Vademecum górnicze. Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5023
  • Producent: Karbon

  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Vademecum górnicze. Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-93475-56-8
ilość stron: 140
format: A5
oprawa: miękka

Spis treści

Wiedza ogólna
I Podstawowe wiadomości z geologii
II. Dokument bezpieczeństwa
III. Ryzyko zawodowe
IV. Podstawowe definicje obowiązujące w ruchu podziemnych zakładów górniczych
V. Zagrożenia naturalne w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
VI. Metanometria automatyczna przodek kombajnowy oraz ściana przewietrzana na „u".
VII. Zasady prowadzenia robót w przypadku uszkodzenia metanometrii automatycznej
VIII. Pomiary i dokumentowanie pomiarów metanu - treść rozporządzenia.
IX. Szczegółowe zasady wykonywania i dokumentowania pomiarów metanu określone w instrukcjach kopalnianych
X. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia stężenia metanu w powietrzu oraz nad obudową
XI. Klasyfikacja pomieszczeń ze względu na zagrożenie metanowe.
XII. Urabianie kombajnami zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia
XIII. Charakterystyka powietrza kopalnianego
XIV. Przewietrzanie za pomocą lutniociągów, pomocniczymi urządzeniami wentylacyjnymi lub przez dyfuzję
XV. Dopuszczalne prędkości powietrza Xvi. Sposoby ochrony przed wybuchem pyłu węglowego
XVII. Sygnały obowiązujące podczas kontaktu załogi z zastępem ratowniczym
XVIII. Zasady postępowania w przypadku zauważenia pożaru na dole.
XIX. Pojęcie pożaru podziemnego - podział pożarów podziemnych.
XX. Pierwszy etap akcji ratowniczej do czasu przybycia krzg - obowiązki dyspozytora ruchu.
XXI. Obowiązki kierownika akcji ratowniczej pod ziemią.
XXII. Obowiązki kierownika bazy ratowniczej.
XXIII. Baza ratownicza
XXIV. Rozmieszczenie gaśnic dla wyrobisk, pomieszczeń, obiektów, maszyn i urządzeń
XXV. Rozmieszczenie zaworów hydrantowych 1 szafek
XXVI. Podstawowe dane o rurociągach stosowanych na ruchu
XXVII. Objaśnienie znaków stosowanych na mapach górniczych
XXVIII. Aparaty ucieczkowe - dane techniczne oraz zasady przeprowadzanie kontroli aparatu
XXIX. Pierwsza pomoc przedmedyczna
XXX. Transport ręczny
XXXI. Kombajny chodnikowe
XXXII. Spągoładowarki
XXXIII. Zasady prowadzenia robót na wysokości
XXXIV Pneumatyczne urządzenia małej mechanizacji
XXXV Hydrauliczne urządzenia małej mechanizacji
XXXVI. Pompy zatapialne typu p

Roboty strzałowe
I. Podział środków strzałowych
II. Warunki prowadzenia robót strzałowych
III. Przybitka:
IV. Czynności przed przystąpieniem do ładowania środków strzałowych
V. Czynności przed przystąpieniem do odpalania ładunków materiałów wybuchowych
VI. Nieodpalenie wszystkich ładunków materiałów wybuchowych
VII. Linia strzałowa elektryczna
VII. Roboty strzałowe z użyciem zapalników elektrycznych
IX. Niewypał
X. Miejsca schronienia osób i stanowiska odpalania ładunków materiałów wybuchowych
XI. Likwidacja niewypału w otworze strzałowym zwykłym
XII. Osoby posiadające dostęp do składu materiałów wybuchowych
XIII. Procedura przy wydawaniu środków strzałowych
XIV. Wystawienie zapotrzebowania na środki strzałowe
XV Przewożenie środków strzałowych pociągiem w podziemnych wyrobiskach górniczych
XVI. Wzór na przekazanie środków strzałowych pomiędzy zmianami

Transport kopalniany
I. Podstawowe dane techniczne, kryteria zużycia oraz zakres przeglądów stosowanych przenośników zgrzebłowych ciężkich:
II. Podstawowe dane techniczne, kryteria zużycia oraz zakres przeglądów stosowanych przenośników zgrzebłowych lekkich
III. Zespół podajników taśmowych PDT-BOA 800
IV. Podstawowe dane techniczne, kryteria zużycia taśmy oraz zakres przeglądów stosowanych przenośników taśmowych
V Gabaryty ruchowe - odstawa urobku
VI. Podstawowe dane techniczne, kryteria zużycia oraz zakres przeglądów stosowanych kolejek spągowych
VII. Podstawowe dane techniczne, kryteria zużycia oraz zakres przeglądów stosowanych kolejek szynowych podwieszanych spalinowych - KSPS
VIII. Podstawowe dane techniczne oraz zakres przeglądów stosowanych kołowrotów elektrycznych
IX. Podstawowe dane techniczne oraz zakres przeglądów stosowanego kołowrotu hydraulicznego - kbh-5/tm
X. Podstawowe dane techniczne oraz zakres przeglądów stosowanego kołowrotu hydraulicznego - VT.KLH-2/220
XI. Parametry techniczne jednostek transportowych i lokomotyw stosowanych w przewozie dołowym
XII. Sygnały obowiązujące podczas transportu
XIII. Znaki kolejowe
XIV. Gabaryty ruchowe - transport
XV Zapychaki torowe oraz kolejki przetokowe

Obudowa
I. Obudowa łukowa podatna oraz jej akcesoria
II. Sekcje obudowy zmechanizowanej