętności z zakresu obsługi agtegatu
5.3. Bezpieczna eksploatacja agregatów uprawowych
5.4. Instrukcja obsługi a egzamin praktyczny

Materiały źródłowe