Vademecum Zarządcy Nieruchomości 2023 Wzory dokumentów, pism, umów i wniosków z komentarzem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5072
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Michał Substyk

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 99,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 132,38 zł 139,00 zł

Vademecum Zarządcy Nieruchomości 2023
Wzory dokumentów, pism, umów i wniosków z komentarzem

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-8344-044-6
format: A4
ilość stron: 208
oprawa: miękka

Opis

Czytelnik znajdzie zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, jak i wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej.

Przedstawiamy nie tylko gotowe wzory, ale i komentarze pozwalające dostosować je do konkretnej sytuacji.

 

Spis treści

Dokumenty
Zawiadomienie o zebraniu właścicieli / 6
Protokół zebrania właścicieli lokali / 9
Lista do głosowania / 12
Karta do głosowania / 16
Lista obecności / 18
Pełnomocnictwa we wspólnocie mieszkaniowej / 20
Sprawozdanie roczne / 25
Protokół przejęcia zarządu nieruchomością wspólną / 33

Uchwały
Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej / 38
Regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej / 40
Uchwała w sprawie regulaminu pracy zarządu / 41
Regulamin zebrania właścicieli lokali / 43
Regulamin porządku domowego / 45
Regulamin rozliczania mediów / 48
Statut wspólnoty mieszkaniowej / 56
Uchwała w sprawie remontu / 60
Uchwała w sprawie powołania zarządu / 62
Uchwała w sprawie zmiany zarządu / 65
Uchwała w sprawie odwołania zarządu / 65
Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu / 65
Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie / 68
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej / 71
Uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu / 75
Uchwała w sprawie ustanowienia funduszu remontowego / 77
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o sprzedaż lokalu / 79
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu / 80
Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania energii cieplnej z załącznikiem / 82
Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania zużycia wodyi ścieków z załącznikiem / 93
Uchwała w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej / 102
Uchwała w sprawie ustanowienia ogródków / 105
Uchwała wspólnoty o licytacyjnej sprzedaży lokalu / 107
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa z tytułu rękojmi / 109
Uchwała w sprawie opracowania dokumentacji technicznej budynku / 111
Uchwała w sprawie odłączenia się od spółdzielni mieszkaniowej / 113

Umowy
Umowa cesji / 116
Umowa z gospodarzem domu / 118
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną / 120
Umowa quoad usum / 123
Umowa o roboty budowlane / 125
Umowa kominiarska / 129
Umowa o sprzątanie / 132
Umowa najmu / 135
Umowa użyczenia / 138
Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę / 141
Umowa na remont klatki schodowej / 144

Pozwy i zawiadomienia
Pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej / 150
Wezwanie do zapłaty / 153
Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności / 155
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania kontroli instalacji gazowej lokalu / 157
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w lokalu / 158
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania okresowej (raz na pięć lat) kontroli instalacji elektrycznej w lokalu / 159
Zawiadomienie o obradach walnego zgromadzenia / 161

Procedury
Procedura zmiany zarządu / 166
Procedura zmiany zarządcy / 169
Procedura zmiany wysokości udziałów / 172
Procedura zmiany zasad głosowania / 175
Pozew o uchylenie uchwały właścicieli lokali / 178
Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego / 180
Sfinansowanie odtworzenia dokumentacji / 183
Wniosek o ustalenie sposobu korzystania / 186

RODO
Umowa o świadczenie usługi IOD dla zarządcy / 190
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych / 196
Rejestr czynności przetwarzania / 203
Zgoda na przetwarzanie danych / 206